Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n aprilie ?i mai 2010

10 08 2010

n luna aprilie ?i mai 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Levin?a c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Gtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghi?? c. Moldovei (cererea nr. 5334/06), Ţopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Antonov, B?lu?? ?i Bezrodni c. Moldovei ?i Rusiei (cererile nr. 315/10, 1153/10 ?i 1158/10), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 53710/09) ?i Semionov c. Moldovei (cererea nr. 59935/08).

***

n cauza Levin?a c. Moldovei, reclamantul, Aurel LEVINŢA, la 28 decembrie 2006, ora 17.00, dup? o ceart? cu so?ia sa, a fost dus la sec?ia de poli?ie, unde, potrivit reclamantului, el a fost maltratat. Seara trziu, el a fost eliberat ?i, ntorcndu-se acas?, ?i-a pierdut cuno?tin?a. O persoan? care l-a v?zut a chemat ambulan?a, care l-a dus la spital, unde a fost internat pn? la 31 decembrie 2006. Diagnosticul stabilit a fost contuzie la ?oldul stng ?i a organelor interne.

n urma plngerii reclamantului din 29 decembrie 2006 c?tre Procuratura Orhei despre maltratare, la 25 ianuarie 2007, el a fost examinat de un medic care a stabilit c? reclamantul avea o plag? la ?oldul stng care a fost cauzat? de un obiect tocit, posibil un baston. n aceea?i zi, procurorul a adoptat o ncheiere de nencepere a urm?ririi penale, constatnd c? poli?i?tii negau orice maltratare a reclamantului ?i c? acesta a putut s? se r?neasc? anterior. La 15 februarie 2007, Judec?toria Orhei a admis recursul reclamantului ?i a ordonat reexaminarea plngerii reclamantului. La 17 aprilie 2007, Procuratura Orhei a respins a doua oar? plngerea reclamantului, pe temeiuri similare, ?i recursul reclamantului a fost respins de Judec?toria Orhei.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea art. 3 ?i 6 CEDO, pe motiv c? a fost maltratat de poli?i?ti ?i c? procedurile nu au fost echitabile, deoarece procuratura Orhei a ignorat probe importante.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost oare reclamantul maltratat, cu nc?lcarea art. 3 CEDO?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva maltrat?rii sub aspectul art. 3 CEDO, a fost oare condus? vreo investiga?ie de c?tre autorit??i n aceast? cauz?? Dac? da, a fost ea oare efectiv? n sensul acestui articol?

Guvernul Moldovei a fost invitat s? prezinte copia ntregului dosar privind la investiga?ia penal? instituit? de c?tre procuratur? referitor la pretinsa maltratare a reclamantului.

***

n cauza Gtlan c. Moldovei, reclaman?ii, Sergiu ?i Victoria GÂTLAN, sunt so? ?i so?ie. Reclamanta este nepoata lui M.C., care a fost condamnat? penal n 1944 ?i averea c?reia a fost confiscat?. La 14 august 1990, Curtea Suprem? din acea perioad? a anulat acea condamnare ?i a reabilitat-o pe M.C. n virtutea unei hot?rri din 14 august 1990, prim?ria Soroca a decis, la 4 noiembrie 1992, s?-i restituie lui V.C., fiul lui M.C. ?i tat?l reclamantei, bunurile confiscate ilegal. La 23 iulie 1996, V.C. a semnat o procur? pe numele reclamantei cu scopul ca aceasta s? ini?ieze o ac?iune de revendicare a altor bunuri nerestituite.

La 14 iulie 1997, reclaman?ii au ac?ionat n judecat? pe A.C., L.C. ?i prim?ria din Soroca, solicitnd demolarea construc?iilor situate pe un teren vecin imobilului restituit, statund c? acest teren f?cea parte din bunurile care au apar?inut lui M.C. Cererea reclaman?ilor a fost respins? de Judec?toria Soroca ?i Tribunalul Soroca la 19 august 1997 ?i, respectiv, la 15 mai 2003. La 18 februarie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a trimis cauza la rejudecare pentru prima dat?. Instan?a a mai trimis cauza la rejudecare nc? de dou? ori, la 26 octombrie 2005 ?i, respectiv, la 22 decembrie 2006. La a patra rejudecare a cauzei, Judec?toria Soroca ?i Curtea de Apel B?l?i au respins cererea reclaman?ilor la 17 mai 2007 ?i, respectiv, la 4 septembrie 2007. La 27 septembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor, iar la 27 ianuarie 2010 - cererea de revizuire a acestora.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 6 1 CEDO, pe motiv de durat? excesiv? a procesului, a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, deoarece autorit??ile nu le-au restituit bunurile confiscate de autorit??ile sovietice, precum ?i a art. 1 Protocol nr. 12 la CEDO, considernd c? au fost discrimina?i de c?tre autorit??i.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A fost oare rezonabil? durata procesului civil la nivel na?ional, n sensul art. 6 1 CEDO?

