Arhiva noutăţilor

20 12 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at o hot?rre important? contra Moldovei

La 19 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Oferta Plus SRL c. Moldova (cererea nr. 14385/04). Doar prejudiciile materiale aduse reclamantului n aceste proceduri dep??e?te EUR 1,200,000.

12 12 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Nistas GmbH c. Moldovei

La 12 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Nistas GmbH c. Moldovei (cererea nr. 30303/03).CEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii).

12 12 2006 Curtea European? a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererile Megadat.Com S.R.L. c. Moldovei

La data de 6 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea depus? de Megadat.Com S.R.L. (nr.21151/04) ?i cererea depus? de Eduard Mu?uc, Pre?edintele Partidului Socialist Democrat din Moldova (nr. 42440/06).

11 12 2006 Ziua interna?ional? a drepturilor omului

La data de 10 decembrie n fiecare an comunitatea interna?ional? celebreaz? Ziua interna?ional? a drepturilor omului.

08 12 2006 Sporirea eficien?ei CtEDO: Publicarea raportului Grupului de n?elep?i

Consiliul Europei a publicat raportul Grupului de n?elep?i din 15 noiembrie 2006 cu privire la eficien?a pe termen lung a mecanismului de control al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cu privire la efectele ini?iale ale Protocolului nr. 14.

08 12 2006 A fost numit noul Reprezentant al Republicii Moldova la Curtea European? a Drepturilor Omului

La 6 decembrie 2006, prin hot?rre de guvern, dl Vladimir GROSU a fost numit n func?ia de Agent Guvernamental. Dl Vladimir GROSU este fostul prodecan al Facult??ii de Drept a Universit??ii de Stat din Moldova ?i lector superior la catedra de Drept Penal ?i Criminologie a aceleia?i facult??i. El este doctor n drept.

07 12 2006 Lansarea unui nou proiect al organiza?iei

La 2 octombrie 2006 Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului a nceput implementarea unui nou proiect sus?inut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia. Acest proiect are ca scop o mai bun? informare a profesioni?tilor ?i a publicului larg despre sistemul european de protec?ie a drepturilor omului.

06 12 2006 Publicarea listei persoanelor vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO

La 6 decembrie 2006, ora 11.00, organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului n incinta Agen?iei de Pres? Infotag (Chi?in?u, str. Coglniceanu 76) a f?cut public? lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO ntre 1 iunie 2005 ?i 1 decembrie 2006.

30 11 2006 A fost ales noul Pre?edinte al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului

Curtea European? a Drepturilor Omului a ales la 29 noiembrie noul s?u pre?edinte. Acesta este Jean-Paul COSTA (judec?tor Francez). El a fost ales pentru un mandat de trei ani care va ncepe la 19 ianuarie 2007. Pre?edintele Cur?ii a fost ales prin vot secret de c?tre cei 46 de judec?tori ai Cur?ii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54