Moldova a fost condamnat? din nou la CEDO pentru tortur?

17 01 2007

La 16 ianuarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at dou? hot?rri pe marginea a dou? cereri depuse mpotriva Republicii Moldova, n ambele cauze constatnd violarea Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale.

*  *  *

n cauza Bujni?a c. Moldovei (cererea nr. 36492/02), reclamantul, care era nvinuit de viol, a fost achitat de Judec?toria sectorului R?cani la 26 iunie 2001.

La 14 august 2001 Tribunalul mun. Chi?in?u a casat sentin?a Judec?toriei sectorului R?cani, l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea violului ?i l-a condamnat la 5 ani priva?iune de libertate. Totodat?, Tribunalul mun. Chi?in?u a aplicat Legea privind amnistia din 10 august 2001 ?i l-a liberat pe reclamant de executarea pedepsei penale.

Prin decizia irevocabil? a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 30 octombrie 2001 a fost casat? decizia Tribunalului mun. Chi?in?u, cu men?inerea sentin?ei Judec?toriei sectorului R?cani prin care reclamantul a fost achitat.

n urma recursului n anulare naintat de c?tre adjunctul Procurorului General, la 26 februarie 2002 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia din 30 octombrie 2001, cu men?inerea deciziei Tribunalului mun. Chi?in?u prin care reclamantul a fost recunoscut vinovat de comiterea infrac?iunii de viol.

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil), deoarece prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive printr-o procedur? nelimitat? n timp, lansat? de procuror, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice. Curtea a notat c? autorit??ile nu au prezentat argumente suficiente care ar justifica casarea sentin?ei irevocabile.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 1,250 cu titlu de cheltuieli de reprezentare. Curtea a subliniat c? reclamantul continu? s? suporte pn? n prezent consecin?ele cas?rii deciziei Cur?ii de Apel din 30 octombrie 2001 ?i a sugerat c? cea mai bun? solu?ie pentru nl?turarea acestor consecin?e ar fi achitarea reclamantului.

Persoanele responsabile de condamnarea Moldovei n aceast? cauz? (conform func?iei la ziua comiterii abaterii) sunt:

  1. a depus recursul n anulare - Vasile SOLOMON, Prim–adjunct al Procurorului General;
  2. au admis recursul n anulare - Constantin GURSCHI, Raisa BOTEZATU ?i Natalia MOLDOVAN, vicepre?edinte ?i, respectiv, judec?tori la Curtea Suprem? de Justi?ie.

*  *  *

I. n cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03) reclamantul a fost re?inut la domiciliul s?u la 10 mai 2001, fiind suspectat de furtul unor animale. El a fost dus n biroul poli?istului de sector din Prim?ria Sipoteni unde a fost b?tut de poli?i?ti pn? ce ?i-a pierdut cuno?tin?a. Ulterior, el a fost dus cu ma?ina poli?iei la Comisariatul de poli?ie din or. C?l?ra?i, unde a fost nc?tu?at ?i legat cu c?tu?ele de un radiator. Dup? ce ?i-a rec?p?tat cuno?tin?a, reclamantul a reu?it s? fug? ?i s-a adresat la un spital, unde a primit tratament.

La 14 mai 2001 medicii au ntocmit un raport medical, n care au constatat vn?t?i pe corpul reclamantului, paralizia p?r?ii stngi a fe?ei, como?ie cerebral?, perforarea timpanului urechii stngi n urma unei barotraume (traum? cauzat? prin schimbarea rapid? ?i extrem? a presiunii). Medicii au constatat c? v?t?m?rile au fost cauzate prin lovituri cu obiecte contondente, posibil la 10 mai 2001.

n 2002 reclamantul s-a plns de aceast? maltratare avocatului parlamentar. Plngerea a fost transmis? de c?tre avocatul parlamentar spre examinare Procuraturii jude?ului Ungheni. La 25 februarie 2003 procuratura a respins plngerea ca nentemeiat?, deoarece v?t?m?rile corporale au fost cauzate n urma s?ririi din automobilul poli?iei cu care era transportat la C?l?ra?i. Procurorul a mai constatat c? nu erau indicii de maltratare.

