O reglementare nou? pentru examinarea viol?rilor sistemice ?i structurale

24 03 2011

Curtea European? a introdus o reglementare nou?, care clarific? modul cum sunt examinate eventualele viol?ri sistemice sau structurale a drepturilor omului.

Noua reglementare codific? “procedura hot?rrii-pilot existent?, aplicabil? n cazul n care exist? a disfunc?ie sistemic? sau structural? n ?ara vizat?, care a determinat sau determin? naintarea cererilor similare Cur?ii. Avnd n vedere experien?a Cur?ii n implementarea acestei proceduri n diferite ??ri ?i situa?ii, noua norm? introduce un cadru normativ clar pentru procedura hot?rrii pilot.

Reglementarea respectiv? (Articolul 611) va fi inclus? n Regulamentul Cur?ii de la Strasbourg ncepnd cu 31 martie 2011, astfel fiind implementat? cerin?a stabilit? n Declara?ia Final? din februarie 2010 a Conferin?ei Interlaken privind viitorul Cur?ii. Cur?ii i s-a cerut ca: s? dezvolte standarde clare ?i previzibile pentru procedura hot?rrii pilot n privin?a select?rii cererilor, procedurilor ce trebuie urmate ?i examinarea cauzelor amnate.

Printre altele, Articolul 611 stabile?te urm?toarele:

 - Curtea va consulta reclamantul/?ii ?i Guvernul/ele Statului/elor vizate ?i orice alte p?r?i implicate pn? la ini?ierea procedurii;

 - Curtea urmeaz? s? identifice tipul m?surilor de remediere pe care Statul vizat urmeaz? s? le ntreprind? la nivel na?ional; poate impune un termen-limit? pentru adoptarea acestor m?suri; ?i poate amna examinarea cauzelor similare pendinte pn? la adoptarea m?surilor de remediere;

 - Acordurile amiabile trebuie s? cuprind? ?i m?suri generale ?i de redresare pentru al?i reclaman?i poten?iali; ?i,

 - n cazul n care Statul e?uiaz? s? se conformeze unei hot?rri pilot, Curtea de fapt va reveni asupra examin?rii cauzelor amnate.

Procedura pilot are trei scopuri: s? ajute cele 47 state europene care au ratificat Conven?ia s? rezolve problemele sistemice sau structurale la nivel na?ional; s? asigure o redresare mai rapid? persoanelor implicate; ?i, s? ajute Curtea de la Strasbourg s? examineze mai eficient ?i mai rapid cauzele pendinte, prin reducerea num?rului de cauze similare, deseori complexe, care urmeaz? a fi examinate n detaliu.