Cererile comunicate: Bulgaru, Hadji, Sochichiu, ?olari ?i Terentiev

10 01 2011

n luna decembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Bulgaru c. Moldovei (cererea nr.35840/09), Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 ?i 41378/07), Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09), Șolari c. Moldovei (cererea nr. 42878/05) ?i Terentiev c. Moldovei, (cererea nr. 28973/06).

***

n cauza Bulgaru c. Moldovei, reclamantul Ion Bulgaru, ?i isp??e?te pedeapsa n nchisoarea din Cricova.

n anul 2008, n nchisoare a fost comis un omor ?i reclamantul a fost unul din suspec?i. n decembrie 2008, reclamantul a fost dus la Comisariatul General de Poli?ie Chi?in?u pentru interogatoriu. El a fost impus s? recunoasc? vina, iar dup? ce a refuzat, a fost maltratat.

La 21 ianuarie 2009, el a fost din nou adus la Comisariatul General de Poli?ie. Din moment ce a refuzat s? m?rturiseasc? asupra crimei, el a fost supus la acte de tortur? precum lovituri cu pumnii pe cap ?i pe corp, ag??at Palestinian ?i de?inut ntr-o celul? foarte rece. Ca rezultat al relelor tratamente, reclamantul a ncercat s? se sinucid? t?indu-?i venele de la mn?, iar la 23 ianuarie 2009 a fost dus la spital pentru ngrijiri medicale. Dup? ntoarcerea din spital, relele tratamente au continuat ?i s-au intensificat. Potrivit reclamantului, ca rezultat al relelor tratamente, el a fost r?nit foarte serios la mn?.

La 28 ianuarie 2009, familia reclamantului au aflat despre cele ntmplate ?i au angajat un avocat. n rezultatul ac?iunilor avocatului, la 30 ianuarie 2009, reclamantul a fost transferat napoi la nchisoarea din Cricova. La 12 februarie 2009, starea s?n?t??ii reclamantului s-a agravat ?i el a fost internat n spitalul pentru de?inu?i cu o sever? neuropatie radial? (afectarea nervului radial, care se extinde de-a lungul bra?ului, ca rezultat al traumatismului acut). El a fost externat din spital la 9 aprilie 2009.

ntre timp, avocatul reclamantului s-a plns la Procuratura alegnd relele tratamente, ns? plngerea a fost respins? ca nefondat? la 27 februarie 2009.

Invocnd violarea art.3 CEDO, reclamantul s-a plns c? a fost maltratat de ofi?erii de poli?ie, precum ?i de lipsa unei anchete efective. Reclamantul s-a plns ?i de violarea art. 5 CEDO, precum c? a fost transferat ilegal la Comisariatul General de Poli?ie, iar n sensul art. 6 CEDO, procedurile ini?iate de el mpotriva colaboratorilor de poli?ie care l-au maltratat sunt inechitabile. n final, el s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO n privin?a drepturilor sale garantate de art. 3, 5 ?i 6 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul la tratamente inumane ?i degradante, cu nc?lcarea prevederilor art. 3 CEDO (a se vedea Tomasi c. Fran?ei, 27 august 1992, seria A nr. 241 A)?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante (a se vedea punctul 131 din Labita c. Italiei [GC], nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), a fost petrecut? o ancheta efectiv? n spe?? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, satisface ea exigen?ele art. 3 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte copia dosarului integral (inclusiv nregistrarea video a arest?rii reclamantului) referitor la procedurile penale intentate de procuratur? n ceea ce prive?te preten?iile de maltratare a reclamantului.

