CtEDO a condamnat Moldova pentru tortur? n hotarrea Valeriu ?i Nicolae Ro?ca c. Moldovei

20 10 2009

La 20 octombrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Valeriu ?i Nicolae Ro?ca c. Moldovei (cererea nr. 41704/02).

Reclaman?ii, Valeriu ROȘCA (V.R.) ?i Nicolae ROȘCA (N.R.), au fost aresta?i la 11 mai 2001, fiind suspecta?i de comiterea unei infrac?iuni ?i potrivit lor, nu le-au fost prezentate motivele la momentul arest?rii, precum ?i au fost maltrata?i.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv c? au fost tortura?i ?i din cauza termenului de examinare a plngerilor lor privind maltratarea, precum ?i din cauza condi?iilor de deten?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO.

1. Maltratarea reclaman?ilor ?i obliga?iile autorit??ilor prin prisma art. 3 CEDO

Curtea a notat c? nu a fost disputat ntre p?r?i c? reclaman?ii au fost maltrata?i de c?tre poli?i?ti la 13 iunie 2001 n Comisariatul de Poli?ie Ialoveni. Reclaman?ii au fost supu?i, printre altele, la falaka. Curtea a reamintit c? aplicarea loviturilor pe t?lpile unei persoane sau falaka este o practic? care are loc mereu cu inten?ie ?i poate fi privit? ca tortur? (a se vedea Corsacov v. Moldova, cererea nr. 18944/02, 65, 4 aprilie 2006, ?i Levin?a v. Moldova, cererea nr. 17332/03,  71, 16 decembrie 2008). Prin urmare, a avut loc o violare a drepturilor reclaman?ilor de a nu fi tortura?i, contrar prevederilor art. 3 CEDO. Avnd n vedere faptul c? poli?i?tii responsabili de maltratare au fost, n cele din urm?, condamna?i, Curtea a analizat dac? reclaman?ii mai pot s? se pretind? victime ale viol?rii art. 3 CEDO.

a) ancheta privind torturarea reclaman?ilor

n ceea ce prive?te anchetarea plngerilor reclaman?ilor privind maltratarea, Curtea a notat c? autorit??ile au aflat despre maltratarea reclaman?ilor la 14 iunie 2001, cnd CPT le-a informat despre aceasta. Ca rezultat, la 15 iunie 2001, reclaman?ii au fost vizita?i de c?tre reprezentan?i ai Ministerului Afacerilor Interne ?i colonelul D.P. a raportat despre maltratare chiar n aceea?i zi.

Curtea a notat c?, n pofida tuturor acestor numeroase ?i consistente rapoarte care confirmau c? reclaman?ii au fost maltrata?i, ei au fost du?i la medic doar la 18 iunie 2001, ntr-a patra zi din momentul cnd autorit??ile au aflat despre aceast? situa?ie. Acest termen a permis ca r?nile de pe corpul lor s? se vindece par?ial ?ia rezultat n constatarea medicului precum c? pe corpurile lor erau doar r?ni u?oare.

Mai mult ca att, chiar dup? ce expertiza medical? a confirmat c? reclaman?ii au fost maltrata?i ?i n urma unei cereri din 21 iunie 2001 a ministrului Afacerilor Interne de a ini?ia o anchet? penal?, ancheta a nceput doar peste o lun?, abia la 21 iulie 2001.

n cele din urm?, Curtea a observat c? constat?rile CPT, expertiza medical? ?i declara?iile martorilor au oferit o surs? abundent? de probe. Avnd n vedere aceste probe ?i dup? cum rezult? din hot?rrile judec?tore?ti, se pare c? instan?ele de judecat? nu au avut de examinat un dosar foarte complicat n ceea ce prive?te att circumstan?ele de fapt, ct ?i ncadrarea juridic?. Aceasta se confirm? ?i prin aceea c? organele de urm?rire penal? au finisat ancheta ?i au trimis dosarul n instan?a de judecat? pn? n noiembrie 2001.

