Hot?rrile Lipencov c. Moldovei (cererea nr. 27763/05) ?i Muhin c. Moldovei (cererea nr. 30599/05

25 01 2011

La 25 ianuarie 2011 CtEDO a adoptat hot?rrile Lipencov c. Moldovei (cererea nr. 27763/05) ?i Muhin c. Moldovei (cererea nr. 30599/05).

***

n cauza Lipencov c. Moldovei, reclaman?ii, mama ?i fiul au pretins c? primul reclamant a fost tratat inuman ?i degradant de c?tre poli?ie; c? autorit??ile na?ionale au e?uat s? investigheze plngerea; c? condi?iile de deten?ie ale primului reclamant erau incompatibile cu art. 3 CEDO ?i c? o parte din deten?ie a fost ilegal? ?i c? domiciliul lor a fost ilegal perchezi?ionat.

n perioada de referin?? primul reclamant avea 17 ani. Potrivit mamei sale, el era limitat intelectual ?i era sub supravegherea medicului psihiatru. n aceste condi?ii, el primea educa?ia ?colar? acas?.

Din cele relatate de poli?ie, el a fost arestat la 24 octombrie 2004 la orele 10.00, fiind chema?i de c?tre locatarii unui bloc.

Potrivit reclaman?ilor, el a fost dus n acest bloc cu for?a de c?tre dou? persoane care l-au acostat n strad? cteva ore mai devreme ?i l-au agresat. Inten?ia lor a fost s?-l arunce de pe acoperi?ul acelui bloc, ns? prezen?a lui a fost depistat? de 3 locatari. B?nuind c? e vorba de un jaf, locatarii l-au re?inut pe reclamant ?i l-au b?tut. Pn? la venirea poli?iei el deja avea careva leziuni.

Reclamantul a pretins c? dup? ce a fost dus la CPS Ciocana, a fost lovit cu bastoane de cauciuc cu scopul de a recunoa?te c? a comis un num?r de furturi. El a fost repetate rnduri njurat, nu i s-a dat mncare, ap? ?i nu i s-a permis accesul la toalet?. Nu i s-a acordat tratament medical pentru leziunile sale.

Mama sa a venit la poli?ie n acea zi s?-l viziteze ?i s?-i deie mncare, haine, dar nu i s-a permis s?-l vad?. Ea a men?ionat c? urm?toarea zi, la 25 octombrie, feciorul ei a fost luat de poli?ie pentru anumite acte procedurale. Nu era prezent nici un avocat. Alt fecior al reclamantei a fost martor la toate acestea ?i a remarcat leziunile vizibile ale fratelui s?u. n acea dup?-amiaz?, reclamantul timp de aproximativ 2 ore a fost interogat de ofi?erii de poli?ie n prezen?a unui avocat ?i n prezen?a mamei sale. n timpul interogatoriului, reclamantul s-a plns de durere de cap ?i de o grea?? puternic?. ns?, i s-a cerut s? r?spund? la ntreb?ri ?i s-a refuzat accesul la veceu. Dup? interogatoriu el s-a ntors n celula sa ?i nu i s-a acordat asisten?? medical?.

n diminea?a zilei de 27 octombrie 2004, reclamanta s-a ntors la comisariat, a?teptnd ca feciorul ei s? fie eliberat pn? la ora 10.00, ceea ce nsemna expirarea a 72 ore pentru re?inerea sa f?r? un mandat de arest, fiindu-i refuzat accesul n comisariat. Reclamantul a fost iar??i scos n pia?? pentru motive necunoscute ?i adus napoi la ora 15.20. Mama acestuia, asistat? de 3 avoca?i de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, au cerut eliberarea reclamantului, care ini?ial a fost refuzat?. n final,a fost eliberat la ora 16.30. Urm?toarea zi dup? eliberarea sa, reclamantul a fost supus examin?rii medicale. Au fost depistate multiple r?ni pe corpul acestuia, ulterior fiind internat n spital pentru 8 zile de tratament.

Mama acestuia a naintat o serie de plngeri autorit??ilor na?ionale referitor la maltratarea fiului s?u. Ea s-a referit la handicapul mintal al fiului s?u ?i faptul c? el era minor. La 9 noiembrie 2004 reclamanta s-a plns Procuraturii Generale c? apartamentul s?u a fost perchezi?ionat de poli?ie, care au refuzat s? se legitimeze ?i s? i prezinte un mandat. Ea a solicitat ca acei poli?i?ti s? fie identifica?i ?i pedepsi?i.

