Moldova a fost condamnat? pentru tortur? n cauzele Gurgurov ?i Buzilov c. Moldovei

25 06 2009

La 16 ?i, respectiv, 23 iunie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrile Gurgurov c. Moldovei (cererea nr. 7045/08) ?i Buzilov c. Moldovei (cererea nr. 28653/05).

*  *  *

n cauza Gurgurov c. Moldovei, reclamantul, Sergiu GURGUROV, a fost arestat ?i plasat n deten?ie preventiv? n octombrie 2005, fiind b?nuit de furtul unor telefoane mobile. Potrivit reclamantului, poli?ia a nceput s?-l maltrateze, ncercnd s?-l for?eze s? recunoasc? comiterea altor infrac?iuni, inclusiv un omor, pe care el nu le-a comis. La 31 octombrie 2005, reclamantul a fost dus la Comisariatul General de Poli?ie, unde 5 poli?i?ti l-au torturat timp de cteva ore. n special, minile ?i picioarele sale erau legate la spate ?i el era suspendat de o bar? metalic?. O masc? de gaz i-a fost pus? pe cap ?i accesul la aer era periodic ntrerupt. Sub masca de gaz erau plasate srme de metal ?i el era electrocutat. Ulterior, el a fost b?tut n cap, a fost electrocutat n ?olduri ?i pe spatele s?u a fost plasat? o greutate de 32 kg n timp ce el era culcat la p?mnt. Periodic, el pierdea cuno?tin?a, iar dup? ce ?i revenea, era torturat din nou. Dup? ce a fost dus n celul?, colegii s?i de camer? l-au pus n pat, unde el a stat 2 zile. Guvernul a contestat alega?iile de maltratare.

n noiembrie ?i decembrie 2005, mai multe organiza?ii interna?ionale, printre care Amnesty International, naltul Comisar pentru Drepturile Omului al Na?iunilor Unite, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii ?i a Tratamentelor ?i Pedepselor Inumane ?i Degradante, precum ?i Avocatul Parlamentar din Moldova s-au adresat autorit??ilor privind starea grav? n care se afla reclamantul. n iunie 2006, Procurorul General a expediat o scrisoare Baroului Avoca?ilor, n care deplngea faptul c? avoca?ii moldoveni s-au adresat organiza?iilor interna?ionale n privin?a unor cauze penale din Moldova ?i a afirmat c? aceste practici vor fi investigate potrivit Codului Penal.  

Dup? ce a fost eliberat, reclamantul a fost diagnosticat, printre altele, cu o fractur? a craniului, como?ie cerebral? ?i traum? a coloanei vertebrale, paralizia picioarelor ?i surditate post-traumatic?. Lui i-a fost acordat gradul 2 de invaliditate cu pierderea a 75% a capacit??ii de lucru.

Procuratura a respins plngerile reclamantului de maltratare de cteva ori ?i, printr-o decizie din februarie 2009, a concluzionat c? reclamantul simula starea sa.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), n urma maltrat?rii sale de c?tre ofi?erii de poli?ie ?i pe motiv de lips? a unei anchete adecvate a maltrat?rii sale, precum ?i a art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv de lips? a recursurilor efective privind plngerea reclamantului de maltratare.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO n urma maltrat?rii reclamantului de c?tre ofi?erii de poli?ie. P?r?ile au c?zut de acord asupra urm?toarelor fapte: perioada n care reclamantul a fost de?inut; faptul c? imediat dup? eliberare el a fost spitalizat ntr-o stare grav?; ?i faptul c? nainte de arestarea sa el nu suferea de niciuna din maladiile constatate. Prin urmare, Curtea a considerat ca fiind constatat c? r?nile i-au fost cauzate pe perioada deten?iei ?i, deoarece Guvernul nu a prezentat nicio explica?ie despre originea lor, a fost considerat c? el le-a primit n timp ce se afla n custodia poli?iei. Avnd n vedere gravitatea violen?elor suferite de reclamant, Curtea a statuat c? el a fost supus torturii.

Curtea a mai constatat violarea art. 3 CEDO pe motiv de lips? a unei anchete adecvate a maltrat?rii reclamantului. Curtea a notat c? independen?a procuraturii a fost dubioas? pe parcursul investig?rii cazului. n timp ce a ini?iat urm?rirea penal?, Procuratura General? a nceput s? fac? presiuni asupra avocatei reclamantului pentru ca cauza s? nu fie prezentat? organismelor interna?ionale. Au fost observate o serie de deficien?e a urm?ririi penale, inclusiv durate semnificative de timp n acordarea asisten?ei medicale reclamantului ?i examinarea selectiv? a probelor. Curtea a conchis c? procuratura nu a depus nici un efort real pentru a investiga cazul ?i a descoperi adev?rul. Dimpotriv?, exist? indicii serio?i c? procuratura a ncercat s? ascund? faptele ?i s? creeze obstacole la identificarea ?i pedepsirea celor responsabili.  

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 3 CEDO pe motiv de imposibilitate pentru reclamant de a ob?ine compensa?ii n urma maltrat?rii sale de c?tre poli?i?ti, din cauza anchetei inadecvate.

Curtea a acordat reclamantului EUR 45,000 cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Veaceslav ŢURCAN, avocat din Chi?in?u.

*  *  *

n cauza Buzilov c. Moldovei, reclamantul Petru BUZILOV, a fost arestat n mai 2002, fiind b?nuit de comiterea infrac?iunii de banditism.

Potrivit reclamantului, el a fost maltratat la sec?ia de poli?ie din Hnce?ti de c?tre poli?i?ti. O masc? de gaz i-a fost pus? pe cap; minile ?i picioarele lui au fost legate la spate ?i el era suspendat de o bar? metalic?; srme de metal au fost puse pe urechi ?i el era electrocutat n timp ce ap? rece era turnat? pe el. Din cauza durerii, el ?i-a mu?cat limba. n acela?i timp, un poli?ist i oprea accesul aerului ?i mi?ca srmele de metal de la urechi la degetele de la picioare. Potrivit reclamantului, el a fost supus acestor maltrat?ri n fiecare noapte ntre 30 mai ?i 3 iunie 2002.

Procuratura Hnce?ti ?i Procuratura General? au respins plngerile reclamantului de maltratare pe motiv de lips? a elementelor constitutive a infrac?iunii.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), n urma maltrat?rii sale de c?tre ofi?erii de poli?ie ?i pe motiv de lips? a unei anchete adecvate a maltrat?rii sale.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO n urma maltrat?rii reclamantului de c?tre ofi?erii de poli?ie, men?ionnd c? reclamantul a fost supus torturii, ?i violarea art. 3 CEDO pe motiv de lips? a unei anchete adecvate a maltrat?rii reclamantului.

Curtea a acordat reclamantului EUR 30,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Mihai CEBOTARI ?i dra Eugenia BUZILOV.