Dona?ie de carte

13 11 2009

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului anun?? distribuirea gratuit? a volumelor V, VI ?i VII ale publica?iei Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti n beneficiul avoca?ilor, avoca?ilor stagiari, organiza?iilor non-guvernamentale ?i a altor persoane care au primit anterior volumele I, II, III ?i IV ale acestei publica?ii.

Beneficiarii sunt invita?i la sediul asocia?iei (adresa: str. Vlaicu Prc?lab 2, of. 13), din 16 pn? n 20 noiembrie 2009, ntre orele 15:00 ?i 17:00, prezentnd ?tampila ?i rechizitele bancare ale biroului de avoca?i sau a organiza?iei non-guvernamentale ?i buletinul de identitate al persoanelor fizice. 

n cazul n care ave?i ntreb?ri, nu ezita?i s? ne contacta?i la num?rul de telefon 27 41 61 (persoana de contact –Sorina MACRINICI).

***

Pe parcursul anilor 2008 ?i 2009, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat primele ?apte volume ale publica?iei Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Lucrarea reprezint? culegerea hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate n perioada ntre 12 septembrie 1997 ?i 30 iunie 2008, traduse n limba de stat.

Publica?ia a ap?rut n 1,000 de exemplare. O mare parte dintre acestea au fost distribuite gratuit judec?torilor, procurorilor, executorilor judec?tore?ti, avoca?ilor, principalelor biblioteci, autorit??ilor publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului.  

Varianta electronic? a acestor hot?rri ?i decizii este, de asemenea, disponibil? pe pagina web a asocia?iei Juri?tii pentru drepturile omului. Traducerea jurispruden?ei a fost efectuat? de c?tre asocia?ia Juri?tii pentru drepturile omului.

Lucrarea a fost elaborat?, cu prec?dere, cu scopul de a nl?tura barierele lingvistice ap?rute la aplicarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului ?i de a asigura un mai bun acces al speciali?tilor la jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Traducerea ?i publicarea acestor hot?rri ?i decizii a fost f?cut? n cadrul unui proiect realizat ntre 2 octombrie 2006 ?i 31 decembrie 2008 cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.

Pn? la sfr?itul anului 2009, asocia?ia Juri?tii pentru drepturile omului inten?ioneaz? s? traduc? ?i s? publice hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate ncepnd cu 1 iulie 2008 pn? n 30 iunie 2009. Aceste dou? volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelora?i persoane care au beneficiat de primele ?apte volume.