Apel n r?spuns la declara?ia dlui Ion MURUIANU, pre?edintele CSJ

17 02 2010

La 13 februarie 2010, n cadrul discursului s?u ?inut la Adunarea General? a Judec?torilor, Pre?edintele Cur?ii Supreme de Justi?ie, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la nceputul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de c?tre Curtea European? a Drepturilor Omului. El a declarat cu toat? responsabilitatea c? pe marginea numitului fenomen se fac diverse specula?ii ?i insinua?ii neghioabe, unele mai ?ocante dect altele cu scop de reclam? pentru unii avoca?i; lustruirea fariseic? a imaginii unora ?i ponegrirea, cu orice pre?, a altor magistra?i; ?i def?imarea premeditat? a ntregului sistem judiciar. Acest discurs a fost citit de pe hrtie ?i, ulterior, plasat pe pagina web a Cur?ii Supreme de Justi?ie.

Din mesajul de mai sus, reiese clar c? specula?iile ?i insinu?rile pretinse au fost comise, n primul rnd, de c?tre primele persoanele care r?spndesc n Moldova informa?ii despre condamn?rile de la CtEDO, adic? de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului ?i de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?i la CtEDO.

Prin informarea publicului despre procedurile de la CtEDO, noi am dorit s? contribuim la perfec?ionarea sistemului de drept din Republica Moldova, iar relat?rile noastre au fost, pe ct de posibil, exacte, bazate pe fapte ?i nu au fost ndreptate mpotriva sistemului judec?toresc sau mpotriva unor judec?tori.

Un judec?tor ar trebui s? se bucure de cea mai nalt? considera?ie moral? ?i ncredere a societ??ii, iar discursurile ?i comportamentul lui ar trebui s? fie echilibrate ?i bine gndite, pentru a spori ncrederea publicului n puterea judec?toreasc?. Aceste lucruri ar trebui s? fie n primul rnd atuurile Pre?edintelui Cur?ii Supreme de Justi?ie, care este cea mai nalt? func?ie ntr-un sistem judiciar.

Noi declar?m cu toat? responsabilitatea c? declara?iile dlui Ion MURUIANU nu au nimic comun cu realitatea, regret?m c? Pre?edintele Cur?ii Supreme de Justi?ie a dat dovad? de un asemenea comportament ?i i cerem s? dezmint? public declara?iile de mai sus.

Sper?m c? dl Muruianu va da dovad? de curaj ?i n?elepciune ?i va con?tientiza c?, n urma acestor declara?ii, el nu mai poate contribui la sporirea ncrederii publicului n sistemul judec?toresc, iar aflarea dumnealui n fruntea Cur?ii Supreme de Justi?ie doar va d?una acestui sistem.  

Noi avem convingerea c? acuza?ii att de grave ?i neacoperite lansate public, cu bun? ?tiin??, cu toat? responsabilitatea, n numele sistemului judec?toresc ?i n fa?a camerelor de luat vederi, de c?tre conduc?torul corpului de judec?tori, urmate de atacuri verbale deosebit de grave mpotriva presei ?i r?spndirea acestor mesaje prin intermediul paginii web a Cur?ii Supreme de Justi?ie nu pot fi compatibile cu Codul de etic? al judec?torului ?i solicit?m membrilor Consiliului Superior al Magistraturii s? se autosesizeze ?i porneasc? o procedur? disciplinar? n care s? examineze public dac?, prin lansarea discursului s?u din 13 februarie 2010, judec?torul Ion MURUIANU a comis o abatere disciplinar?.     

 

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului

Asocia?ia Ob?teasc? Promo-LEX

Veaceslav ŢURCAN, Avocat, reprezentant al reclaman?ilor n fa?a CtEDO

Doina STRĂISTEANU, reprezentant al reclaman?ilor n fa?a CtEDO

Roman ZADOINOV, Avocat, reprezentant al reclaman?ilor n fa?a CtEDO