Curtea Europeana a comunicat Guvernului cererile Topal, Grin?evici ?i Brega c. Moldovei

07 12 2010

Īn luna noiembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Topal c. Moldovei (cererea nr. 12257/06), Grin?evici c. Moldovei (cererea nr. 10830/06), Brega ?i al?ii c. Moldovei(cererea nr. 61485/08).

***

Īn cauza Topal c. Moldovei, reclamantul Stepan Topal este primul Ba?can al UTA G?g?uzia. La 12 iunie 2001, Adunarea Popular? a G?g?uziei a adoptat o lege cu privire la pensionare nr. 36-XIX/II, care prevedea īn mod expres c? Stepan Topal beneficiaz? de garan?ii personale de protec?ie social?, īn special 75% din salariul actual al Ba?canului G?g?uziei la ziua īmplinirii vārstei de 60 ani a reclamantului.

Īn temeiul acestei legi locale, reclamantul a pornit o ac?iune de īncasare a sumelor restante. Īn explica?ia sa īn calitate de copārāt, Comitetul Executiv al UTA G?g?uzia a subliniat, printre altele, incompatibilitatea Legii locale nr. 36-XIX/II cu Legea Republicii Moldova privind pensiile de asigur?ri sociale de stat, īn special īn partea ce ?ine de acordarea unei „pensii personale”.

La 6 februarie 2004, Adunarea Popular? a G?g?uziei a abrogat Legea nr. 36-XIX/II, motivānd c? aceasta ar contravine Legii Republicii Moldova privind pensiile de asigur?ri sociale de stat, nespecificānd care dispozi?ii sunt incompatibile legii ierarhic superioare.

La 16 februarie 2004, judec?toria Comrat a respins ac?iunea reclamantului de recuperare a pensiilor nepl?tite. Hot?rārea primei instan?e a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

Invocānd art. 6 § 1 CEDO, reclamantul se plānge c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale nu au fost independente ?i impar?iale, au interpretat īntr-o manier? contradictorie prevederile legii ?i au abrogat Legea local? nr. 36-XIX/II pe perioada examin?rii ac?iunii sale.

De asemenea reclamantul s-a plāns de lipsa unui recurs intern efectiv, īn sensul art. 13 CEDO. Īn cele din urm?, el sus?ine c? dreptul s?u de proprietate a fost īnc?lcat prin neplata pensiilor restante pe perioada ac?iunii Legii locale nr. 36-XIX/II ?i ulterioara abrogare a acesteia.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

1. Īn lumina hot?rārilor Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. GrĆØce, 9 decembrie 1994, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nr. 24846/94, 34165/96 ?i 34173/96, prin abrogarea Legii UTA G?g?uzia nr. 36-XIX/II a fost īnc?lcat dreptul la un proces echitabil al reclamantului īn sensul art. 6 § 1 CEDO?

A existat, īn sensul jurispruden?ei Cur?ii „motive imperative de interes general”, care a justificat interven?ia legiuitorului īn spe???

2. A fost īnc?lcat dreptul reclamantului la respectarea bunurilor sale īn sensul art. 1 Protocolul 1 CEDO, prin neplata pensiei cu caracter personal pe perioada ac?iunii Legii nr. 36-XIX/II din 12 iunie 2001 ?i ulterioara abrogare a acesteia? A dep??it, īn spe??, Statul marja sa de apreciere?

Īn fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de V. Chiurcciu.

***

Īn cauza Grin?evici c. Moldovei, reclamantul, Serghei Grin?evici la 8 august 2005 a fost re?inut de poli?ie fiind suspectat de comiterea unor jafuri, ulterior fiind eliberat mandat de arest pe numele acestuia pe o perioada de 30 zile, desconsiderānd argumentele ap?r?rii pentru eliberarea sa, ?i anume: reclamantul a recunoscut īn totalitate vina, a compensat prejudiciul, are un loc de trai permanent, este tān?r ?i se oblig? s? se prezinte organului de urm?rire penal? cānd va fi citat.

La 2 septembrie 2005, Curtea de Apel B?l?i a respins recursul avocatului ca nefondat.

La 29 august 2005, procurorul a emis o alt? ordonan?? de īnvinuire pe motivul altor jafuri presupuse comise de reclamant.

La 11 septembrie 2005, a expirat durata mandatului de arest dispus de Judec?toria Sāngerei.

La 27 septembrie 2005, avocatul reclamantului a solicitat f?r? succes institu?iei penitenciare unde se afla reclamantul l eliberarea lui.

La 10 octombrie 2005, avocatul reclamantului a cerut judec?toriei Sāngerei eliberarea provizorie a reclamantului sub control judiciar sau aplicarea obliga?iei de a nu p?r?si localitatea.

La 10 octombrie 2005, reclamantul a semnat un acord de recunoa?tere a vinov??iei.

La 11 octombrie 2005, judec?toria Sāngerei a admis cererea ap?r?torului de eliberare a reclamantului cu obligarea de a nu p?r?si localitatea, stabilindu-i o pedeaps? sub forma unei munci neremunerate īn folosul comunit??ii.