II. Pn? la 10 iulie 2002 reclamantul a fost c?utat de poli?ie. La 10 iulie 2002 el a fost re?inut, n timpul unei tentative de furt mpreun? cu o alt? persoan? a unui apartament de la etajul 3, n mun. Chi?in?u. Reclamantul a ncercat s? fug? s?rind de pe balcon ?i ?i-a fracturat piciorul stng. El a fost dus la sec?ia de poli?ie Buiucani. Reclamantul pretindea c? la poli?ie a fost supus torturii pentru a-?i recunoa?te vina. Peste 12 ore de la re?inere poli?ia a chemat salvarea, reclamantul fiind transportat pe targ? ?i spitalizat la Spitalul de Urgen??.

La 12 iulie 2002 a fost ntocmit un raport medical n care au fost constatate mai multe fracturi ale coastelor, fractura unui deget al mnii stngi, fractura piciorului stng, como?ie cerebral? ?i numeroase vn?t?i pe fa?? ?i pe corp.

La 6 august 2002 reclamantul a depus o plngere la procuratur? n privin?a maltrat?rilor la care a fost supus la 10-11 iulie 2002. Procuratura a dispus efectuarea expertizei medico-legale pentru a stabili originea v?t?m?rilor corporale. Conform raportului de expertiz? din 2 decembrie 2002, v?t?m?rile puteau fi cauzate att prin maltratare, ct ?i prin c?dere de la etajul 3. Ca urmare a acestei concluzii, procuratura a refuzat intentarea dosarului penal pentru maltratare.

III. Reclamantul pretindea n fa?a Cur?ii c? a fost maltratat la 10 mai 2001 ?i 10-11 iulie 2002, contrar art. 3 al Conven?iei. El sus?inea c? examinarea plngerilor sale cu privire la maltratare nu au fost examinate adecvat, contrar aceluia?i articol. Reclamantul solicita, n final, constatarea viol?rii art. 13 al Conven?iei prin imposibilitatea de a ob?ine compensa?ii pentru maltratare, deoarece nu au fost stabilite persoanele care l-au maltratat.

Examinnd prima nvinuire de maltratare, Curtea a notat c? Guvernul trebuie s? aduc? o explica?ie plauzibil? ?i suficient? v?t?m?rilor corporale ap?rute dup? ce persoana se afla n custodia autorit??ilor. Curtea a constat c? explica?ia Guvernului precum c? aceste v?t?m?ri au fost cauzate prin s?rirea din automobilul poli?iei la 10 mai 2001 nu este plauzibil? ?i suficient?. Astfel, Curtea a notat c? nu existau martori independen?i care ar fi confirmat c? reclamantul a s?rit din automobilul poli?iei, c? procuratura nu a luat n calcul contradic?iile dintre declara?iile poli?i?tilor, c? un poli?ist nu a fost interogat ?i c? nu au fost luate n considera?ie natura v?t?m?rilor corporale care nu puteau fi cauzate prin c?dere din automobil. Ca urmare, a existat o violare a art. 3 al Conven?iei (interzicerea torturii) n aceast? parte.

Examinnd cea de-a doua nvinuire de maltratare, Curtea a constatat c? nu poate stabili cu certitudine dac? v?t?m?rile corporale au fost cauzate prin maltratare. Raportul medical din 2 decembrie 2002 nu stabilea exact originea v?t?m?rilor corporale ?i existau divergen?e n declara?iile persoanelor nvinuite. Prin urmare, Curtea nu a putut constata violarea art. 3 al Conven?iei n aceast? parte. Curtea ns? a stabilit c? datorit? faptului c? reclamantul nu a fost dus pentru examinare medical? dup? ce a fost re?inut, nu a putut fi stabilit? originea maltrat?rilor. Din acest motiv a fost nc?lcat? obliga?ia pozitiv? a statului de a ancheta adecvat nvinuirile de maltratare, ceea ce reprezint? o alt? violare a art. 3 al Conven?iei.

Curtea a mai constatat violarea art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv), deoarece, conform Codului Civil, reclamantul putea pretinde la compensa?ii doar pentru ac?iuni ilegale, iar autorit??ile nu au stabilit vinov??ia poli?i?tilor n maltratarea reclamantului la 10 mai 2001.

Curtea a acordat reclamantului EUR 8,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 1,400 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

Persoanele responsabile de condamnarea Moldovei n aceast? cauz? (conform func?iei la ziua comiterii abaterii) sunt:

- au refuzat intentarea dosarelor penale - S. Arteni, anchetator, Procuratura sectorului Calara?i; V. Ciuprov, anchetator, Procuratura jude?ului Ungheni.

*  *  *

n fa?a Cur?ii ambii reclaman?i au fost reprezenta?i de c?tre Vitalie IORDACHI, membrul organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).