Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n februarie 2010

23 04 2010

n luna februarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Bisir ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 42973/05), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Grosu c. Moldovei (cererea nr. 36170/05), Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05) ?i Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

***

n cauza Bisir ?i Al?ii, reclaman?ii sunt Ivan BISIR ?i Ivan TULUS, precum ?i so?iile acestora. La 3 iunie 2005, primii doi reclaman?i au fost aresta?i n timpul unei nun?i, fiind nvinui?i de sustragerea de la o ter?? companie a unor sume mari prin n?el?ciune. n noaptea aceleia?i zile, domiciliile acestora au fost perchezi?ionate. Cererea reclaman?ilor prin care s-au plns c? perchezi?ia a fost efectuat? ilegal, f?r? mandat de perchezi?ie, a fost respins? de Curtea Suprem? de Justi?ie la 11 octombrie 2005.

La 6 iunie 2005, au fost eliberate 2 mandate de arest de 30 de zile pentru reclaman?i, care au fost prelungite ulterior pn? la 11 noiembrie 2005. Toate cererile habeas corpus formulate de ace?tia au fost respinse pn? la acea dat?. Reclaman?ii au fost de?inu?i n izolatorul de anchet? al CCCEC. Primul reclamant sus?ine c? a fost maltratat de c?tre ofi?erii de poli?ie la 6 septembrie 2005 ?i c? ?i-a pierdut con?tiin?a de cteva ori. Acesta a prezentat 2 expertize medicale. Plngerea sa de a ancheta maltratarea a fost respins? de c?tre Procuratura General?. Cel de-al doilea reclamant a fost de?inut n izolare timp de 53 de zile ntr-o nc?pere cu lumin? foarte proast?, ca rezultat vederea sa diminund cu 10%.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a pretins violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) pe motiv de neacordare a asisten?ei medicale, de maltratare la 6 septembrie 2005 ?i de lips? a anchetei privind plngerea sa de maltratare; cel de-al doilea reclamant a pretins violarea art. 3 CEDO pe motiv de condi?ii proaste de deten?ie. Primii doi reclaman?i sus?in c? a avut loc violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece, ntre 6 iunie ?i 11 noiembrie 2005, deten?ia lor nu s-a bazat pe motive suficiente ?i relevante, c? nu au avut acces la materialele cauzei ?i c? a fost nc?lcat? prezum?ia nevinov??iei, prin faptul c? n cererile pentru eliberarea mandatelor de arest era scris c? reclaman?ii au comis infrac?iunile, ?i nu c? ar fi fost b?nu?i de comiterea acestora. To?i reclaman?ii s-au plns de violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale), deoarece reclaman?ilor nu li s-a permis s? primeasc? vizite pe perioada deten?iei ?i pe motiv de perchezi?ie ilegal? a domiciliilor lor la 3 iunie 2005; precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv c? nu au dispus de vreun remediu efectiv mpotriva nc?lc?rilor drepturilor lor garantate de art. 3, 5 ?i 8 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat oare violarea art. 3 CEDO privind condi?iile de deten?ie pe perioada arestului reclaman?ilor ?i privind asisten?a medical? care le-a fost oferit? pe perioada deten?iei?

2. A fost oare maltratat primul reclamant, cu nc?lcarea art. 3 CEDO (a se vedea, spre exemplu, Tomasi v. France, 27 august 1992, Seria A nr. 241‑A)? A fost oare efectuat? vreo investiga?ie de c?tre autorit??i n aceast? cauz?? Dac? da, a fost ea oare efectiv? n sensul acestui articol?

3. Au fost oare relevante ?i suficiente motivele indicate de Judec?toria R?cani ?i de Curtea de Apel Chi?in?u la eliberarea ?i prelungirea mandatelor de arest, dup? cum prevede art. 5 3 CEDO?

4. A existat oare vreo ingerin?? n dreptul reclaman?ilor la respectarea domiciliului, potrivit art. 8 1 CEDO n urma perchezi?iei domiciliilor lor? Dac? da, a fost oare aceast? ingerin?? legal? ?i necesar?, potrivit art. 8 2 CEDO?

