CtEDO testeaz? sistemul de depunere a cererilor on-line

06 03 2009

Curtea European? a Drepturilor Omului a lansat un nou serviciu care permite reclaman?ilor s? completeze formularul de cerere prin intermediul paginii sale web. Ini?ial, acest serviciu va fi disponibil doar reclaman?ilor care vor completa formularul de cerere on-line n limba suedez? sau olandez?.

n func?ie de rezultatele test?rii, aceast? modalitate de completare a formularului va putea fi extins? ?i n privin?a altor limbi oficiale ale statelor membre ale Consiliul Europei.

n procesul de completare a formularului, reclaman?ii pot salva modific?rile la orice etap? ?i pot continua completarea acestuia atunci cnd o doresc. Odat? ce formularul este completat, reclamantul poate s?-l valideze. Aceasta va declan?a automat expedierea pe adresa electronic? a reclamantului a formularului de cerere completat n format PDF. Reclamantul va trebui s? l imprime, s? l semneze ?i s? l expedieze Cur?ii prin po?t? mpreun? cu anexele ?i n termenul indicat acestuia.