Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n februarie 2010

12 04 2010

n februarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Co?le? c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) ?i Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

***

n cauza Chiforiuc c. Moldovei, reclamantul, Petru CHIFORIUC, s-a plns Cur?ii de inechitatea procedurilor judec?tore?ti na?ionale. Cererea sa afost comunicat? Guvernului, care a prezentat observa?ii cu privire la admisibilitate ?i fondul cauzei. Acestea au fost expediate reclamantului pentru a prezenta, la rndul s?u, observa?ii, pn? la 30 septembrie 2009. Printr-o scrisoare recomandat?, Curtea a notificat reprezentantul reclamantului despre omiterea termenului pentru prezentarea observa?iilor ?i c? nu a fost solicitat alt termen n acest sens. Nu a urmat niciun r?spuns.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea, n sensul art. 37 1 (a) CEDO. Potrivit art. 37 1 in fine CEDO, Curtea a notat c? nu exist? circumstan?e speciale care ar face necesar? continuarea examin?rii cauzei ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Constantinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Ursu c. Moldovei, reclamanta, Ana URSU, s-a plns n fa?a Cur?ii de executarea ntrziat?, la 21 august 2003, a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 11 iunie 2001, prin care consiliul local Ialoveni a fost obligat s? acorde reclamantei un lot de p?mnt. Reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 CEDO (protec?ia propriet??ii).

La 26 ianuarie 2007, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut violarea CEDO ?i s-a obligat s? achite reclamantei EUR 700 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii.

La 25 martie 2007, reprezentantul reclamantei ?i-a exprimat dezacordul cu m?rimea sumei acordate, considernd c? e prea mic?, informnd Curtea c?, n 2006, reclamanta a ini?iat proceduri de ob?inere a compensa?iilor pentru executare tardiv?. La 19 februarie 2009, Guvernul a informat Curtea c? acele proceduri erau nc? pendinte.

La 28 octombrie 2009, Guvernul a modificat suma propus? la EUR 1,200 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Reclamanta nu a comentat.

Avnd n vedere natura recunoa?teriii Guvernului privind violarea CEDO, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre N. Daniliuc, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Co?le? c. Moldovei, reclamantul, Petru COȘLEȚ, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 30 mai 2007, care obliga Consiliul municipal Chi?in?u s?-i acorde un lot de teren. La 26 februarie 2008, consiliul a adoptat o decizie de acordare a lotului de teren n favoarea reclamantului, iar la 31 martie 2008, a fost ncheiat un contract de vnzare a lotului ntre consiliu ?i reclamant. Reclamantul nu a informat Curtea despre executarea hot?rrii judec?tore?ti, Curtea aflnd despre aceasta din observa?iile Guvernului.

Reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv de executare tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti din 30 mai 2007.

Curtea a considerat c? consiliul municipal a executat hot?rrea judec?toreasc? ntr-un termen rezonabil, deoarece ntr-un termen mai scurt de 9 luni de la adoptarea hot?rrii judec?tore?ti a adoptat o decizie n acest sens ?i n termen de 10 luni a fost semnat contractul de vnzare. Prin urmare, Curtea a declarat aceast? cerere inadmisibil?, fiind n mod v?dit nentemeiat?, conform art. 35 3 ?i 4 CEDO.

***

n cauza Sandu c. Moldovei, reclamanta, Nadejda SANDU, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 12 aprilie 2006, prin care angajatorul s?u era obligat s? o reangajeze ?i s?-i pl?teasc? MDL 13,940 pentru daune materiale ?i MDL 1,901 pentru daune morale (n total EUR 1,273 la acel moment). Hot?rrea nu a fost executat? pn? n prezent.

Reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 CEDO pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 12 aprilie 2006, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pretinznd c? nu a dispus de vreun recurs efectiv pentru a ob?ine executarea hot?rrii.

La 20 februarie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut violarea CEDO ?i s-a obligat s? achite reclamantei EUR 3,000 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii.

La 31 martie 2009, reprezentantul reclamantei ?i-a exprimat dezacordul cu m?rimea sumei acordate, considernd c? e prea mic?, solicitnd EUR 14,495 pentru daune materiale ?i EUR 6,000 pentru daune morale.

Avnd n vedere natura recunoa?teriii Guvernului privind violarea CEDO, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre V. Tarnovschi, avocat din Chi?in?u.