Lipsa “prejudiciului important: cerere declarat? inadmisibil?

26 11 2010

n cauza Rinck v. Fran?a (cererea nr. 18774/09) Curtea de la Strasbourg a declarat, unanim, cererea ca inadmisibil?. Decizia este definitiv?.

Circumstan?ele spe?ei

Jean-Jacques Rinck, n continuare reclamant, a primit o notificare despre o pretins? dep??ire a limitei de vitez? cu 1 km per or?, nc?lcare nregistrat? de c?tre un radar fix.

Reclamantul a contestat amenda ?i a cerut prezentarea documentelor, inclusiv copia procesului verbal ntocmit de poli?ie, pretinznd c? acesta nu a fost semnat de c?tre ofi?erul care a instalat radarul, ?i dovad? c? radarul a fost supus verific?rii.

n cadrul audierilor n prim? instan??, Dnul Rinck a cerut ca partea acuz?rii s? prezinte toate documentele sus-men?ionate ?i orice alte documente referitor la operarea ?i pozi?ionarea radarului, astfel ca s? poat? prezenta dovezi ce ar combate constat?rile din procesul verbal ntocmit de poli?ie.

La 21 februarie 2009 instan?a a respins demersurile respective ?i a constatat vinov??ia reclamantului, dispunnd plata unei amenzi n m?rime de 150 Euro, notnd c? func?ionarea corespunz?toare a radarului a fost stabilit? prin faptul c? radarul dispune de aprobare tehnic? ?i de dovada inspec?iei anuale; mai mult ca att, legea permite utilizarea varianta digital? a semn?turii pe procesul verbal a poli?iei. Instan?a a ad?ugat c? Dnul Rinck nu a prezentat dovezi care ar combate constat?rile din procesul verbal ntocmit de poli?ie ?i c? partea acuz?rii nu era obligat? s? prezinte documentele solicitate de reclamant. Instan?a superioar? a respins cererea de casa?ie naintat? de reclamant.

De asemenea Reclamantului i s-a aplicat un punct de penalizare.

Reclamantul a pretins nc?lcarea articolului 6 1 din CEDO, prin nc?lcarea principiului egalit??ii armelor, deoarece refuzul de a-i fi prezentat? informa?ia tehnic?, care era decisiv? pentru solu?ionarea cauzei, l-a privat de posibilitatea de a combate acuza?iile mpotriva acestuia din procesul verbal ntocmit de poli?ie. n final s-a plns c? instan?a de casa?ie a omis s? prezinte motive adecvate ntru respingerea cererii sale.

Decizia Cur?ii

Curtea a subliniat c? o dat? cu intrarea n vigoare la 01 iunie 2010 a Protocolului nr. 14 din Conven?ie, o cerere individual? poate fi declarat? inadmisibil? dac?:

reclamantul nu a suferit nici un prejudiciu important, cu excep?ia cazului n care respectarea drepturilor omului garantate prin conven?ie ?i protocoalele sale impune o examinare a fondului cererii, ?i cu condi?ia de a nu respinge din acest motiv nici o cauz? care nu a fost examinat? corespunz?tor de o instan?? na?ional?.

n spe?? Curtea a considerat necesar s? examineze din oficiu dac? aceste condi?ii sunt ntrunite.

Prin urmare s-a examinat, n primul rnd, dac? reclamantul a suferit prejudiciu important (componenta de baz? a condi?iei de admisibilitate). Ea a constatat c? nu a suferit. Curtea a luat n considera?ie c? prejudiciul cauzat (amend? n m?rime de 150 Euro, 22 Euro cu titlu de costuri juridice ?i un punct de penalizare) a fost nensemnat. Mai mult ca att, materialele spe?ei nu indic? c? solu?ia pe cauz? a avut repercusiuni asupra vie?ii personale, financiare, etc. n final, Curtea a notat ca chestiunea principialitatii solutiei pentru reclamant pe caz nu este suficient? de a submina concluzia de mai sus.

n al doilea rand, Curtea a ncercat s? verifice dac? respectarea drepturilor omului impune o examinare a fondului cererii. ?i n aceast? privin?? r?spunsul a fost negativ, or chestiunile abordate de reclamant (distribuirea sarcinii proba?iunii n privin?a delictelor minore ?i limitele dreptului a ob?ine prezentarea dovezilor relevante de c?tre partea acuz?rii) au fost deja obiectul examin?rii.

n final, Curtea a notat c? fondul cauzei a fost “examinat n mod corespunz?tor de c?tre “un tribunal, n cazul de fa?? de c?tre instan?a de fond ?i de casa?ie.

Avnd n vedere c? sunt ntrunite toate trei condi?ii de admisibilitate, Curtea a considerat c? prima parte a plngerii urmeaz? a fi declarat? inadmisibil?.

ntruct Curtea nu a putut sesiza nici o aparen?? de nc?lcare cu privire la pretinsa motivare inadecvat? a solu?iei instan?ei de casa?ie, ea a declarat a doua parte a plngerii, de asemenea, ca inadmisibil? fiind v?dit nefondat?.

Decizia este disponibil? doar n limba francez?, n HUDOC.