La 26 octombrie 2005, procurorul a depus apel. La 26 octombrie 2005, Curtea de Apel B?l?i a condamnat reclamantul stabilind pedeapsa - 2 ani de īnchisoare.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul sus?ine c? deten?ia sa īn perioada 8 august 2005 ā€“ 11 octombrie 2005 este contrar? prevederilor art. 5 CEDO. De asemenea, s-a plāns de violarea art. 5 § 3, insuficien?a ?i irelevan?a motivelor ce ar justifica deten?ia.

Invocānd art. 6 § 1 CEDO, s-a plāns de caracterul arbitrar ?i ilegal a deciziei instan?ei de apel motivānd c? nu s-a examinat fondul cauzei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

1. Prin lipsirea reclamantului de libertate, īn perioada 11 septembrie ā€“ 11 octombrie 2005, a avut loc o violare a art. 5 § 1 CEDO?

2. A existat violarea art. 5 § 3 CEDO īn aceast? cauz?? Īn special, instan?ele au adus motive „relevante ?i suficiente” pentru justificarea arestului preventiv al reclamantului?

Īn fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de N. Malanciuc, avocat din Sāngerei.

***

Īn cauza Brega c. Moldovei, reclaman?ii, Ghenadie Brega, Anatolie Hristea-Stan, Gheorghe Lupu?oru ?i Vasile Costiuc sunt cet??eni ai Republicii Moldova, n?scu?i īn 1975, 1959, 1969, 1960 ?i 1981, locuiesc īn Chi?in?u. Ei sunt membrii Hyde Park, o organiza?ie non-guvernamental? din Moldova.

Evenimentele din 27 martie 2008

La 27 martie 2008, Gh. Brega ?i al V. Costiuc au participat la o īntrunire public? īn Parcul ?tefan cel Mare din Chi?in?u cu ocazia anivers?rii reunific?rii Basarabiei cu Romānia. La aproximativ 11:30, reclaman?ii au fost re?inu?i ?i du?i la o sec?ie de poli?ie, fiind acuza?i de organizarea unei demonstra?ii neautorizate, opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie.

La 26 mai 2008, reclaman?ii au fost achita?i pe toate capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

Unul din reclaman?i a formulat o plāngere penal? īmpotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost īntreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plāngerii respective.

Evenimentele din 22 aprilie 2008

La 22 aprilie 2008, a īntrat īn vigoare Legea privind īntrunirile, potrivit c?reia nu era necesar? autoriza?ie pentru īntruniri spontane ?i pentru īntruniri cu un num?r redus de participan?i. La aceea?i dat?, aproximativ la 10:40, Ghenadie Brega, Anatolie Hristea-Stan ?i Vasile Costiuc au organizat o demonstra?ie īn fa?a re?edin?ei Pre?edintelui Republicii Moldova. Potrivit reclaman?ilor, ei inten?ionau s?-?i exprime bucuria lor īn leg?tur? cu intrarea īn vigoare a noii Legi ?i s? īncurajeze oamenii s? se adune īn mod liber. Cāteva minute mai tārziu, reclaman?ii au fost re?inu?i ?i du?i la o sec?ie de poli?ie. Ei au fost re?inu?i timp de cāteva ore, fiind acuza?i de organizarea unei demonstra?ii neautorizate, opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie.

Reclaman?ii au fost achitati pe toate capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

Reclaman?ii au formulat o plāngere penal? īmpotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost īntreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plāngerii respective.

Evenimentele din 30 aprilie 2008

La 30 aprilie 2008, Televiziunea Na?ional? a organizat o festivitate cu ocazia anivers?rii sale. Un membru al Hyde Park, O.B., care nu este un reclamant īn acest caz, a īncercat s? protesteze īmpotriva cenzurii la Televiziunea Na?ional? īn fa?a s?lii de concert īn care a avut loc festivitatea. Acesta purta un banner cu inscrip?ia „50 de ani de minciuni” ?i a fost īnso?it de Ghenadie Brega, Anatolie Hristea-Stan, Gheorghe Lupu?oru, unul din care filmānd evenimentul.

Apropiindu-se de sala de concert, O.B. a fost īnconjurat de un grup de ofi?eri de poli?ie care i-au somat s? p?r?seasc? teritoriul s?lii de concert. O.B. ?i cei trei reclaman?i au intrat īntr-un conflict verbal cu ofi?erii de poli?ie ?i au refuzat s? plece. Ei au sus?inut c? au avut dreptul s? protesteze ?i c? ac?iunile de poli?ie au fost ilegale. Dup? cāteva minute de disput? O.B. a fost atacat fizic de c?tre o persoan? īmbr?cat? īn civil. O.B. ?i reclaman?ii au solicitat ajutor din partea poli?iei ?i a strigat c? atacul a fost provocat de c?tre poli?ie. Ei au fost imediat re?inu?i ?i du?i la o sec?ie de poli?ie, fiind acuza?i de organizarea unei demonstra?ii neautorizate, opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie.

