Arhiva noutăţilor

20 06 2007 Moldova a fost din nou condamnat? la CtEDO pentru tortur?

La 19 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile sale n cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) ?i Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02). n cauza Ciorap c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 6 1 ?i a art. 8 ale Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. n cauza Botnari c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 1 ?i a art. 13 ale Conven?iei ?i a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

12 06 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

La 12 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03), n care a constatat violarea art. 10 al Conven?iei (libertatea de exprimare) ?i a acordat reclamantului EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale, EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale ?i EUR 1,200 ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceast? sum?, cu titlu de costuri ?i cheltuieli de reprezentare.

08 06 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrile Gu?u c. Moldovei ?i Malahov c. Moldovei

La 7 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Gu?u c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) ?i Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02). n cauza Gu?u c. Moldovei Curtea European? a constatat violarea art. 5 1, a art. 6 1, a art. 8 ?i a art. 13 ale Conven?iei ?i a acordat reclamantei suma total? de EUR 6,500. n cauza Malahov c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a acordat reclamantei suma total? de EUR 2,400.

04 06 2007 La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri n cauza Guja c. Moldovei n fa?a Marii Camere a CtEDO

La 21 martie 2001 Marea Camer? a Cur?ii a anun?at p?r?ile c? audierile n cauza Guja c. Moldovei vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, ncepnd cu ora 9:00. Cauza Guja c. Moldovei reprezint? prima cerere examinat? pn? acum de Curtea European? n care se discut? despre dreptul func?ionarilor de a r?spndi informa?ii care demasc? ac?iuni ilegale, cunoscute datorit? exercit?rii func?iilor de serviciu.

01 06 2007 CtEDO a respins cererile de retrimitere n Marea Camer? a 2 cauze contra Moldovei

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judec?tori a respins cererea Guvernului Republicii Moldova ?i, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare n Marea Camer? a Cur?ii cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) ?i, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hot?rri au devenit definitive la aceast? dat?.

31 05 2007 CtEDO a radiat de pe rolul s?u cauza Boxan c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at o decizie de radiere de pe rolul s?u n cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02), n temeiul art. 37 1 (c) al Conven?iei.

11 05 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrile Modrc? c. Moldovei ?i Mazepa c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Modrc? c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) ?i Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02). n cauza Modrc? c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 1, a art. 5 3 ?i a art. 5 4 al Conven?iei ?i a acordat reclamantului suma total? de EUR 8,800. n cauza Mazepa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a art. 13 al Conven?iei ?i a acordat reclamantei suma total? de EUR 3,000.

08 05 2007 Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului n Moldova

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, va ntreprinde o vizit? n Republica Moldova la 8 ?i 9 mai 2007 n cadrul unei misiuni de contact.

02 05 2007 CtEDO a radiat de pe rol dou? cauze contra Moldovei

n temeiul acordurilor amiabile ncheiate ntre reclaman?i ?i Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? decizii de radiere de pe rolul s?u a cauzelor NESTOR c. Moldovei ?i VOLGHIN c. Moldovei.

24 04 2007 CtEDO a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza ASITO c. Moldovei

La 24 aprilie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98). Dup? pronun?area hot?rrii ASITO c. Moldovei din 08.11.2005 Curtea a fost notificat? despre ncheierea unui acord amiabil ntre p?r?i. Curtea a ajuns la concluzia c? conform acordului amiabil reclamantului i vor fi pl?tite compensa?ii pentru prejudiciul material suportat, c? Guvernul a adoptat legile la care s-a referit n acord ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (b) al Conven?iei.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54