Hot?rrea Bordeianu c. Moldovei

10 01 2011

La 11 ianuarie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rrea Bordeianu c. Moldovei (cererea nr. 49868/08).

***

n cauza Bordeianu c. Moldovei, reclamanta Marcela Bordeianu este avocat n Edine?.

n fa?a Cur?ii reclamanta a pretins omisiunea autorit??ilor na?ionale de a ntreprinde prompt m?surile necesare n procedura execut?rii hot?rrii judec?tore?ti favorabile acesteia cu privire la custodia asupra copilului s?u, invocnd nc?lcarea articolul 6 din Conven?ie, Dreptul la un proces echitabil ?i articolul 8 din Conven?ie, Dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie.

Guvernul respondent a sus?inut, printre altele, c? autorit??ile na?ionale ?i-au onorat obliga?iile pozitive n mod adecvat ?i suficient ?i c? ingerin?a nu a fost dispropor?ionat?, avnd n vedere interesul superior al copilului.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 8 CEDO, observnd c? decizia final? din 26 septembrie 2006, r?mne neexecutat? de aproape patru ani, fapt neimputabil n nici un fel reclamantei, care solicita n mod regulat n autorit??ilor executarea hot?rrii ?i napoierea fiicei sale.

n acest caz, autorit??ile nu au demonstrat diligen?? corespunz?toare n determinarea prtului n ndeplinirea obliga?iei, dac? era necesar, prin coerci?ie continu?, chiar mai dur? pentru a schimba atitudinea acestuia. Curtea a reiterat, printre altele c?, respectarea drepturilor p?rinte?ti implic? un tratament de urgen??, deoarece trecerea timpului poate avea consecin?e iremediabile pentru rela?iile dintre copil ?i p?rintele care nu locuiesc cu el (Ignaccolo-Zenide supra, 102, a se vedea, de asemenea, mutatis mutandis, 74, Pini ?i al?ii c. Romnia, 78028/01 ?i 78030/01, 175, CEDO 2004 V (extrase), ?i Monory v. Romnia ?i Ungaria, nr. 71099/01, 82, 05 aprilie 2005). Avnd n vedere vrsta copilului, inclusiv cinci ani n 2007, ?i mediul familial perturbat, Curtea ia n considerare argumentul reclamantei potrivit c?ruia, la prima reuniune, copilul a fost deja de peste opt luni sub influen?a exclusiv? a tat?lui s?u, ntr-un mediu ostil.

n opinia Cur?ii, neexecutarea hot?rrii n favoarea reclamantei se datoreaz? n primul rnd toleran?ei autorit??ilor na?ionale a situa?iei de facto, ?i absen?a unor m?suri de a stabili contacte regulate ?i eficiente ntre mam? ?i copil, la intervale rezonabile.

n aceste condi?ii, nu poate fi imputat? reclamantei responsabilitatea neputin?ei autorit??ilor de a lua m?suri prompte ?i adecvate pentru a stabili un contact eficient ntre ea ?i copil (a se vedea, mutatis mutandis, Bove c. Italia 30595/02 Nu, 50, 30 iunie 2005), sau de a sus?ine c? autorit??ile au ntreprins m?suri adecvate pentru a g?si o solu?ie la aceast? situa?ie disperat?.

Reclamanta a solicitat 25 000 Euro cu titlu de daune morale ?i 5200 Euro cu titlu de daune materiale.

Curtea a acordat reclamantului 10 000 Euro cu titlu daune morale.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Martin, avocat din Edine?.