Rapoarte cu privire la combaterea corupției

24/02/2010

 

Rapoarte cu privire la combaterea corupției în Moldova

 

Raportul de evaluare cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corupției (GRECO) din 17 octombrie 2003

Raportul de conformitate cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corupției (GRECO) din 9 decembrie 2005

 

Raportul de evaluare cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corupției (GRECO) din 13 octombrie 2006

Raportul național realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției privind progresele și perspectivele în reprimarea corupției în anul 2006

 

Raportul național realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției privind progresele și perspectivele în reprimarea corupției în anul 2007

Raportul "Reflectarea fenomenului corupției în mass-media în octombrie-decembrie 2007" realizat de Centrul Independent de Jurnalism

Studiul "Eficiența mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilității" efectuat de către Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției din iulie 2009 (în limba engleză)

 

Raportul "Reflectarea fenomenului corupției în mass-media în ianuarie-martie 2008" realizat de Centrul Independent de Jurnalism

 

Studiul "Declararea averilor și veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și ale persoanelor cu funcții de răspundere: probleme și perspective de soluționare pentru Republica Moldova" efectuat de către Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției din martie 2009 (în limba engleză)

Studiul "Eficiența mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilității proiectelor de acte legislative și alte acte normative între anii 2006-2009" efectuat de către Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției din iulie 2009 (în limba engleză)