La 18 iunie 2008 to?i reclaman?ii ?i O.B. au fost achita?i pe toate capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

La o dat? necunoscut?, reclaman?ii a formulat o plāngere penal? īmpotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost īntreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plāngerii respective.

Evenimentele din 18 decembrie 2008

Īn decembrie 2008, Guvernul a decis s? s?rb?toreasc? Cr?ciun īn stil rus, la 7 ianuarie, ?i de a instala un pom de Cr?ciun īn PMAN din Chi?in?u doar īn ultimele zile din decembrie, astfel īmpiedicānd s?rb?torirea Cr?ciunului pe 25 decembrie de c?tre adep?ii calendarului religios vestic.

Īn pofida acestei decizii, autorit??ile locale din Chi?in?u, reprezentate de o majoritate politic? diferit? de cea a autorit??ii centrale, au decis s? instaleze un pom de Cr?ciun la mijlocul lunii decembrie ?i s? organizeze s?rb?torea cu ocazia Cr?ciunului īn stil occidental. La 16 decembrie 2008 un camion ce transporta copacul de Cr?ciun municipal a fost oprit de poli?ie, iar copacul a fost confiscat.

Īn diminea?a zilei de 18 decembrie 2008 membrii Hyde Park, inclusiv primul ?i al doilea reclamant, au īncercat s? organizeze o demonstra?ie de protest īn fa?a Ministerului Afacerilor Interne, īn scopul de a-?i exprima atitudinea sa cu privire la a ac?iunilor poli?iei. Primul reclamant a fost re?inut īn strad? īn drum spre cl?direa Ministerului de Interne, avānd un mic pom de Cr?ciun. El a fost dus la o sec?ie de poli?ie ?i acuzat organizarea unei demonstra?ii neautorizate. Al doilea reclamant se afla la o sta?ie de troleibuz, īn timpul cānd un grup de ofi?eri de poli?ie īmbr?cat īn civil l-au for?at s? urce īntr-un troleibuz ?i l-a lansat s? plece cāteva sta?ii mai tārziu.

La 18 decembrie 2008, primul reclamant a fost achitat pe capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

La o dat? necunoscut?, reclaman?ii au formulat o plāngere penal? īmpotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost īntreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plāngerii respective.

Evenimentele din 3 februarie 2009

La 3 februarie 2009, primul reclamant a organizat o demonstra?ie de protest īn fa?a Procuraturii Generale, īmpreun? cu aproximativ dou?zeci de participan?i. Scopul demonstra?iei a fost de a denun?a inac?iunea a Procuraturii Generale īn leg?tur? cu abuzurile de c?tre poli?ie. Peste cāteva minute dup? īnceperea demonstra?iei protestatarii au fost ataca?i de ?apte b?rba?i masca?i, care au īnceput s?-i bat?, folosind ?i spray cu gaze lacrimogene la ei. Protestatarii s-au ap?rat ?i au reu?it s? imobilizeze doi atacatori. O patrul? de poli?ie din apropiere nu a intervenit pentru a pune cap?t alterca?iei dintre protestatari ?i atacatorii. Protestatarii au somat poli?ia ?i au solicitat sprijinul din partea for?elor de poli?ie care p?zeau Procuratura Generala, īns? f?r? nici un rezultat.

Organizatorii manifesta?iei au depus o plāngere penal? īn Biroul Procurorului General, īns?, nici un rezultat. Dimpotriv?, Procuratura General? a emis o declara?ie īn care organizatorii demonstra?iei au fost īnvinui?i pentru provocarea alterca?iei.

Īn fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plāns de violarea art. 5 § 1 CEDO, invocānd ca privarea lor de libertate era ilegal?. De asemenea s-au plāns, īn temeiul articolelor 10 ?i 11 CEDO, s? au fost īnc?lcate drepturile lor la libertatea de exprimare ?i libertatea de īntrunire. Īn ceea ce prive?te evenimentele din 3 februarie 2009, primul reclamant s-a plāns īn temeiul articolului 11 CEDO, c? statul nu ?i-a onorat obliga?iile sale pozitive pentru a proteja dreptul la libertatea de īntrunire.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

1. Īn ceea ce prive?te evenimentele din 27 martie, 22 aprilie, 30 aprilie ?i 18 decembrie 2008, prin lipsirea reclaman?ilor de libertate a avut loc o violare a art. 5 § 1 CEDO? Īn particular, dac? lipsirea de libertate a reclaman?ilor cade sub inciden?a punctului (c)?

2. Īn ceea ce prive?te evenimentele din 27 martie, 22 aprilie, 30 aprilie ?i 18 decembrie 2008, a existat o ingerin?? īn dreptul reclaman?ilor la libertatea de īntrunire, īn sensul articolului 11 § 1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a „prev?zut? de lege” ?i „necesar?” īn sensul articolului 11 § 2?

3. Īn ceea ce prive?te evenimentele din 3 februarie 2009, a existat o violare a dreptului primului reclamant la libertatea de īntrunire, garantat de articolul 11 CEDO?

Reclaman?ii sunt reprezenta?i īn fa?a Cur?ii de A. Postica, avocat din Chi?in?u.