CEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Avramenko c. Moldovei

07 02 2007

La 6 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02).

n aceast? cauz? reclamantul, Valeriu Avramenko, n luna mai a anului 1998 a cump?rat n cadrul unei licita?ii 26.033% din ac?iunile unei ntreprinderi de stat, contra MDL 180,698.68 (aproximativ EUR 34,484). n urma anul?rii acestei licita?ii, printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? din 26 iunie 2002 Ministerul Finan?elor a fost obligat s? restituie reclamantului MDL 180,698.68 (aproximativ EUR 13,411). Aceast? hot?rre a fost executat? la 18 martie 2004.

n iunie 2002 reclamantul a naintat o ac?iune solicitnd indexarea sumei ce urma a fi restituit?, conform echivalentului la ziua procur?rii ac?iunilor. La 29 aprilie 2004 Judec?toria B?l?i a pronun?at o hot?rre prin care acorda reclamantului MDL 285,503 (aproximativ EUR 20,272). Aceast? hot?rre a devenit irevocabil?.

La 12 octombrie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a redeschis procedura n urma unei cereri de revizuire a Ministerului Finan?elor. n urma reexamin?rii, la 9 februarie 2006 Curtea de Apel B?l?i a casat hot?rrea din 29 aprilie 2004 ?i a mic?orat suma index?rii pn? la MDL 180,698 (aproximativ EUR 11,678).

Reclamantul pretinde n fa?a Cur?ii c? executarea tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti din 26 iunie 2002 ?i casarea hot?rrii din 29 aprilie 2004 sunt contrare art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii). Chestiunea privind casarea hot?rrii din 29 aprilie 2004 a fost disjuns? ntr-un dosar separat.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie deoarece hot?rrea judec?toreasc? din 26 iunie 2002 nu a fost executat? timp de aproape 21 de luni.

Curtea a acordat reclamantului EUR 600 cu titlu de cheltuieli de reprezentare. Chestiunile privind dauna moral? ?i material? vor fi stabilite printr-o hot?rre separat?.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CEDO de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, Pre?edinte al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).