Hotărâri

Modova (i)responsabil? de nc?lcarea drepturilor omului n Transnistria

17/10/2017
Hot?rrile Braga c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 76957/01) ?i Draci c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 5349/02)

CtEDO: Condamnarea n baza declara?iilor unui martor fugar contravine Conven?iei

12/10/2017
Condamnarea penal? a reclamantului n baza declara?iilor unui martor fugitiv

CtEDO: Obligarea unui jurnalist s? prezinte dovada sursei nu este justificat?

05/10/2017
Hot?rrea Becker c. Norvegiei

Decizii

CtEDO: Libertatea de exprimare are limite

24/07/2017
n decizia sa n cauza Belkacem c. Belgiei, Curtea European? a Drepturilor Omului a declarat n unanimitate inadmisibilitatea cererii reclamantului

Decizia Rotari c. Moldovei

21/07/2017
La data de 20 iulie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

Decizia n cauza Rotaru c. Moldovei

19/06/2017
n cauza Rotaru c. Moldovei, reclamantul este Ion Rotaru, n?scut n 1970 ?i locuitor a Hrbov??ului.

Noutăți

Deficien?e n serviciul alternativ armean; obiec?ia de con?tiin??

16/10/2017
Cauza Adyan ?i al?ii c. Armeniei, cererea nr. 75604/11

Radierea ?i transmiterea Comitetului de Mini?tri a 12,148 de cereri ucrainene

13/10/2017
Cauza Burmych ?i al?ii c. Ucrainei, cererile nr. 46852/13

Pre?edintele Cur?ii n vizit? n Republica Moldova

11/10/2017
n perioada 5 – 6 octombrie 2017, Pre?edintele Cur?ii Guido Raimondi a efectuat o vizit? oficial? n Republica Moldova.

arhiva noutăţilor