Reforma Cur?ii introdus? prin Protocolul nr. 15

Protocolul nr. 15 la CEDO a fost adoptat la 16 mai 2013, n cadrul celei de-a 123 reuniuni a Comitetului de Mini?tri. Deschis pentru semnare la 24 iunie 2013.

Intrarea n vigoare: Ratificarea de c?tre toate statele contractante la Conven?ie. Prezentul protocol va intra n vigoare n prima zi a lunii care urmeaz? dup? expirarea perioadei de trei luni de la data la care toate p?r?ile contractante la Conven?ie ?i vor fi exprimat consim??mntul de a fi legate prin Protocol, conform articolul 6.

Pentru a men?ine eficien?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, acest protocol va introduce urm?toarele modific?ri n Conven?ie:

-        Includerea n Preambulul Conven?iei a unei referin?e la principiul subsidiarit??ii ?i la doctrina marjei de apreciere;

-        Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului n care plngerea trebuie s? fie depus? la Curte;

-        Modificarea criteriului de admisibilitate privind prejudiciul important pentru a elimina cea de-a doua condi?ie care mpiedic? respingerea unei cauze care nu a fost examinat? n mod corespunz?tor de o instan?? na?ional?;

-        Eliminarea dreptului p?r?ilor ntr-o cauz? de a se opune disesiz?rii unei camere n favoarea Marii Camere;

-        nlocuirea limitei de vrst? a judec?torilor prin exigen?a potrivit c?reia vrsta candida?ilor la func?ia de judec?tor s? fie mai mic? de 65 de ani la data la care lista din trei candida?i va fi examinat? de Adunarea Parlamentar?.