Hot?rrea n cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

15 02 2011

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

***

n fa?a Cur?ii reclamantul, Veaceslav Rotaru, s-a plns, n particular, c? a fost maltratat de c?tre poli?ie dup? arest  ?i c? a fost de?inut n condi?ii inumane; ?i c? drepturile sale procedurale au fost nc?lcate pe durata procesului penal.

La 14 februarie 2003 reclamantul a fost re?inut n locuin?a sa de c?tre poli?i?ti masca?i ?i narma?i, care, dup? cum pretinde reclamantul l-au torturat pentru a ob?ine confesiune pe marginea ctorva infrac?iuni de furt ?i tlh?rie.

Reclamantul a naintat o plngere prin care a pretins maltratarea de c?tre poli?ie, cernd procuraturii efectuarea investiga?iilor. La 28 februarie 2004 Comisarul de Poli?ie Chi?in?u a respins plngerea ca nentemeiat?. Contesta?iile reclamantului adresate procurorului ?i judec?torului de instruc?ie nu s-au soldat cu succes, ultimul lund decizia de a retrimite plngerea instan?ei de judecat?, care examina cauza penal? mpotriva reclamantului.

Ulterior reclamantul a fost g?sit vinovat de c?tre judec?toria R?cani; sentin?a de condamnare fiind, n principiu, men?inut? de c?tre instan?ele ierarhic superioare.

La 19 martie 2003 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u. n perioada 16 aprilie – 2 noiembrie 2006 reclamantul a primit tratament n cadrul Penitenciarului-Spital Pruncul. Ulterior a fost transferat n Penitenciarul nr. 6, unde ?i-a isp??it restul termenului de deten?ie.

Reclamantul a adresat diferite plngeri autorit??ilor prin care denun?a condi?iile de deten?ie ca fiind inumane, primind numeroase r?spunsuri de la Ministerul Justi?iei, Procuratura General? ?i Parlament, n care se men?iona starea satisf?c?toare a s?n?t??ii, lipsa necesit??ii ngrijirii medicale; din cauza insuficien?ei finan??rii a sistemului penitenciar, de?inu?ii nu pot fi asigura?i cu a?ternuturi pentru pat, ?i c? produse alimentare erau disponibile sub limita minim? prescris?.

Guvernul a recunoscut implicit c?  condi?iile de deten?ie a reclamantului pn? n noiembrie 2004 erau sub norm?, ns? urmare a plngerilor el a fost transferat n alt? celul?, unde condi?iile de deten?ie erau acceptabile.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3, deoarece condi?iile de deten?ie erau inumane, n special avnd n vedere durata expunerii la aceste condi?ii, n jur de ?apte ani de zile.

Curtea a notat c? reclamantul a continuat s? se plng? de condi?iile de deten?ie ?i dup? transfer n alt? celul?, dar ?i n privin?a calit??ii produselor alimentare n 2007 ?i 2008. De asemenea n scrisoarea Ministerului Justi?iei din 1 martie 2007 se men?iona c? din cauza lipsei resurselor financiare lipsesc anumite produse, ns? vor fi incluse n curnd. Astfel alega?iile reclamantului n privin?a calit??ii produselor alimentare nu erau false, dezv?luind o problem? cunoscut? pentru autorit??i. Mai mult dect att, situa?ia specific? a reclamantului, fiind o persoan? ce se trata de tuberculoz?, impunea o diet? special?, care nu era complet? din cauza lipsei unor produse de baz?, cum ar fi carnea ?i pe?tele.

Curtea a reiterat, c? simplul fapt c? reclamantul a contractat tuberculoza pe perioada deten?iei nu duce automat la constatarea viol?rii art. 3. ns? faptul c? a contractat tuberculoz? adaug? n greutate plngerii reclamantului, precum c? a fost de?inut n condi?ii periculoase pentru s?n?tate, n particular celul? umed? ?i hran? insuficient?. Reclamantul a indicat corect c? dieta s?rac? duce la cre?terea vulnerabilit??ii la atare boli cum este tuberculoza.

De asemenea  Curtea a constat n unanimitate violarea art. 13, reiternd c? s-a examinat n repetate rnduri chestiunea remediilor na?ionale pentru deplngerea condi?iilor proaste de deten?ie n Moldova (Sarban, 57-62; Holomiov c. Moldovei, nr. 30649/05, 101-107, 7 noiembrie 2006; Istratii ?i al?ii c.. Moldove, nr. 8721/05, 8705/05 ?i 8742/05, 38, 27 martie 2007; Modarca c. Moldovei, nr. 14437/05, 47, 10 mai 2007; ?i Stepuleac c. Moldovei, nr. 8207/06, 46, 6 noiembrie 2007) ?i de fiece dat? s-a concluzionat c? remediile sugerate de Guvern nu sunt efective n privin?a persoanelor aflate n deten?ie. Guvernul nu a prezentat nici un argument valabil pentru ca Curtea s? adopte o abordare diferit? dect cea men?ionat? mai sus.

n ceea ce prive?te alega?iile reclamantului de violare a art. 3 n rezultatul maltrat?rii de c?tre poli?ie ?i lipsa unei anchete efective n aceast? privin??; ?i violarea art. 6 pentru diverse nc?lc?ri a drepturilor procedurale, Curtea le-a respins ca inadmisibile, deoarece au fost naintate cu dep??irea termenului limit? de 6 luni.

Avnd n vedere c? reprezentantul reclamantului nu a prezentat preten?iile de satisfac?ie echitabil?, costurile ?i cheltuielile, Curtea nu a acordat desp?gubiri reclamantului, notnd c? reprezentantul a primit anterior suma de 850 Euro de la Consiliul Europei, n baza schemei de asisten?? juridic?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul au fost reprezentat de c?tre V. Ţurcan, avocat din Chi?in?u.