In fata Cur?ii, reclamantul este reprezentat de L. Chirtoac?, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Hadji c. Moldovei, reclamantul Iurie Hadji a fost arestat la 23 septembrie 2003 fiind b?nuit c? este membru a unui grup criminal specializat n furtul de ma?ini. El a fost plasat n deten?ie n Penitenciarul nr. 13 unde, potrivit lui condi?iile de deten?ie erau inumane ?i degradante. El a fost de?inut n arest preventiv pn? la 23 noiembrie 2006 cnd a fost condamnat de prima instan??. Dup? condamnare, reclamantul continua s? fie de?inut n Penitenciarul nr. 13. La 25 aprilie 2007, sentin?a de condamnare a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u ?i el a fost condamnat la 12 ani de nchisoare.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins:

- violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? condi?iile de deten?ie n Penitenciarul nr. 13 erau inumane ?i degradante. De asemenea reclamantul s-a plns c? a fost maltratat de ofi?erii de poli?ie; - violarea art. 5 CEDO, arestarea sa preventiv? a fost una ilegal? deoarece el a fost de?inut n timp ce era nevinovat, ?i pentru c? n perioada 2004 – 2005 el a fost de?inut n lipsa unui mandat de arest; - violarea art. 6 CEDO, deoarece procedurile penale mpotriva sa erau nefondate, iar Procuratura a refuzat s? ini?ieze urm?rirea penal? mpotriva persoanelor ter?e; - violarea art. 8 CEDO, deoarece autorit??ile penitenciare nu i-au permis s? aib? ntrevederi de lung? durat? cu so?ia sa; - violarea art. 10 CEDO, deoarece nu a fost informat despre acuza?iile ce i se aduc ?i a fost n imposibilitatea de a anun?a rudele sale cu privire la arestarea sa; - violarea art. 13 CEDO, lipsa unor remedii efective cu privire la numeroasele nc?lc?ri ale drepturilor sale. n special reclamantul se plnge de lipsa reac?iei din partea autorit??ilor na?ionale cu privire la numeroasele plngeri naintate; - violarea art. 1 Protocolul nr.1 CEDO, deoarece unele bunuri ale sale au fost luate de c?tre poli?i?ti n urma perchezi?ion?rii sale; - violarea art. 3 Protocolul nr. 7 CEDO, deoarece al a fost condamnat de dou? ori pentru aceia?i infrac?iune.

Guvernul a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. a existat o violare a art.3 CEDO privind condi?iile de deten?ie a reclamantului n perioada de timp indicat? de el n cererea sa?

2. avnd n vedere:

- rapoartele Comisiei Europene pentru prevenirea torturii ?i a pedepselor sau a tratamentelor inumane ?i degradante, cu privire la vizitele sale n Moldova n 1998, 2001, 2004 ?i 2007;

- raportul privind tortura ?i alte tratamente inumane ?i degradante sau pedepse al Raportorului special (Consiliul Organiza?iei Na?ionale pentru Drepturile Omului, document A/HRC/10/44/Add.3, 12 February 2009);

- raportul Amnesty International din 2007 cu privire la Moldova;

- Hot?rrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 415 – XV din 23 octombrie 2003 cu privire la Planul Na?ional de Ac?iuni n domeniul drepturilor omului pentru 2004-2008;

- Raportul privind punerea n aplicare de c?tre Ministerul Justi?iei a Capitolului 14 din Planul Na?ional de Ac?iuni n domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 aprobat prin Hot?rrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003;

- Raportul de implementare a Planului Na?ional de Ac?iuni, adoptat de Comisia Parlamentar? pentru Drepturile Omului a Republicii Moldova la 25 noiembrie 2005;

- Hot?rrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 72 (28 martie 2008) pe marginea audierilor privind hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova, executarea acestora ?i prevenirea nc?lc?rii drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale;

- Hot?rrea Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie Despre aplicarea de c?tre instan?ele judec?tore?ti a unor prevederi ale legisla?iei de procedur? penal? privind arestarea preventiv? ?i arestarea la domiciliu (nr. 4, 28 martie 2005);

- Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pe cauzele Ostrovar v. Moldova, no. 35207/03, 13 Septembrie 2005; Sarban v. Moldova, no. 3456/05, 4 Octombrie 2005; Becciev v. Moldova, no. 9190/03, 4 Octombrie 2005; Boicenco v. Moldova, no. 41088/05, 11 iulie 2006; Holomiov v. Moldova, no. 30649/05, 7 Noiembrie 2006; Istratii ?i al?ii v. Moldova, nos. 8721/05, 8705/05 and 8742/05, 27 Martie 2007; Modarca v. Moldova, no. 14437/05, 10 mai 2007; Ciorap v. Moldova, no. 12066/02, 19 iunie 2007; Stepuleac v. Moldova, no. 8207/06, 6 Noiembrie 2007; Ţurcan v. Moldova, no. 10809/06, 27 Noiembrie 2007; Malai v. Moldova, no. 7101/06, 45-46, 13 Noiembrie 2008; Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, 10 martie 2009; Straisteanu ?i al?ii v. Moldova, no. 4834/06, 7 aprilie 2009; ?i Valeriu ?i Nicolae Ro?ca v. Moldova, no. 41704/02, 20 Octombrie 2009;

Situa?ia cererilor de fa?? atest? existen?a unei "probleme sistemice", astfel nct lacunele n legisla?ia na?ional? ?i / sau practicii pot da na?tere la numeroase cereri similare?

***

n cauza Sochichiu c. Moldovei, reclamantul Sergiu Sochichiu la 17 ianuarie 2007 a fost arestat de patru poli?i?ti mbr?ca?i n civil n fa?a gr?dini?ei fiicei sale. Potrivit reclamantului, el era n ma?ina sa cnd patru persoane narmate s-au apropiat de el. Cnd a fost scos din ma?in?, el a fost lovit cu pumnul n cap ?i aruncat cu fa?a n jos r?nindu-se. Unul din poli?i?tii care l-au re?inut i-a condus ma?ina pn? la sectorul de poli?ie. So?ia ?i fiica sa erau martori la re?inerea sa. La sec?ia de poli?ie reclamantului i s-a comunicat c? el este b?nuit de vnzarea ilegal? a unui apartament unei ter?e persoane. Urm?toarea zi automobilul reclamantul a fost ntors familiei sale.

La 20 ianuarie 2007 reclamantul a fost examinat de un medic legist care a concluzionat c? el a avut o contuzie la buza de jos, vn?t?i ?i zgrieturi la falc? ?i la membrele superioare. Potrivit medicului, vn?t?ile au fost cauzate de un obiect contondent.

n ianuarie 2007, reclamantul s-a plns la Procuratur? despre maltratarea sa ?i despre luarea ilegal? a automobilului s?u de c?tre ofi?erul de poli?ie.

n perioada februarie 2007 ?i iunie 2010, procedurile penale au fost nchise de c?tre Procuratur? ?i redeschise ca urmare a hot?rrilor judec?tore?ti de cel pu?in cinci ori. De fiecare dat? motivul pentru ntreruperea procedurii a fost c? poli?ia a aplicat for?a pentru a contracara rezistenta reclamantului ?i c? utilizarea for?ei a fost justificat?. Ultima redeschidere a procedurii a avut loc la 21 iunie 2010, cnd Judec?toria R?cani a dispus-o, pe motiv c?, printre altele, Procuratura nu a reu?it s? o audieze pe so?ia reclamantului care a fost prezent? la re?inere ?i s? examineze video de la re?inere. Urm?rire penal? privind maltratarea reclamantului este nc? pe rol.

Invocnd violarea art.3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratare de c?tre ofi?erii de poli?ie ?i lipsa unei anchete efective. De asemenea, el s-a plns n sensul art. 8 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr.1 CEDO de luarea ilegal? a automobilului s?u de c?tre ofi?erii de poli?ie. n final, el a invocat lipsa unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO n privin?a drepturilor sale garantate de art.3, 8 ?i art.1 Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul la tratamente inumane ?i degradante, cu nc?lcarea prevederilor art. 3 CEDO (a se vedea Tomasi c. Fran?ei, 27 august 1992, seria A nr. 241 A)?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante (a se vedea punctul 131 din Labita c. Italiei [GC], nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), a fost petrecut? o ancheta efectiv? n spe?? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, satisface ea exigen?ele art. 3 CEDO?

