Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Olaru c. Moldovei

12 10 2010

La 12 octombrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07).

n aceast? cauz?, reclamantul, Vasile OLARU, care este ofi?er de poli?ie, s-a plns de neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 16 decembrie 2004, prin care Judec?toria Centru a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclamantul cu locuin??, potrivit Legii cu privire la poli?ie. Hot?rrea din 16 decembrie 2004nu a fost executat? pn? n prezent.

La 28 iulie 2009, CtEDO a adoptat hot?rrea Olaru ?i Al?ii c. Moldovei, grup din care f?cea parte ?i reclamantul, n care a constatat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrilor definitive n favoarea reclaman?ilor. Deoarece la acel moment, chestiunea privind satisfac?ia echitabil? nu era preg?tit? pentru a adopta o hot?rre, Guvernul ?i reclamantul au fost invita?i s? prezinte observa?iile lor cu privire la acest subiect n termen de 3 luni.

Reclamantul a solicitat executarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 16 decembrie 2004 n termen de 6 luni. Guvernul s-a obligat s? execute hot?rrea, ns? ?i-a exprimat dubiile asupra termenului, pe care l-a considerat prea scurt. Curtea a decis c? nu exist? motive de a pune la ndoial? faptul c? Guvernul va executa hot?rrea. n orice caz, modul de executare a hot?rrii Cur?ii va fi supravegheat de c?tre Comitetul de Mini?tri.

Reclamantul a solicitat EUR 6,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 850 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 850 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Fadei NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u