***

n cauza Gheorghi?? c. Moldovei, reclamantul, Tudor GHEORGHIŢĂ, a fost deportat n 1949 mpreun? cu familia sa n Siberia de c?tre autorit??ile sovietice, iar bunurile lor au fost confiscate. n 1989, ei au fost reabilita?i.

La 31 iulie 2003, reclamantul a ini?iat proceduri de recuperare a averii confiscate ?i a solicitat, n temeiul art. 12 al legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, MDL 500,271 (EUR 31,111) pentru daune materiale ?i MDL 150,000 (EUR 9,328) pentru daune morale.

Printr-o hot?rre din 9 octombrie 2004, Tribunalul C?l?ra?i a admis par?ial ac?iunea ?i a acordat reclamantului MDL 700 (EUR 48) pentru un singur bun apar?innd familiei sale ?i MDL 15,000 (EUR 1,027) cu titlu de daune morale.

n urma apelului Ministerului Finan?elor, la 29 martie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea primei instan?e n privin?a prejudiciului moral, statund c? legea nu prevedea restituirea prejudiciilor morale. Recursul reclamantului a fost respins ca inadmisibil, la 28 septembrie 2005, de Curtea Suprem? de Justi?ie. Instan?a s-a referit la art. 429 (4) Cod de procedur? civil? ?i a statuat c? avnd n vedere faptul c? reclamantul nu a depus cerere de apel, el nu poate depune nici cererea de recurs.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 1 CEDO, pe motiv de refuz nemotivat a instan?elor na?ionale de a-i acorda daune morale, deoarece Curtea Suprem? de Justi?ie a respins ca inadmisibil recursul s?u ?i din cauza lipsei de independen?? ?i impar?ialitate a instan?elor na?ionale. Reclamanta a mai pretins violarea art. 8 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO din cauza imposibilit??ii de a ob?ine repararea echitabil? a prejudiciului suportat n urma confisc?rii averii familiei sale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

Respingerea recursului reclamantului ca inadmisibil de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, pe motiv c? reclamantul nu a depus apel, constituie oare o nc?lcare a dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 1 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Alexandru POSTICĂ, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Ţopa c. Moldovei, reclamanta, Galina ŢOPA, a primit de la uzina E. La care lucra, n 1984, o camer? n c?minul care era administrat de aceast? uzin?. Dup? ce a demisionat, n 1993, reclamanta ?i-a p?strat dreptul de a locui mpreun? cu copilul s?u n aceast? camer?. n 1997, dup? ce o companie privat? a achizi?ionat uzina E., aceasta a ac?ionat n judecat? reclamanta cu scopul de a o evacua din camer? ?i a schimbat l?c??ile camerei, reclamantei fiindu-i restric?ionat accesul la acea camer?. Procesul a nceput n 1997 ?i a culminat cu o hot?rre irevocabil? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 29 septembrie 2004, prin care instan?ele s-au pronun?at n defavoarea reclamantei.

Invocnd violarea art. 6 1 CEDO, reclamanta s-a plns la Curte de durata excesiv? a procedurilor, de lipsa de impar?ialitate ?i independen?? a instan?elor judec?tore?ti na?ionale ?i de violarea principiilor contradictorialit??ii ?i a egalit??ii armelor n privin?a sa.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A fost oare rezonabil? durata procesului la nivel na?ional, n sensul art. 6 1 CEDO?