3. A dispus reclamantul, potrivit art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv care i-ar permite formularea unei cereri n temeiul art. 3 CEDO? In special, a putut solicita desp?gubiri printr-o ac?iune civila (a se vedea, de exemplu, Corsacov v. Moldova, nr. 18944/02, 4 aprilie 2006)?

Guvernul a fost invitat s? prezinte copia dosarului integral (inclusiv nregistrarea video de la re?inerea reclamantului) referitor la procedurile penale intentate de procuratur? n ceea ce prive?te preten?iile de maltratare a reclamantului.

In fata Cur?ii, reclamantul este reprezentat de Gheorghe Malic ?i Iurie Oancea, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Șolari c. Moldovei, printr-o decizie din 25 aprilie 2005, primarul de Chi?in?u a autorizat asocia?iei "Proiect Nou – Bugeac de a organiza n mai 2005 o demonstra?ie n centrul ora?ului. Autoritatea public? a indicat locul exact unde evenimentul urma s? aib? loc, ?i anume "in scuarul Operei Na?ionale, lnga havuz, la dreapta intr?rii din scuar". n conformitate cu punctul 6 din aceast? decizie, asocia?ia a fost obligat? s? nu foloseasc? simboluri de partide, organiza?ii politice ?i asocia?ii nenregistrate.

Reclamantul, Eugen Șolari nu este un membru al asocia?iei, dar a mers la manifesta?ii n ziua evenimentului.

La 04 mai 2005, n privin?a reclamantului de c?tre poli?ie a fost ntocmit un proces-verbal cu privire la contraven?ia administrativ?. A fost constatat c? el a comis o contraven?ie administrativ? prev?zut? de art. 174 2 din Codul cu privire la contraven?iile administrative (nc?lcarea legisla?iei cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor).

Prin decizia din data de 04 mai 2005, judec?torul DP al Judec?toriei Buiucani l-a g?sit pe reclamant vinovat de comiterea contraven?iei administrative prev?zute de fapte articolul 174 2 al CCA. Reclamantului i-a fost aplicat? o amend? de 450 lei moldovene?ti (MDL) (aproximativ 28 euro (EUR) la acel moment). Judec?torul nu a luat n considera?ie argumentul invocat de reclamant precum c? nu a fost organizatorul evenimentului.

La data de 13 mai 2005, reclamantul a depus apel, ns? la 25 mai 2005 Curtea de Apel Chi?in?u l-a respins ca nefondat.

Reclamantul subliniaz? faptul c? doar unii protestatari au fost pedepsi?i, de?i au comis acelea?i fapte. n acest sens, el a men?ionat cazul M.L., asem?n?tor cu a lui, unde Curtea de Apel Chi?in?u a adoptat o decizie diferit? de cea aplicat? lui.

n fa?a Cur?ii reclamantul sus?ine c? autorit??ile moldovene?ti ?i instan?ele na?ionale au ignorat drepturile sale prev?zute de art. 6, 10, 11 ?i 14 CEDO.

Guvernul a fost invitat s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o nc?lcare a dreptului reclamantului la libertatea de ntrunire , astfel cum este prev?zut de art. 11 CEDO? n particular, atingerea invocat? releva ea de marja de apreciere explicit prev?zut? de articolul 11 2 – pe care o are dreptul statul?

***

n cauza Terentiev c. Moldovei, la o dat? nespecificat?, L.T., fosta so?ie a reclamantului, a intentat o ac?iune de partajare a averii comune ?i anularea vnz?rii automobilului reclamantului fiicei lor.