Curtea a considerat c? termenul n care reclaman?ii au fost du?i la medic n vederea confirm?rii maltrat?rii lor, precum ?i termenul n care a fost ini?iat? ancheta nu corespund cerin?ei de promptitudine a unei anchete penale n sensul art. 3 CEDO.

b) efectul de prevenire a interzicerii maltrat?rii

Curtea a notat c? n aceast? cauz? cei trei poli?i?ti condamna?i pentru maltratarea reclaman?ilor au fost sanc?iona?i prin priva?iune de libertate pe 3 ani ?i privarea de dreptul de a fi angajat n organele de drept pe 2 ani. Termenul priva?iunii de liberatate era minimul prev?zut de lege. Instan?ele de judecat? nu s-au referit la circumstan?ele agravante, iar poli?i?tii nu au manifestat nicio mustrare de con?tiin??, negnd pe toat? durata procesului comiterea torturii. Poli?i?tii nu au petrecut nicio zi n nchisoare, deoarece executarea pedepsei a fost suspendat? condi?ionat pe un termen de un an. Mai mult, ei nici m?car nu au fost suspenda?i din func?ie pe perioada anchetei, contrar recomand?rilor Protocolului de la Istanbul.

Curtea a subliniat c? efectul de prevenire a legisla?iei poate fi asigurat doar atunci cnd legisla?ia este aplicat? n orice situa?ie n care circumstan?ele o cer. n aceast? cauz?, CPT a constatat c?, la 14 iunie 2001, 2 persoane (reclaman?ii) au fost supuse la falaka, ceea ce Curtea a considerat a fi tortur?. n aceste circumstan?e, neintentarea procedurilor penale potrivit art. 101/1 Cod penal (tortura), f?r? explica?ii de ce a fost aleas? alt? infrac?iune (abuz de putere), este insuficient? pentru a asigura efectul de prevenire a legisla?iei adoptat? n particular pentru solu?ionarea problemei maltrat?rii. Curtea a mai atras aten?ia, n ceea ce prive?te pozi?ia Ministerului Afacerilor Interne, la lipsa eforturilor de dezvoltare a metodelor moderne de investiga?ie ?i termenul substan?ial la adoptarea Codului de etic? a poli?i?tilor.

c) concluzia privind obliga?ia statului prt n conexiune cu maltratarea reclaman?ilor

Curtea a conchis c? investigarea maltrat?rii reclaman?ilor nu a fost “prompt? n sensul art. 3 CEDO. De asemenea, procedurile mpotriva celor trei poli?i?ti, inclusiv indulgen?a pedepselor aplicate ?i nesanc?ionarea lor potrivit prevederilor legale care se refereau exact la problema torturii, nu au asigurat un suficient efect descurajant n vederea prevenirii unor astfel de acte pe viitor.  

n aceste circumstan?e, Curtea a concluzionat c? reclaman?ii pot s? se pretind? victime ale viol?rii art. 3 CEDO. Astfel, obiec?ia preliminar? a Guvernului a fost respins?.

2. Condi?iile de deten?ie

Curtea a notat c? descrierea condi?iilor de deten?ie de c?tre reclaman?i n mare parte corespunde cu constat?rile CPT privind penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u ntre 2001 ?i 2004 (a se vedea Becciev v. Moldova, cererea nr. 9190/03, 31 ?i 32, 4 octombrie 2005). Reclaman?ii au fost de?inu?i n acest penitenciar pn? la 3 martie 2004, aproximativ n acelea?i condi?ii care au fost descrise n cauza Becciev. Mai mult ca att, condi?iile de deten?ie nu s-au ameliorat semnificativ chiar pn? n 2005 (a se vedea Modrc? v. Moldova, cererea nr. 14437/05, 37, 38 ?i 60-69, 10 mai 2007). Curtea nu a g?sit niciun temei de a se abate de la aceast? constatare n aceast? cauz?.

Curtea a acordat reclaman?ilor cte EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Fadei NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u.