***

n cauza Antonov, B?lu?? ?i Bezrodni c. Moldovei ?i Rusiei, reclaman?ii sunt Evghenii ANTONOV ?i Irina ANTONOVA, Serghei BĂLUȚĂ ?i Tamara BĂLUȚĂ, Alexandru BEZRODNI ?i Liudmila BEZRODNAIA.

n cererea Antonov, primul reclamant, Evghenii ANTONOV a fost arestat n august 2009 n Tiraspol de c?tre autorit??ile a?a numitei Republici Nistrene, fiind acuzat de de?inerea unui cu?it de vn?toare ?i a unui pachet cu marijuana. Ini?ial, el a fost de?inut n izolatorul de deten?ie preventiv? din Tiraspol, iar la 30 octombrie 2009, a fost mutat n nchisoarea Hlinaia din Grigoriopol. Mama primului reclamant, Irina ANTONOVA, a ncercat s?-?i viziteze fiul pentru a-i duce haine ?i mncare, ns? accesul nu i-a fost permis. Reprezentantul reclamantului sus?ine c? condi?iile de deten?ie sunt similare cu cele constatate de Curte n hot?rrea sa Ila?cu ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48787/99). Reprezentan?ilor OSCE de asemenea le-a fost interzis accesul la 90 de de?inu?i, printre care ?i reclamantul, care protestau cu greva foamei mpotriva maltrat?rilor ?i condi?iilor inumane de deten?ie. Plngerile ulterioare c?tre autorit??ile Moldovei, RMN ?i ale Rusiei au r?mas f?r? niciun rezultat.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a invocat violarea art. 3 CEDO pe motiv de condi?ii inumane de deten?ie; a art. 5 1 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, deoarce a fost arestat de c?tre autorit??ile RMN, care nu aveau autoritatea de a dispune legal arest?rile pe teritoriul Moldovei; a art. 5 3 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, deoarece arestul s?u nu a fost motivat suficient ?i a art. 5 4 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, pe motiv c? nu poate contesta deciziile de deten?ie a sa preventiv? f?r? asisten?a unui reprezentant. Ambii reclaman?i au pretins violarea art. 8 CEDO, deoarece nu le-au fost permise vizite n nchisoare ?i pentru c? al doilea reclamant pretinde c? telefonul de la domiciliu este interceptat ?i c? casa este monitorizat? de persoane necunoscute.

n cauza B?lu??, primul reclamant, Serghei BĂLUȚĂ, a fost arestat n Tiraspol n decembrie 2004, fiind acuzat de omor ?i incendiere. El pretinde c? a fost grav maltratat. n 2007, primul reclamant a fost eliberat cu condi?ia nep?r?sirii ora?ului f?r? permisiune. Totu?i, el a plecat ?i a lucrat peste hotare, iar la 13 septembrie 2009, atunci cnd se ntorcea acas?, el a fost arestat. Ini?ial, el a fost de?inut n izolatorul de deten?ie preventiv? din Tiraspol, apoi a fost mutat n nchisoarea Hlinaia din Grigoriopol. Reclamantul pretinde c? condi?iile de deten?ie erau inumane ?i degradante. La 13 octombrie 2009, al doilea reclamant, Tamara BĂLUȚĂ, a aflat c? mai mul?i de?inu?i din izolatorul de deten?ie preventiv? din Tiraspol au declarat greva foamei ca protest mpotriva maltrat?rilor ?i condi?iilor inumane de deten?ie. Reclaman?ii pretind c?, la 16 octombrie 2009, for?ele speciale ale poli?iei au intrat n nchisoare ?i au b?tut de?inu?ii. La 19 octombrie 2009, reprezentan?ilor OSCE le-a fost interzis accesul la acei de?inu?i, printre care ?i reclamantul, care protestau cu greva foamei mpotriva maltrat?rilor ?i condi?iilor inumane de deten?ie. Plngerile ulterioare c?tre autorit??ile Moldovei, RMN ?i ale Rusiei au r?mas f?r? niciun rezultat. n particular, ambasada Rusiei n Moldova i-a r?spuns o dat? reclamantului c? va contacta procuratura RMN n leg?tur? cu cazul acestuia. ntlnirile dintre primul ?i cel de-al doilea reclamant au fost interzise.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a invocat violarea art. 3 CEDO pe motiv de condi?ii inumane de deten?ie; a art. 5 1 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, deoarce a fost arestat de c?tre autorit??ile RMN, care nu aveau autoritatea de a dispune legal arest?rile pe teritoriul Moldovei ?i a art. 5 4 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, pe motiv c? nu poate contesta deciziile de deten?ie a sa preventiv? f?r? asisten?a unui reprezentant (avocatul numit de autorit??ile RMN a refuzat s? fac? acest lucru). Ambii reclaman?i au pretins violarea art. 8 CEDO, deoarece nu le-au fost permise vizite n nchisoare ?i pentru c? al doilea reclamant pretinde c? telefonul de la domiciliu este interceptat ?i c? ea este monitorizat? ?i intimidat? de persoane necunoscute.