Prin hot?rrea din 29 iunie 2005, judec?toria Botanica a admis par?ial ac?iunea. A fost declarat? nulitatea contractului de vnzare n cauz?, astfel automobilul intrnd n masa bunurilor comune n dev?lm??ie. Instan?a a evaluat vehiculul la 60 000 lei (aproximativ 3900 euro (EUR) la acel moment), lund ca baz? pre?ul de cump?rare ini?ial pl?tit? de c?tre reclamant. n ceea ce prive?te alte bunuri comune, s-a constatat c? reclamantul era proprietarul a 2/3 cot? ideal? a unui apartament, estimat la 225 000 lei (adic? 14 770 EUR la acel moment), ?i L.T. a avut o cota de 23% din capitalul statutar al unei societ??i cu r?spundere limitat? (compania M.) cu valoarea de 1 242 lei (sau 81.50 de euro la acel moment). Instan?a a acordat fiec?ruia dintre so?i dreptul de proprietate a o treime din apartament ?i 11,5% din capitalul statutar al companiei. Automobilul ?i alte bunuri personale au r?mas n proprietatea reclamantului, n schimb fiind obligat s? pl?teasc? o compensa?ie de 42 187.50 lei (aproximativ 2 800 EUR la acel moment) fostei so?ii.

L.T. a depus apel. Prin decizia din 10 noiembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u redistribuit masa bunurilor comune n dev?lm??ie. S-a decis ca reclamantul s? p?streze dreptul de proprietate asupra a dou? treimi din apartament, n timp ce L.T. – tot capitalul statutar al companiei M. Instan?a a evaluat cota n cauz? la 137 500 lei (aproximativ 9 280 EUR la acel moment). n acela?i timp, Curtea de Apel, care a dispus o evaluare printr-o expertiz? a masinii, l-a ridicat la suma de 87 477 lei (sau 5 900 EUR la acel moment). Ma?ina n cauz? a r?mas n proprietatea individual? a reclamantului. Instan?a de apel a obligat reclamantul s?-i pl?teasc? fostei so?ii compensa?ii de 129 110.10 lei ( 8 710 EUR la acel moment).

Reclamantul a depus recurs. El a invocat, printre altele, c? estimarea f?cut? de c?tre Curtea de Apel, valoarea cotei atribuite so?iei, ?i anume 137 500 lei, a fost nefondat? ?i a fost mai mic? dect valoarea de pia??. Reclamantul a subliniat faptul c? instan?a de apel nu a dispus nici o expertiz? pentru evaluarea bunurilor imobiliare a companiei M, de?i o astfel de expertiz? a fost solicitat? potrivit Legii cu privire la activitatea de evaluare.

Printr-un raport din 14 decembrie 2005, elaborat la cererea reprezentantului reclamantului, societatea T., lider pe pia?a imobiliara din Moldova, a estimat valoarea de pia?? a propriet??ii imobiliare, situate n centrul Chi?in?ului ?i care apar?ine societ??ii M., la 8 205 000 lei (sau 536 134 EUR la acel moment).

La data de 08 februarie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul lui ca inadmisibil, nepronun?ndu-se cu privire la evaluarea activelor companiei M.

Invocnd violarea art. 6 1 al Conven?iei, reclamantul sa plns c? instan?ele au aplicat dispozi?iile legale privind evaluarea bunurilor numai cu privire la L.T. ?i nu ?i n privin?a sa. El a sus?inut c? cota de participare a L.T. nu a fost evaluat? de c?tre instan?ele judec?tore?ti conform valorii reale a acesteia, fiindu-i nc?lcat dreptul la respectarea bunurilor n temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Guvernul a fost invitat s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A beneficiat reclamantul de garan?iile unui proces echitabil, n conformitate cu articolul 6 1 CEDO? n special, principiul egalit??ii armelor a fost respectat n ceea ce prive?te accesul la justi?ie ale p?r?ilor?

2. A fost privat? reclamanta de proprietate n sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1 CEDO ?Dac? da, aceast? privare a fost efectuat? n conformitate cu garan?iile prev?zute n acest articol? n special, aceasta a impus o sarcin? excesiv? asupra reclamantului (a se vedea Immobiliare Saffi c. Italiei [MC], nr. 22774/93, CEDO 1999-V, 28.7.1999, 59)?

Guvernul este invitat s? prezinte copia dosarului complet cu privire la proces civil de privire la partajarea bunurilor comune mpotriva reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de C. Brc?, avocat din Chi?in?u.