Arhiva noutăţilor

13 02 2007 CtEDO a obligat Guvernul s? pl?teasc? unei companii suma de peste 30 000 euro

La 13 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03). CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii) ?i a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensa?ii materiale, EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral ?i EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

12 02 2007 O nou? hot?rre privind prezum?ia nevinov??iei la CtEDO

La 6 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). CtEDO a decis, n unanimitate, c? a avut loc violarea art. 6 2 al Conven?iei (prezum?ia nevinov??iei) deoarece o instan?? de judecat? care a examinat recursul reclamantului la decizia de autorizare a arestului, a declarat c? acesta a comis infrac?iunile de care era nvinuit pn? la pronun?area sentin?ei pe marginea fondului nvinuirilor aduse lui.

07 02 2007 CEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Avramenko c. Moldovei

La 6 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie deoarece o hot?rre judec?toreasc? nu a fost executat? timp de aproape 21 de luni.

06 02 2007 CEDO a pronun?at hot?rrea privind nenregistrarea statutului unei organiza?ii neguvernamentale

La 1 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rrea sa n cauza Ramazanova ?i al?ii c. Azerbaïdjanului. Curtea a constatat c? legisla?ia Azerbaidjanului permitea autorit??ilor s? tergiverseze arbitrar procedura de nregistrare a organiza?iilor neguvernamentale prin prezentarea unor noi obiec?ii. Prin urmare, legisla?ia na?ional? care guverneaz? aceast? chestiune nu reprezenta o lege n sensul Conven?iei.

31 01 2007 CEDO a publicat raportul de activitate pe anul 2006

La 25 ianuarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public raportul de activitate pe anul 2006. Conform acestui raport, n 2006 mpotriva Moldovei au fost depuse 621 de cereri, 36 cereri au fost declarate admisibile ?i 99 cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. n 2006 Curtea European? a pronun?at 20 hot?rri contra Moldovei.

25 01 2007 Marea Camer? va examina cauza Guja c. Moldovei

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, examinnd cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, n temeiul art. 30 al Conven?iei Europene, s? se desesizeze n favoarea Marii Camere a Cur?ii. Unica cauz? moldoveneasc? examinat? conform acestei proceduri pn? acum a fost cauza Ila?cu.

17 01 2007 Moldova a fost condamnat? din nou la CEDO pentru tortur?

La 16 ianuarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Bujni?a c. Moldovei si Pruneanu c. Moldovei. n cauza Bujni?a c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 (1) al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil), iar n cauza Pruneanu c. Moldovei - violarea art. 3 (interzicerea torturii) si a art. 13 al Conventiei (dreptul la un recurs efectiv).

15 01 2007 Moldova a fost condamnat? la CEDO

La 9 ianuarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile sale n cauzele Kommersant Moldovy c. Moldovei (cererea nr. 41827/02) ?i Mihalachi c. Moldovei (cererea nr. 37511/02). n cauza Kommersant Moldovy c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 10 al Conven?iei (libertatea de exprimare) iar n cauza Mihalachi c. Moldovei CEDO a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii).

21 12 2006 Duma de Stat a Federa?iei Ruse a refuzat s? ratifice Protocolul adi?ional nr. 14 la CEDO

La ?edin?a de miercuri, 20 decembrie 2006, Duma de Stat a Federa?iei Ruse a refuzat s? ratifice Protocolul adi?ional nr. 14 la Conven?ia European? pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale. Acest Protocol a fost ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excep?ia Federa?iei Ruse.

21 12 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rreA Moisei c. Moldovei

La 19 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Moisei c. Moldovei (cererea nr. 14914/03). Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil), a art. 1 Protocolul nr. 1 (protec?ia propriet??ii) ?i a art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54