n cauza Bezrodni, primul reclamant, Alexandru BEZRODNI, este liderul unei organiza?ii neguvernamentale. El a fost arestat n iulie 2009 n Tiraspol, fiind acuzat de furtul trandafirilor dintr-un parc public, precum ?i amenin?area mili?iei RMN. Ini?ial, el a fost de?inut n izolatorul de deten?ie preventiv? din Tiraspol, apoi a fost mutat n nchisoarea Hlinaia din Grigoriopol.

La 29 iulie 2009, a avut loc o ?edin?? de judecat?, la care al doilea reclamant, Liudmila BEZRODNAIA, a avut posibilitatea s?-l vad? pe primul reclamant. Ea pretinde c? primul reclamant avea snge pe fa?? ?i o substan?? verde pe cap, pentru a ascunde plaga de pe cap, de asemenea, el avea vn?t?i pe corp. Primul reclamant a reu?it s?-i comunice c? a fost maltratat cu scopul de autodenun?are ?i s-a plns de condi?iile inumane de deten?ie. n aceea?i zi, judec?toria Tiraspol a dispus arestul reclamantului pe o perioad? nedeterminat?. Al doilea reclamant pretinde c? toat? mncarea ?i alte lucruri pe care ea ncerca s? le trimit? primului reclamant erau refuzate de administra?ia nchisorii sau erau distruse. n octombrie 2009, de?inu?ii din nchisoare au organizat greva foamei, protestnd mpotriva maltrat?rilor ?i condi?iilor inumane de deten?ie. La 16 octombrie 2009, al doilea reclamant a aflat c? for?ele speciale ale poli?iei au p?truns n nchisoare, dar nu putea s? afle ce se ntmpl? cu primul reclamant. Plngerile ulterioare c?tre autorit??ile Moldovei, RMN ?i ale Rusiei au r?mas f?r? niciun rezultat. Ambasada Rusiei n Moldova a comunicat reclamantului c? va contacta procuratura RMN n leg?tur? cu cazul acestuia.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a invocat violarea art. 3 CEDO pe motiv de maltratare ?i condi?ii inumane de deten?ie; a art. 5 1 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, deoarce a fost arestat de c?tre autorit??ile RMN, care nu aveau autoritatea de a dispune legal arest?rile pe teritoriul Moldovei; a art. 5 1 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, deoarce el a fost arestat n absen?a oric?rui suspiciu reyonabil c? el ar fi comis o infrac?iune, dar mai degrab? n leg?tur? cu activitatea sa de lider a unui ONG; ?i a art. 5 3, 4 ?i 5 CEDO, separat ?i combinat cu art. 13 CEDO, pe motiv c? judec?toria RMN a autorizat deten?ia sa preventiv? abia peste 7 zile dup? ce a fost arestat ?i pentru c? el nu poate contesta deciziile de deten?ie a sa preventiv? f?r? asisten?a unui reprezentant. Ambii reclaman?i au pretins violarea art. 8 CEDO, deoarece nu le-au fost permise vizite n nchisoare ?i pentru c? al doilea reclamant pretinde c? telefonul de la domiciliu este interceptat.

Curtea a invitat reprezentan?ii Moldovei ?i/sau cei ai Rusiei s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Se afl? oare reclaman?ii sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau a Rusiei, n sensul art. 1 CEDO, dup? cum a fost interpretat de Curte, printre altele, n cauza Ila?cu ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

n particular, n lumina cauzei Ila?cu ?i Al?ii, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte n virtutea CEDO prin prisma obliga?iilor lor pozitive de a asigura drepturile reclaman?ilor garantate de CEDO?

Au existat oare careva evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i Al?ii care ar putea afecta responsabilitatea statelor prte?

2. Au epuizat oare reclaman?ii toate c?ile de recurs interne, potrivit principiilor general recunoscute de dreptul interna?ional, dup? cum este cerut de art. 35 CEDO?

3. n cauza dlui Bezrodni, a existat oare violarea art. 3 CEDO n urma pretinsei maltrat?ri n timpul arestului ?i dup? aceasta?

4. n privin?a dlui Antonov, dlui B?lu?? ?i dlui Bezrodni, a existat oare o violare a art. 3 din cauza condi?iilor n care fiecare dintre reclaman?i a fost de?inut?

