Hot?rrea D.M.D. c. Romniei

04 10 2017

Cauza DMD c. Romniei, cererea nr. 23022/13, a vizat procedurile ini?iate de fecior mpotriva tat?lui pentru violen?a domestic?. Procedurile au durat mai mult de opt ani ?i s-au finalizat cu condamnarea tat?lui pentru violen?a psihic? ?i fizic? asupra copilului. Reclamantul, s-a plns c? procedurile respective nu au fost eficiente ?i c? nu i-au fost ncasate desp?gubiri. n particular instan?ele na?ionale, n final, au constatat c? nu urmau s? examineze chestiunea compensa?iilor din moment ce nici reclamantul ?i nici procurorul nu au formulat atare cerin?? n fa?a instan?elor inferioare.

Curtea a constatat, unanim, violarea Articolului 3 din Conven?ie, interzicerea unui tratament inuman sau degradant, deoarece investiga?ia privind pretinsa violen?? a durat foarte mult timp ?i a fost marcat? de omisiuni considerabile; ?i cu patru voturi la trei, c? a avut loc violarea Articolului 6 din Conven?ie, deoarece instan?ele na?ionale nu au examinat fondul plngerii reclamantului privind omisiunea de a-i acorda compensa?ii, n pofida prevederii explicite n legisla?ia na?ional? a obliga?iei de a solu?iona chestiunea compensa?iei n cazul unui minor, chiar ?i n lipsa unei cereri formale de la victim?.

Curtea a reamintit, n particular, c? statele membre trebuie s? tind? s? protejeze demnitatea copilului ?i c?, n practic?, aceasta impune un cadru legal adecvat pentru protec?ia copilului mpotriva violen?ei domestice.