Radierea ?i transmiterea Comitetului de Mini?tri a 12,148 de cereri ucrainene

13 10 2017

Aceste cereri vizeaz? executarea ndelungat? a hot?rrilor judec?tore?ti definitive ?i au elevat chestiuni similare celor analizate din hot?rrea pilot Ivanov, care a notat existen?a problemelor structurale, ce au determinat violarea Articolului 6, dreptul la un proces echitabil ntr-un termen rezonabil ?i Articolul 13, dreptul la un recurs efectiv ?i Articolul 1 din Protocolul nr. 1, protec?ia propriet??ii.

n hot?rrea Marii Camere din 12 octombrie 2017 n cauza Burmych ?i al?ii c. Ucrainei, cererile nr. 46852/13 ?i altele, Curtea a declarat cererile admisibile; a decis conexarea cererilor cu alte 12,143 de cereri pendinte; a decis c? cererile urmeaz? a fi tratate n conformitate cu obliga?ia ce reiese din hot?rrea pilot din 15 octombrie 2009 n cauza Ivanov c. Ucrainei; ?i a decis radierea cererilor respective n temeiul Articolului 37 1 (c) din Conven?ie ?i transmiterea acestora Comitetului de Mini?tri pentru a fi tratate n cadrul execut?rii m?surilor cu caracter general stabilite n hot?rrea pilot Ivanov. Potrivit principiului subsidiarit??ii, care st? la baza Conven?iei ?i nu doar a procedurii hot?rrii pilot, chestiunea tratat? n hot?rrea pilot Ivanov, inclusiv prevederea privind redresarea victimelor pentru violarea sistemic? constatat? n Ivanov, este o chestiune de executare potrivit Articolului 46 din Conven?ie.

n cererile din spe??, de asemenea ?i viitoarele eventuale cereri similare, fac parte din pachetul procedurii de executare stabilite n hot?rrea pilot. Solu?ionarea acestor cereri trebuie s? fie acompaniat? de m?suri cu caracter general ce urmeaz? a fi implementate de statul respondent sub supravegherea Comitetului de Mini?tri.

Toate aceste cereri urmeaz? a fi examinate n cadrul procedurii de executare a hot?rrii Ivanov ?i transmise Comitetului de Mini?tri n calitate de autoritate responsabil? de asigurare c? toate persoanele afectate de problema sistemic? constatat? n hot?rrea pilot au ob?inut justi?ie ?i compensa?ie, inclusiv reclaman?ii din spe?e.

Avnd n vedere faptul c? interesele victimelor actuale ?i poten?iale a problemei sistemice respective sunt protejate mai adecvat n cadrul procedurii de executare, Curtea a decis c? scopurile Conven?iei nu pot fi realizate la maximum dac? ea va continua s? examineze spe?ele similare spe?ei Ivanov; corespunz?tor ea a concluzionat c? nu este justificat? continuarea examin?rii acestora.