Arhiva noutăţilor

28 03 2017 Decizia n cauza Petrom-M S.R.L ?i Rinax-TVR S.R.L.

La data de 23 martie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Petrom-M S.R.L ?i Rinax-TVR S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 44787/05).

02 03 2017 Decizia n cauza Mociu c. Moldovei

La data de 2 martie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Mociu c. Moldovei (cerere nr. 66094/12).

28 02 2017 Hot?rrea n cauza Manoli c. Moldovei

La data de 28 februarie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Manoli c. Moldovei (cerere nr. 56875/11).

27 02 2017 Dezmin?ire: Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016

Referitor la afirma?ia exprimat? n articolul privind Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016

14 02 2017 Hot?rrea n cauza CEREALE FLOR S.A. ?i ROȘCA c. Moldovei

La data de 14 februarie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza CEREALE FLOR S.A. ?i ROȘCA c. Moldovei (cererile nr. 24042/09 ?i 3159/10).

06 02 2017 Decizia n cauza Caldara?an ?i al?ii c. Moldovei

La data de 02 februarie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Caldara?an ?i al?ii c. Moldovei (cerere nr. 22894/13).

03 02 2017 A fost lansat portalul ce con?ine informa?ii despre toti procurorii de R Moldova

Pagina-web va urm?ri sporirea transparen?ei vis-a-vis de activitatea procurorilor din Republica Moldova ?i va asigura accesul cet??enilor la informa?ia despre integritatea ?i parcursul profesional al fiec?rui procuror din cadrul Procuraturilor de toate nivelele.

27 01 2017 Raportul de activitate pentru anul 2016

La 26 ianuarie 2017 Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut public raportul de activitate pentru anul 2016

26 01 2017 Campanie de su?inere a jurnalismului de investiga?ie ?i a accesului la informa?ie

Jurnali?tii de investiga?ie ?i organiza?iile neguvernamentale din Moldova semnaleaz? cu ngrijorare cazurile tot mai frecvente de intimidare a jurnali?tilor care realizeaz? investiga?ii pe subiecte de interes public major ?i de blocare a accesului la informatie n baza unor interpret?ri eronate ?i abuzive ale legii privind protec?ia datelor cu caracter personal.

25 01 2017 Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului face public? n fiecare an Lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea European? pentru Drepturile Omului

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54