Dona?ie de carte

01 09 2008

La nceputul anului 2008, Organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat primele patru volume ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Lucrarea reprezint? culegerea hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate n perioada ntre 12 septembrie 1997 ?i 31 decembrie 2006, traduse n limba de stat.

Publica?ia a ap?rut n 1,000 de exemplare. O mare parte dinte acestea au fost distribuite gratuit judec?torilor, procurorilor, executorilor judec?tore?ti, avoca?ilor, principalelor biblioteci, autorit??ilor publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului.  

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului anun?? distribuirea gratuit? a ultimelor 100 de exemplare n beneficiul avoca?ilor, avoca?ilor stagiari ?i a organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului. Pentru a beneficia de aceast? ofert?, persoanele sus-men?ionate trebuie s? vin? la biroul organiza?iei (adresa: str. Vlaicu Prc?lab 2, of. 13) cu ?tampila biroului de avoca?i sau a organiza?iei non-guvernamentale, ntre orele 10:00 ?i 17:00. 

n cazul n care ave?i ntreb?ri, nu ezita?i s? ne contacta?i la num?rul de telefon 27 41 61 (persoana de contact – Sorina MACRINICI).

***

Publica?ia a fost elaborat?, cu prec?dere, cu scopul de a nl?tura barierele lingvistice ap?rute la aplicarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului ?i de a asigura un mai bun acces al speciali?tilor la jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului. Traducerea jurispruden?ei a fost efectuat? de c?tre organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului.

Varianta electronic? a acestor hot?rri ?i decizii este, de asemenea, disponibil? pe pagina web a organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (volumul I, volumul II, volumul III, volumul IV). Traducerea ?i publicarea acestor hot?rri ?i decizii a fost f?cut? n cadrul unui proiect realizat ntre 2 octombrie 2006 ?i 31 decembrie 2007 cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.

Pn? la sfr?itul anului 2008, organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului inten?ioneaz? s? traduc? ?i s? publice hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate ncepnd cu 1 ianuarie 2007. Acestea vor fi cuprinse n alte trei volume, care vor include jurispruden?a pronun?at? n perioadele ianuarie – iunie 2007, iulie – decembrie 2007 ?i ianuarie – iunie 2008. Aceste trei volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelora?i persoane care au beneficiat de primele patru volume.