5. A existat oare o violare a art. 13 CEDO n conjunc?ie cu art. 3, 5 ?i 8 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre Doina STRĂISTEANU ?i Vadim OLTU, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Iudin c. Moldovei, reclamantul, Alexandru IUDIN, ntre 2002 ?i 2004, a fost de?inut n nchisoarea nr. 3 din Chi?in?u. n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de condi?ii de deten?ie inumane, precum ?i violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), f?r? a da detalii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Exist? oare o violare a art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor n care reclamantul a fost de?inut n nchisoarea nr. 3?

2. Faptele acestei cauze relev? oare o problem? sistemic?, astfel nct deficien?ele legisla?iei na?ionale ?i/sau a practicii ar putea s? genereze numeroase cereri similare?

***

n cauza Grosu c. Moldovei, reclamantul, Victor GROSU, actualmente ?i isp??e?te pedeapsa cu privare de libertate pe 20 de ani. ntre septembrie 2003 ?i data depunerii cererii la Curte, reclamantul a fost de?inut n Comisariatul de poli?ie Ialoveni ?i nchisoarea nr. 3 din Chi?in?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de condi?ii de deten?ie inumane ?i degradante n locurile de deten?ie ?i de lips? a asisten?ei medicale; violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? asisten?a juridic? din oficiu nu a fost eficient? ?i violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), deoarece nu a fost asigurat de administra?ia penitenciarului cu literatur? juridic?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: Exist? oare o violare a art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor n care reclamantul a fost de?inut pe perioada arestului preventiv ?i privind pretinsa lips? a asisten?ei medicale?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre E. Grosu.

***

n cauza Morozan c. Moldovei, reclamantul, Eugeniu MOROZAN, a fost arestat la 13 iunie 2001, fiind nvinuit de furt de ma?in?. Potrivit reclamantului, el a fost maltratat de cteva ori pe perioada deten?iei, prezentnd expertize medicale. Ulterior, reclamantul a condamnat la 9 ani priva?iune de libertate. Plngerea sa privind maltrat?rile a fost respins? de Procuratura General? f?r? a fi indicate temeiurile de respingere. La 3 aprilie 2008, reclamantul a fost eliberat din deten?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de maltratare pe perioada deten?iei; violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? instan?ele au evaluat gre?it faptele ?i c? nu au prevenit unii martori de r?spundere penal? pentru m?rturii gre?ite ?i violarea art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ?i 15 CEDO, f?r? a da detalii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost oare maltratat reclamantul, cu nc?lcarea art. 3 CEDO (a se vedea, spre exemplu, Tomasi v. France, 27 august 1992, Seria A nr. 241‑A)?

2. A fost oare efectuat? vreo investiga?ie de c?tre autorit??i n aceast? cauz?? Dac? da, a fost ea oare efectiv? n sensul acestui articol?