Toate plngerile au fost examinate de procurorul S. de la Procuratura sect. Ciocana. El a interogat reclaman?ii, al?i membri ai familiei, avocatul care a asistat la interogatoriu din 25 octombrie, prietenii reclamantului ?i poli?i?tii. Printr-o scrisoare din 13 decembrie 2004 procurorul a informat mama reclamantului despre decizia de nu porni urm?rirea penal?. La 28 decembrie 2004 reclamanta a atacat decizia procurorului la judec?torul de instruc?ie, dar la 6 ianuarie 2005 judec?toria Ciocana i-a respins cererea ca nefondat?.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au pretins violarea art. 3, 5 ?i 8 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO. Guvernul a negat orice responsabilitate din partea poli?iei pentru leziunile reclamantului, argumentnd c? nu exista o eviden?? plauzibil? n sus?inerea acuza?iilor reclaman?ilor. n ceea ce prive?te acordarea asisten?ei medicale, Guvernul a indicat c? ar fi trebuit s?-i fie acordat? dac? ar fi cerut?, ns? o atare cerere nu a fost nregistrat?. De asemenea Guvernul a afirmat c? plngerile reclamantului au fost subiectul unei investiga?ii eficiente ?i impar?iale. Curtea a notat c? din moment ce reclamantul nu a fost examinat medical la sosirea la Comisariatul de poli?ie Ciocana, starea sa psihic? la acel moment nu era cunoscut?. n timp ce careva leziuni, n particular vn?t?i la spate, consistente cu acuza?iile sale c? a fost lovit cu bastoane, nu se exclude posibilitatea c? au fost provocate pn? la arestul s?u. La rndul s?u, Curtea a constatat c? i este imposibil s? stabileasc?, n baza probelor pe care le are la dispozi?ie, dac? leziunile reclamantului au fost sau nu cauzate dup? cum se pretinde. Aceasta pune n discu?ie eficacitatea investiga?iei din afirma?iile reclamantului (a se vedea Petru Ro?ca v. Moldova, no. 2638/05, 42, 6 October 2009). n final Curtea a constatat violarea art. 5 CEDO. Guvernul nu a prezentat nici o obiec?ie privind admisibilitatea acestei plngeri.

n ceea ce prive?te pretinsa violare a art. 8 CEDO, Curtea a considerat acest cap?t de plngere ca nefondat.

Reclaman?ii au solicitat 4 000 Euro cu titlu de daune morale pentru violarea art. 3 CEDO, 2 000 Euro cu titlu de daune morale pentru violarea art. 5 CEDO ?i 1 680 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Reclaman?ii nu au solicitat careva daune materiale.

Curtea a acordat reclaman?ilor 5 000 Euro cu titlu de dane morale ?i 1 000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de N. Mardari, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Muhin c. Moldovei, reclamanta Larisa Muhin, din 1989 are o locuin?? social?. n anul 1996, locuin?a sa a fost serios deteriorat? din cauza unei construc?ii din proximitate.

La o dat? nespecificat?, reclamanta a ac?ionat n judecat? solicitnd obligarea autorit??ii publice locale de a-i atribui o locuin?? n schimbul celei deteriorate.

Printr-o hot?rre definitiv? din 25 aprilie 2000 judec?toria Buiucani a obligat autoritatea local? de a-i atribui acesteia o alt? locuin??. La 3 iulie 2000 a fost eliberat ?i un titlu executoriu n acest sens. Ca urmare a numeroaselor plngeri ale reclamantei privind neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti, Tribunalul Chi?in?u a aplicat autorit??ii locale o amend? de 1 800 lei (echivalentul a 155 Euro).

La 28 noiembrie 2002, judec?toria Centru a suspendat procedura de executare pe motiv c? autoritatea local? nu dispune de locuin?e disponibile. La 4 decembrie 2003, reclamanta a naintat repetat titlul executoriu.

La 22 octombrie 2004 reclamanta a solicitat, f?r? succes, schimbarea modului de executare a hot?rrii n favoarea sa. Pn? n prezent aceast? hot?rre r?mne a fi neexecutat?.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i 13 CEDO. Guvernul a men?ionat c? autorit??ile locale nu dispun de fonduri necesare pentru a executa aceast? hot?rre. Curtea a re?inut c? nu este o scuz? pentru autorit??ile na?ionale faptul c? nu au resurse financiare ntr-u executarea unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile. Curtea a abordat n mod repetat alte cauze cu probleme similare cu cea din spe?? unde a constatat violarea art. 6 1 ?i 13 (a se vedea, printre altele Prodan c. Moldovei, ?i mai recent Panov c. Moldovei, nr. 37811/04, 13 iulie 2010).

Reclamanta a solicitat 25 567 Euro cu titlu de daune morale, ceea ce reprezint? costul unui apartament cu o odaie n Chi?in?u. Guvernul a men?ionat c? potrivit hot?rrii din 25 aprilie 2000, autoritatea local? a fost obligat? s?-i acorde reclamantei o alt? locuin??, ns? nu n proprietate privat?. Curtea a acceptat argumentele Guvernului ?i prin urmare a respins cererea reclamantei de a i se atribui drept prejudiciu material contravaloarea unui apartament.

Reclamanta a mai solicitat 8 000 Euro cu titlul de prejudiciu moral.

Curtea i-a acordat reclamantei 6 500 Euro cu titlu de daune morale.