5. Faptele cauzei presupun oare o violare a art. 5 CEDO? n particular:

(a) n privin?a dlui Antonov, dlui B?lu?? ?i dlui Bezrodni, a fost oare deten?ia stabilit? de autorit??ile RMN bazat? pe o deten?ie legal? a unei persoane dup? ce a fost condamnat? de c?tre o instan?? competent?, n sensul art. 5 1 CEDO (a se vedea Ila?cu ?i Al?ii, 461 ?i urm.)?

(b) la momentul arest?rii dlui Bezrodni, a existat oare o b?nuial? rezonabil? c? persoana a comis o infrac?iune, n sensul art. 5 1 CEDO?

(c) n cauzele dlui Antonov ?i dlui Bezrodni, instan?ele de judecat? ale RMN au prezentat oare motive relevante ?i suficiente, n sensul art. 5 3 CEDO, la adoptarea deciziilor de de?inere a reclaman?ilor pe durata procesului?

(d) dl Antonov, dl B?lu?? ?i dl Bezrodni dispun oare de posibilit??i practice de a contesta n instan?ele ierarhic superioare deciziile de stabilire a deten?iei pe perioada procesului, dup? cum este cerut de art. 5 4 CEDO?

6. Faptele prezentei cauze dezv?luie oare o violare a art. 8 CEDO, n urma refuzului de a acorda dlui Antonov, dlui B?lu?? ?i dlui Bezrodni dreptul s? fie vizita?i de c?tre mamele lor?

7. Dispun oare reclaman?ii de remedii efective n privin?a preten?iilor lor de violare a art. 3, 5 ?i 8 CEDO, dup? cum este cerut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre A. Zubco, membru al asocia?iei Promo-Lex.

***

n cauza Pascari c. Moldovei, reclamantul, Eduard PASCARI, a pretins n fa?a Cur?ii violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? a fost maltratat de c?tre poli?i?tii din Sngerei n noaptea din 22 spre 23 aprilie 2006, c? ambulan?a a fost chemat? de 2 ori ?i medicii au recomandat spitalizarea, reclamantul avnd traumat partea stng? a osului maxilarului, dar poli?i?tii au refuzat, precum ?i din cauz? c? nu a primit asisten?? medical? din 23 pn? la 28 aprilie 2006. Reclamantul a mai pretins violarea art. 5 CEDO, f?r? a prezenta detalii, precum ?i violarea art. 6 CEDO, sus?innd c? autorit??ile nu au organizar o investigare efectiv? n privin?a plngerilor sale de maltratare din partea poli?i?tilor, acestea fiind nc? n curs de examinare la momentul depunerii cererii la CtEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Reclamantul a fost oare supus la tratamente inumane ?i degradante, cu nc?lcarea art. 3 CEDO?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane sau degradante, investigarea dus? de autorit??i satisface oare exigen?ele art. 3 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte o copie a dosarului privind examinarea plngerilor reclamantului de maltratare care a avut loc n noaptea dintre 22 ?i 23 aprilie 2006.

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre dl T. Ungureanu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Semionov c. Moldovei, reclamantul, Stanislav SEMIONOV, a invocat n fa?a Cur?ii violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? a fost maltratat la 26 ?i 27 februarie 2008 de c?tre agen?ii direc?iei anitgroguri a Ministerului Afacerilor Interne, care l-au sechestrat ?i i-au pus n buzunare 2 plicuri cu heroin?; violarea art. 5 CEDO, deoarece a fost privat ilegal de libertate la 26 ?i 27 februarie 2008; violarea art. 6 CEDO, deoarece reclamantul nu a primit niciun r?spuns la plngerea sa prin care a sesizat Judec?toria Centru la 10 octombrie 2008, prin care el se plngea de inac?iunea procuraturii; precum ?i violarea art. 13 CEDO, deoarece autorit??ile nu au dus o investigare efectiv? n privin?a plngerilor de maltratare a sa de c?tre ofi?erii de poli?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Reclamantul a fost oare supus la tratamente inumane ?i degradante, cu nc?lcarea art. 3 CEDO?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane sau degradante, investigarea dus? de autorit??i satisface oare exigen?ele art. 3 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte o copie a dosarului privind examinarea plngerilor reclamantului de maltratare care a avut loc la 26 februarie 2008.