CtEDO a adoptat hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Lungu c. Moldovei

06 04 2010

La 6 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a publicat hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08).

Reclaman?ii s-au plns de executarea tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea lor din 10 septembrie 2001 privind acordarea locuin?ei. Hot?rrea n favoarea reclaman?ilor a fost executat? la 17 decembrie 2008. 

La 28 iulie 2009, CtEDO a adoptat hot?rrea Olaru ?i Al?ii c. Moldovei, grup din care f?ceau parte ?i reclaman?ii Lungu, n care a constatat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrilor definitive n favoarea reclaman?ilor. Deoarece la acel moment, chestiunea privind satisfac?ia echitabil? nu era preg?tit? pentru a adopta o hot?rre, Guvernul ?i reclaman?ii au fost invita?i s? prezinte observa?iile lor cu privire la acest subiect n termen de 3 luni.

La 1 februarie 2010, CtEDO a primit un acord amiabil semnat de c?tre reclaman?i ?i Guvern, prin care Guvernul s-a obligat s? achite reclaman?ilor EUR 5,000 cu titlu de daune materiale, EUR 1,200 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la data radierii cererii de pe rol de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile ?i a declarat c? acesta a fost ncheiat cu respectarea prevederilor Conven?iei, radiind cererea reclaman?ilor de pe rol (art. 37 1 in fine CEDO ?i Regula 62 3 a Regulamentului CtEDO).