***

n cauza Cicala c. Moldovei, reclamantul, Ion CICALA, pretinde c?, la 22 februarie 2005, 4 poli?i?ti au venit la domiciliul reclamantului s?-l aresteze, n urma unei reclama?ii f?cut? de prietena sa cu care s-a certat. Reclamantul sus?ine c? poli?i?ti au intrat prin gr?dina case ?i c? l-au b?tut. La 23 februarie 2005, el a fost re?inut de poli?i?ti ?i dus la comisariatul de poli?ie unde a fost b?tut din nou ?i unde un poli?ist i-a rupt un deget. n aceea?i zi, reclamantul a fost dus la Judec?toria Orhei, care l-a condamnat pe reclamant la 15 zile priva?iune de libertate pentru insultarea fostei prietene ?i pentru neprezentarea de dou? ori n judecat? potrivit cita?iilor. La 2 martie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul reclamantului, a casat hot?rrea din 23 februarie 2005 ?i a ordonat eliberarea reclamantului, ns? acesta nu a fost eliberat. La 3 martie 2005, Judec?toria Orhei l-a condamnat pe reclamant la 10 zile priva?iune de libertate pentru insultarea unuia dintre poli?i?tii care l-au arestat. La 4 martie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea din 3 martie 2005 ?i, n aceea?i zi, reclamantul a fost eliberat. La 9 martie 2005, a fost efectuat? o expertiz? medical?, care a stabilit r?nile de pe corpul reclamantului. Plngerea sa privind maltrat?rile la care a fost supus a fost respins? de Procuratura General?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretinde violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de condi?ii de maltratare pe perioada deten?iei ?i de lips? a asisten?ei medicale; violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), pe motiv c? ncercarea de a-l aresta la 22 februarie 2005 nu a fost legal?, deoarece nu exista niciun mandat de arest ?i c? el nu a primit cele dou? cita?ii; violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? procedurile nu au fost echitabile, deoarece el nu a fost reprezentat de un avocat ?i violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale), deoarece la 22 februarie 2005, poli?i?tii au p?truns n gr?dina casei sale f?r? vreo autoriza?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost oare maltratat primul reclamant, cu nc?lcarea art. 3 CEDO (a se vedea, spre exemplu, Tomasi v. France, 27 august 1992, Seria A nr. 241‑A)? A fost oare efectuat? vreo investiga?ie de c?tre autorit??i n aceast? cauz?? Dac? da, a fost ea oare efectiv? n sensul acestui articol?

2. I s-a acordat oare reclamantului asisten?a medical? necesar? ntre 23 februarie ?i 4 martie 2005?

3. A fost oare reclamantul privat de libertate cu nc?lcarea art. 5 1 CEDO?

4. Guvernul a fost invitat s? prezinte Cur?ii informa?ii ?i documente care ar demonstra c? mpotriva reclamantului au fost ini?iate proceduri penale sau administrative ?i c? el a fost citat potrivit CPP ?i dac? poli?i?tii au arestat reclamantul la 22 februarie 2005 n baza unui mandat de arest.

5. A existat oare o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea domiciliului, n sensul art. 8 1 CEDO n rezultatul p?trunderii poli?i?tilor prin gr?dina casei? Dac? da, a fost oare aceast? ingerin?? legal? ?i necesar? potrivit art. 8 2 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre E. Breahna, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Genderdoc-M c. Moldovei, reclamantul este o organiza?ie neguvernamental?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretinde violarea art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire ?i de asociere), n urma refuzului autorit??ilor locale de a autoriza o demonstra?ie la 27 mai 2005, cu scopul de a ncuraja adoptarea legisla?iei de protejare a minorit??ilor sexuale de discriminare; violarea art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) n conjunc?ie cu art. 11 CEDO, pe motiv de discriminare n baza orient?rii sexuale; violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) n conjunc?ie cu art. 11 CEDO, deoarece nu a dispus de vreun remediu efectiv care s?-i permit? s? ob?in? o hot?rre judec?toreasc? definitiv? pn? la data demonstra?iei; violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de durat? a procedurilor de judecat?, care au urmat dup? contestarea refuzului prim?riei de a autoriza demonstra?ia, precum ?i din cauz? c? instan?ele na?ionale nu s-au referit la toate argumentele reclamantului; ?i violarea art. 13 CEDO n conjunc?ie cu art. 6 1 CEDO, deoarece nu a dispus de vreun remediu efectiv mpotriva termenului de examinare a cauzei la nivel na?ional.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.A fost oare ONG-ul reclamant discriminat pe motive interzise de art. 14 CEDO n exercitarea dreptului s?u garantat de art. 11 CEDO?

2. A dispus oare ONG-ul reclamant de vreo procedur? care i-ar fi permis s? ob?in? o hot?rre judec?toreasc? definitiv? pn? la 27 mai 2005, data planificat? pentru demonstra?ie (a se vedea Bączkowski and Others v. Poland, nr. 1543/06, ECHR 2007‑VI)?

Dac? nu, exist? oare o violare a art. 11 n conjunc?ie cu art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre Natalia MARDARI, avocat din Chi?in?u.