Arhiva noutăţilor

20 01 2017 Decizia n cauza Svarciuc c. Moldovei

La data de 19 ianuarie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Svarciuc c. Moldovei (cerere nr. 34374/07).

20 12 2016 Concurs de selectare a unei companii/persoane fizice pentru dezvoltarea paginii-web www.magistrat.md

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului anun?? tender pentru selectarea unei companii/persoane fizice care ar transfera site-ul www.magistrat.md

13 12 2016 Hot?rrea n cauza Iurii c. Moldovei 

La data de 13 decembrie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Iurii c. Moldovei (cerere nr. 24446/09).

13 12 2016 Hot?rrea n cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei 

La data de 13 decembrie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei (cerere nr. 17992/09).

01 12 2016 Decizia n cauza Ste?co c. Moldovei

La data de 1 decembrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Ste?co c. Moldovei (cerere nr. 8189/09).

29 11 2016 Modific?rile Regulamentului Cur?ii

Curtea European? a Drepturilor Omului, n cadrul reuniunii sale administrative din 14 noiembrie 2016, a modificat articolele 110 ?i 111 ale Titlului IV din Regulamentul Cur?ii. Modific?rile au ntrat n vigoare n momentul adopt?rii.

24 11 2016 Hot?rrea n cauza Galaida ?i Copo?ciu c. Moldovei

La data de 24 noiembrie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Galaida ?i Copo?ciu c. Moldovei (cereri nr. 29732/07 ?i 41421/07).

18 11 2016 Decizia n cauza Gu?ul ?i al?ii c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Gu?ul ?i al?ii c. Moldovei (cerere nr. 19234/08).

17 11 2016 Deciziile n cauzele Manea, Stingaci ?i Petrea c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a f?cut publice deciziile n cauza Manea c. Moldovei (cerere nr. 28231/13), Stingaci c. Moldovei (cerere nr. 62542/09) ?i Petrea ?i Petrea c. Moldovei (cereri nr. 6490/14 ?i 6959/14).

17 11 2016 Deciziile n cauzele Moldovan, Senatski ?i Lari c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a f?cut publice deciziile n cauzele Moldovan c. Moldovei, Senatski c. Moldovei ?i Lari c. Moldovei.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54