Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Nistas GmbH c. Moldovei

12 12 2006

La 12 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Nistas GmbH c. Moldovei (cererea nr. 30303/03).

Reclamantul, Nistas Gmbh, este o persoan? juridic? nregistrat? n Germania, cu sediul n Frankfurt pe Main. La data de 31 decembrie 1997 reclamantul a ncheiat un contract cu Calea Ferat? din Moldova (CFM) de nchiriere a 128 de vagoane pe un termen de cinci ani. CFM ?i-a onorat obliga?iile de plat? doar pn? n luna martie 2001. Nistas Gmbh a intentat trei proceduri de judecat? n vederea ncas?rii sumelor prev?zute n contract ?i a penalit??ilor.

n cadrul primei proceduri de judecat?, la 17 ianuarie 2002 Judec?toria Economic? a mun. Chi?in?u a pronun?at o hot?rre prin care a acordat peti?ionarului urm?toarele sume: USD 704 000 – datorie (lunile martie-octombrie 2001), USD 57 024 – penalit??i ?i USD 22 830 – taxa de stat. Aceast? hot?rre a fost men?inut? n vigoare de instan?ele de judecat? ierarhic superioare ?i a fost executat? nainte de februarie 2003.

Cu privire la cea de-a doua procedur? de judecat?, la 19 iunie 2002 Judec?toria Economic? a mun. Chi?in?u a emis o hot?rre n favoarea reclamantului ?i i-a acordat : USD 386 560 – datorie (lunile noiembrie-decembrie 2001), USD 29 185.28 – penalit??i ?i USD 12 472 – taxa de stat. Hot?rrea Judec?toriei Economice a fost men?inut? n vigoare de c?tre instan?ele de judecat? ierarhic superioare ?i a fost executat? nainte de februarie 2003.

Procurorul general a contestat cu dou? recursuri n anulare deciziile judec?tore?ti din ambele proceduri ?i a solicitat reducerea sumelor acordate. La 24 februarie 2003, n dou? proceduri distincte, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis recursurile procurorului, a casat toate hot?rrile judec?tore?ti anterioare ?i a adoptat dou? hot?rri noi. Prin prima hot?rre, cu referire la prima procedur?, el a confirmat sumele cu privire la datorie, a redus suma penalit??ii la USD 15 000 (diferen?? de USD 42 024) ?i a redus suma achitat? pentru taxa de stat la USD 21 569. Prin a doua hot?rre, cu referire la cea de-a dou? procedur?, el a confirmat sumele cu privire la datorie, a redus suma penalit??ii la USD 10 000 (diferen?? de USD 19 185) ?i a redus suma achitat? pentru taxa de stat la USD 11 896.

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii) deoarece prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive printr-o procedur? nelimitat? n timp, lansat? de procuror, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice.

Curtea a acordat reclamantului EUR 60 597 cu titlu de compensa?ii materiale, EUR 2 000 pentru prejudiciu moral ?i EUR 2 400 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

Peti?ionarul a fost reprezentat n fa?a CtEDO de c?tre Engelmann, Kargl & Gorev-Drozd, o firm? juridic? cu sediul n Frankfurt.