Audieri la Curtea European? a Drepturilor Omului n cauza T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei

14 09 2009

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri n fa?a Marii Camere a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului a cauzei T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei (cererea nr. 7/08). nregistrarea video a audierilor va fi disponibil? la 16 septembrie 2009, dup? ora 15:30, pe pagina web a Cur?ii.

***

Prin hot?rrea din 18 noiembrie 2008 n cauza T?nase ?i Chirtoac? c. Moldovei, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO n ceea ce-l prive?te pe dl T?nase.

Curtea a notat c? Moldova este unicul stat european care acord? indivizilor dreptul de a de?ine dubla sau multipla cet??enie, dar interzice acestora de a fi ale?i n Parlament. Exist? alte metode disponibile Guvernului Moldovei de a asigura loialitatea deputa?ilor fa?? de na?iune, cum ar fi depunerea jur?mntului. Astfel de m?suri au fost adoptate de alte state europene. n continuare, Curtea a subliniat c?, ntr-o democra?ie, loialitatea fa?? de stat nu nseamn? neap?rat loialitatea fa?? de actuala guvernare a statului sau fa?? de un partid politic anume.

Curtea a mai notat c? Republica Moldova este parte la Conven?ia Consiliului Europei cu privire la cet??enie, care, prin art. 17 (1), garanteaz? egalitatea n drepturi a cet??enilor cu multipl? cet??enie ?i a cet??enilor care de?in doar cet??enia ??rii de re?edin??. n plus, Comisia Consiliului Europei mpotriva Rasismului ?i Intoleran?ei (ECRI) ?i Comisia de la Vene?ia au subliniat incompatibilitatea ntre unele prevederi ale noii legi electorale ?i obliga?iunile pe care Moldova ?i le-a asumat cnd a ratificat Conven?ia cu privire la cet??enie, care garanteaz?, n special, un tratament egal att tuturor de?in?torilor de cet??enie multipl? reziden?i n Moldova, ct ?i celor ce de?in n exclusivitate cet??enia Moldovei.

Curtea a fost frapat? de faptul c?, n 2002 ?i 2003, Parlamentul Moldovei a adoptat legisla?ia prin care permitea moldovenilor de?inerea dublei cet??enii ?i se pare c?, la acel moment, autorit??ile nu erau preocupate de loialitatea celor care au optat pentru dubla cet??enie. Guvernul nu a men?ionat n acea perioad? c? drepturile politice ale persoanelor care vor dobndi o alt? cet??enie vor fi afectate pe viitor. Din 2003, fiind f?r? ndoial? ncurajat? de noua legisla?ie, o mare parte din popula?ia Moldovei a ob?inut cet??enie dubl? sau multipl?, avnd o speran?? legitim? c? drepturile sale politice existente nu vor fi diminuate.

Avnd n vedere contextul specific al evolu?iei politice din Moldova, Curtea nu a considerat c? Legea nr. 273 ar putea fi justificat?, mai ales lund n considera?ie faptul c? o astfel de restrngere sever? a fost introdus? aproximativ cu un an, sau chiar mai pu?in, nainte de alegerile parlamentare. O astfel de practic? este n contradic?ie cu recomand?rile Comisiei de la Vene?ia n ceea ce prive?te stabilitatea legisla?iei electorale. De asemenea, se pare c? promotorii reformei electorale au respins categoric propunerea opozi?iei de a transmite proiectul de lege Consiliului Europei pentru expertizare, iar Guvernul nu a reac?ionat n niciun fel la ngrijorarea univoc? exprimat? de Consiliul Europei.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre dna Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.

* * *

n conformitate cu art. 43 al Conven?iei, o cauz? poate fi reexaminat? n Marea Camer? doar dac? un colegiul din 5 judec?tori, compus conform art. 24 para. 5 (a) al Regulamentului Cur?ii, accept? cererea de retrimitere. La 6 aprilie 2009, colegiul de 5 judec?tori al Marii Camere a Cur?ii a acceptat cererea Guvernului Moldovei de retrimitere a cauzei n fa?a Marii Camere.