Arhiva noutăţilor

09 05 2017 Hot?rrea n cauza P?dure? c. Moldovei ?i Rusiei

La data de 09 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza P?dure? c. Moldovei ?i Rusiei

02 05 2017 Moldova mai pierde un caz la CtEDO

Ast?zi, Moldova a fost condamnat? din nou de Curtea European? pentru Drepturile Omului, n cauza Vasiliciuc c. Moldovei.

02 05 2017 Hot?rrea Vasiliciuc c. Moldovei

La data de 02 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea Vasiliciuc c. Moldovei, cererea nr. 15944/11

27 04 2017 Accesul la informa?ie ?i paravanul numit secret de stat

Secretul de stat ?i datele cu caracter personal au devenit un paravan comod pentru autorit??ile care ascund informa?ii de interes public. De?i de 17 ani n Republica Moldova func?ioneaz? o lege care le permite cet??enilor s? solicite ?i s? ob?in? date de interes public, n realitate accesul la informa?ie este, de multe ori, restric?ionat n mod abuziv.

27 04 2017 Moldova atacat? din nou la CtEDO

n data de 30 ?i 31 martie 2017, CtEDO a comunicat Guvernului cinci cererei noi contra Moldovei.

27 04 2017 Cererile comunicate n martie 2017

n luna martie 2017 Curtea a comunicat Guvernului urmatoarele cereri: Andriuta c. Moldovei, Matasaru ?i Savi?chi c. Moldovei, Armeanu ?i Vacarciuc c. Moldovei, Cinchivschi c. Moldovei ?i Grumeza c. Moldovei

21 04 2017 Concurs pentru selectarea unei companii pentru elaborarea unui manual de identitate a Asocia?iei

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului anun?? concurs pentru selectarea ?i contractarea unei companii pentru elaborarea unui manual de identitate a Asocia?iei

12 04 2017 Cererea Rosca c. Moldovei

La data de 21 martie 2017 a fost comunicat? cererea Ro?ca c. Moldovei (cererea nr. 36712/10).

29 03 2017 Hot?rrea ?olari c. Moldovei

La data de 28 martie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Șolari c. Moldovei (cerere nr. 42878/05).

28 03 2017 Hot?rrea n cauza Savotchko c. Moldovei

La data de 28 martie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Savotchko c. Moldovei (cerere nr. 33074/04).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54