Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate n iulie ?i august 2010

22 10 2010

La 6 iulie 2010 ?i 24 august 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Str?isteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) ?i Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).

***

n cauza Str?isteanu c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe STRĂISTEANU, la 21 august 2006, a fost arestat, fiind acuzat de faptul c? a amenin?at primarul satului cu moartea, spunnd c? voi hr?ni pe?tii cu tine. Reclamantul a fost de?inut pn? la 22 septembrie 2006, cnd Curtea de Apel Chi?in?u a ordonat eliberarea lui. Reclamantul a continuat s? fie de?inut n leg?tur? cu alte acuza?ii mpotriva sa.

La 14 septembrie 2006, dosarul penal mpotriva reclamantului a fost transmis spre examinare la Judec?toria Str??eni. ntre 14 septembrie 2006 ?i 17 aprilie 2008, la Judec?toria Str??eni au avut loc 20 de ?edin?e de judecat?, 15 dintre care au fost amnate din cauza procurorului, fapt men?ionat de judec?tor n dosar.

n acela?i timp, reclamantul a fost de?inut n nchisoarea nr. 3, n care, potrivit lui, condi?iile de deten?ie erau inumane ?i degradante.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? condi?iile de deten?ie din nchisoarea nr. 3 erau inumane ?i degradante. Reclamantul a mai invocat violarea art. 6 1 CEDO n privin?a termenului n care s-a examinat dosarul penal mpotriva sa, precum ?i art. 8 CEDO, pe motiv c? nu a primit unele scrisori care i-au fost expediate lui ?i c? unele scrisori pe care el le-a expediat din nchisoare nu au ajuns la destina?ie.

La 21 mai 2010, Curtea a primit o declara?ie din partea Guvernului Moldovei, prin care acesta a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 3 ?i 6 CEDO ?i a oferit, n scopul reglement?rii amiabile, EUR 4,000 cu titlu de orice prejudiciu material sau moral, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, care urmeaz? a fi achita?i n termen de 3 luni de la adoptarea deciziei de radiere a cauzei de pe rol n temeiul acordului amiabil.

La 3 iunie 2010, Curtea a primit o declara?ie din partea reclamantului, prin care acesta accepta propunerea Guvernului.

Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns p?r?ile, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 in fine CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Doina STRĂISTEANU, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Mocanu c. Moldovei, reclamantul, Sergiu MOCANU, este un politician moldovean, care de?ine cet??enia Republicii Moldova ?i cea a Romniei. ntre 2004 ?i 2007, el a fost consilier al pre?edintelui Moldovei. n 2007, reclamantul a ncercat s? creeze un nou partid politic, care urma s? fie unul n opozi?ie fa?? de Partidul Comuni?tilor, care se afla la guvernare, ns? Ministerul Justi?iei a refuzat s?-l nregistreze.

Potrivit reclamantului, dup? ce a criticat partidul de guvern?mnt, el ?i familia sa au devenit victime ale represiunilor. La 20 septembrie 2008, cei doi feciori ai reclamantului au fost aresta?i pe motiv c? au participat la o b?taie ntr-o discotec?. La 25 septembrie 2008, arestul fiilor reclamantului a fost schimbat cu arestul la domiciliu. n aceea?i zi, ei au mers la ambasada Romniei n Moldova ?i au cerut protec?ie, fiind ?i cet??eni romni. Guvernul Romniei a refuzat s?-i extr?deze autorit??ilor Moldovei.

n urma alegerilor din 5 aprilie 2009, au avut loc proteste la 6 ?i 7 aprilie privind rezultatele alegerilor. Reclamantul a protestat n mod pa?nic la protestele din 7 aprilie 2009, ceea ce a fost probat prin nregistr?ri video. La 8 aprilie 2009, mpotriva reclamantului a fost ini?iat? urm?rirea penal?, el fiind acuzat de tentativ? de uzurpare a puterii de stat. n aceea?i zi, reclamantul a fost arestat. Ulterior, acuza?ia a fost modificat? n organizarea ?i conducerea ac?iunilor de tulburare a ordinii publice ?i violen??. La 10 aprilie 2009, reclamantul a fost dus la Judec?toria Buiucani, care a eliberat un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 25 de zile, care a fost prelungit ulterior pentru nc? 25 de zile. Instan?a a motivat arestul prin faptul c? reclamantul de?inea pa?aport romnesc ?i putea s? p?r?seasc? ?ara ?i c? existau suficiente probe care demonstrau vinov??ia sa, f?r? a specifica care erau acestea. Argumentul reclamantului de a preda pa?aportul romnesc nu a fost luat n considerare. Cererile reclamantului habeas corpus au fost respinse de Curtea de Apel Chi?in?u. Reclamantul a fost eliberat la 31 iulie 2009.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 5 1 CEDO, deoarece nu au existat motive rezonabile pentru a justifica arestul ?i deten?ia sa, precum ?i art. 18 CEDO, pe motiv c? deten?ia sa ar fi avut alt motiv dect cel stabilit de art. 5 1 (c) CEDO.

La 19 mai 2010, Curtea a primit o declara?ie din partea Guvernului Moldovei, prin care acesta a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 5 1 CEDO ?i a oferit, n scopul reglement?rii amiabile, EUR 7,000 cu titlu de daune morale, precum ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, care urmeaz? a fi achita?i n termen de 3 luni de la adoptarea deciziei de radiere a cauzei de pe rol n temeiul acordului amiabil.

La 19 mai 2010, Curtea a primit o declara?ie din partea reclamantului, prin care acesta accepta propunerea Guvernului.

Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns p?r?ile, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 in fine CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Ion DRON, avocat din Chi?in?u.