CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

01 03 2010

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al s?u ?i a conchis, n unanimitate, c? lista candida?ilor pentru alegerea judec?torului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depus? la Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei, nu poate fi retras? ?i nlocuit? cu o nou? list? dup? expirarea termenului-limit? indicat de c?tre Adunarea Parlamentar? pentru depunerea listei.

Aceast? cerere de a da un aviz consultativ provine dintr-un schimb de scrisori ntre autorit??ile Ucrainei ?i Adunarea Parlamentar? privind componen?a listei candida?ilor pentru alegerea judec?torului la CtEDO din partea Ucrainei. n urma retragerii unui candidat dintre cei trei din partea Ucrainei, n septembrie 2007, din motive personale, autorit??ile ucrainene au anun?at retragerea ntregii liste. n octombrie 2007, Adunarea Parlamentar? a conchis c? nu existau circumstan?e excep?ionale care justificau retragerea listei, solicitnd ca Ucraina s? prezinte un candidat suplimentar ?i nu o nou? list?. Aceast? cerere a fost rennoit? n decembrie 2007.

La 15 iulie 2009, Comitetul de Mini?tri, a solicitat Cur?ii, n temeiul art. 47 CEDO, s? dea un aviz consultativ privind urm?toarele ntreb?ri:

1. (a) Poate o list? de trei candida?i, nominalizat? de c?tre un stat pentru alegerea judec?torului la CtEDO din partea acelui stat ?i prezentat? Adun?rii Parlamentare, s? fie retras? ?i nlocuit? cu o nou? list? de trei candida?i? Dac? da, exist? vreun termen-limit??

(b) Pot oare candida?ii din lista retras? s? fie considera?i ca ?i nominaliza?i de c?tre un stat, n sensul art. 22 CEDO?

(c) Este oare obligat? Adunarea Parlamentar? s? ia n considera?ie noua list? de candida?i depus? de un stat n locul celei retrase anterior?

2. (a) Dac? unul sau mai mul?i candida?i dintr-o list? depus? la Adunarea Parlamentar? de c?tre un stat se retrag nainte ca Adunarea s? voteze pe marginea acelei liste, este oare obligat statul, potrivit Conven?iei, s? prezinte unul sau mai mul?i candida?i suplimentari pentru completarea listei sau este n drept s? prezinte o nou? list??

(b) Condi?iile prev?zute n paragrafele 1 ?i 2 din anexa la Rezolu?ia 1432 (2005) a Adun?rii Parlamentare a CoE constituie oare o nc?lcare a responsabilit??ilor Adun?rii n virtutea art. 22 CEDO de a lua n considerare o list? sau un nume de pe o asemenea list?, n baza criteriilor prev?zute de art. 21 CEDO?

Cererea pentru aviz consultativ a fost alocat? Marii Camere a CtEDO. Adunarea Parlamentar? ?i guvernele a 16 state (Republica Ceh?, Estonia, Fran?a, Grecia, Irlanda, Malta, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Suedia, Ucraina ?i Regatul Unit) au depus comentarii scrise cu privire la acest subiect.

Competen?a CtEDO n domeniul avizelor consultative. CtEDO a observat c? competen?a sa potrivit art. 47 CEDO, este limitat? la probleme juridice privind interpretarea Conven?iei ?i a protocoalelor sale. ntreb?rile de la 1.a pn? la 2.a, privind drepturile ?i obliga?iile Adun?rii Parlamentare n procedura de alegere a judec?torilor, au caracter juridic ?i corespund limitei competen?ei potrivit art. 47 CEDO. Pe de alt? parte, ntrebarea 2.b, care se refer? la compatibilitatea unei rezolu?ii a Adun?rii Parlamentare cu Conven?ia, nu corespunde cu competen?a CtEDO privind avizele consultative.

Fondul. CtEDO a considerat c? statele pot, n exercitarea suveranit??ii lor, s? decid?, pe motive proprii, retragerea listei de candida?i la func?ia de judec?tor CtEDO. Totu?i, nu ar fi compatibil cu desf??urarea normal? a procedurii de alegere s? se permit? statelor membre s?-?i retrag? listele f?r? restric?ii sau condi?ii, dup? ce acestea au fost deja prezentate Adun?rii Parlamentare. Astfel, se prezum? c?, nainte de a depune listele, statele organizeaz? la nivel na?ional propria lor procedur? de selectare ntr-un mod care s? le permit? desemnarea candida?ilor califica?i. Orice posibilitate de a retrage lista mai trziu ar mpiedica cursul normal ?i termenele procedurii de alegere a judec?torilor de c?tre Adunarea Parlamentar?. n opinia CtEDO, este astfel rezonabil ca termenul-limit? pentru retragerea listei s? coincid? cu termenul-limit? fixat pentru statele membre s? depun? listele la Adunarea Parlamentar?.

n concluzie, CtEDO a conchis c? statele membre pot s? retrag? ?i s? nlocuiasc? lista candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO, dar numai cu condi?ia ca ele s? o fac? nainte de termenul-limit? fixat de Adunarea Parlamentar? pentru prezentarea listelor de candida?i (ntrebarea 1.a). Dup? aceast? dat?, statele membre nu vor avea dreptul s? retrag? listele lor. Prin urmare, dac? retragerea va avea loc pn? la expirarea acestui termen-limit?: candida?ii de pe lista retras? de c?tre statul membru nu vor mai putea fi considera?i ca nominaliza?i (ntrebarea 1.b); candida?ii de pe o nou? list? urmeaz? a fi lua?i n considerare de c?tre Adunarea Parlamentar? (ntrebarea 1.c) ?i statele membre vizate pot fie s? nlocuiasc? candida?ii absen?i sau s? prezinte o nou? list? din trei candida?i (ntrebarea 2.a). Dac?, totu?i, retragerea a avut loc dup? expirarea termenului-limit?, statele membre vizate sunt restric?ionate doar la nlocuirea candidatului absent (ntrebarea 2.a).

 

Avizul consultativ al CtEDO din 22 ianuarie 2010 (n englez?)  

Avizul consultativ al CtEDO din 22 ianuarie 2010 (n francez?)