Arhiva noutăţilor

07 09 2007 Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judec?tor la CtEDO ales din partea Moldovei

n edi?ia ziarului Экономическое Обозрение din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului ales din partea Moldovei. n interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candida?ilor la func?ia de judec?tor din partea Moldovei desf??urat? n acest an, la m?surile de solu?ionare a problemei num?rului mare de cereri depuse la CtEDO mpotriva Moldovei ?i la reac?ia autorit??ilor Republicii Moldova la opinia separat? a Judec?torului Giovanni BONELLO n cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

06 09 2007 Moldova a fost condamnat? la CtEDO n cauza Ungureanu c. Moldovei

La 6 septembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a art. 13 al Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.

31 07 2007 De ce pierde Moldova attea procese la CEDO

Republica Moldova a pierdut pn? acum 70 de cazuri la Curtea European? a Drepturilor Omului, circa 20 la sut? dintre ele privind tortura, relele tratamente sau privarea abuziv? de libertate. Despre cauzele pierderii de c?tre Republica Moldova a tot mai multor dosare, despre solu?ii pentru aceast? situa?ie, dar ?i despre modul n care se simte un judec?tor moldovean la Strasbourg - un interviu realizat de Alexandru Can?r cu judec?torul Cur?ii Europene, Stanislav Pavlovschi.

20 07 2007 Parlamentul a organizat audieri publice cu privire la cauzele moldovene?ti la CtEDO

La 19 iulie 2007 Comisia parlamentar? juridic?, pentru numiri ?i imunit??i ?i Comisia parlamentar? pentru drepturile omului au organizat n incinta Parlamentului, n comun, audieri publice cu privire la executarea hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoac? condamnarea, precum ?i m?surile de prevenire ?i neadmitere a condamn?rii viitoare a Republicii Moldova.

17 07 2007 CtEDO a condamnat Moldova n cauza Gorea c. Moldovei

La 17 iulie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Gorea c. Moldovei (cererea nr. 21984/05). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 1 al Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, precum ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceste sume.

11 07 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea sa n cauza Paladi c. Moldovei

La 10 iulie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 1 ?i a art. 34 ale Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceste sume.

10 07 2007 CtEDO a obligat Guvernul Moldovei s? pl?teasc? unei companii 520 000 euro

La 10 iulie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Bimer S.A. c. Moldovei (cererea nr. 15084/03). Ea a constatat, n unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat reclamantului EUR 520,000 cu titlu de prejudiciu material.

06 07 2007 Lansare de carte

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului a lansat cartea Curtea European? a Drepturilor Omului. Reglement?ri de baz? ?i jurispruden?a n cauzele moldovene?ti. Aceast? carte a fost elaborat? pentru a ajuta speciali?tii s? n?eleag? mai bine mecanismul de protec?ie a drepturilor omului instituit prin Conven?ia European? a Drepturilor Omului.

03 07 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei

La 3 iulie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 31001/03). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 al Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 278 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentnd echivalentul prejudiciilor pl?tite dlui Stepaniuc ?i taxa de stat pentru examinarea cauzei n apel ?i recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 1,800 cu titlu de cheltuieli de reprezentare ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceste sume.

27 06 2007 CtEDO a pronun?at hotrrea n cauza Tocono ?i Profesorii Prometei?ti c. Moldovei

La 26 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Tocono ?i Profesorii Prometei?ti c. Moldovei (cererea nr. 32263/03). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a acordat reclaman?ilor EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,080 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54