O nou? hot?rre privind prezum?ia nevinov??iei la CtEDO

12 02 2007

La 6 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea n cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). 

n aceast? cauz? reclamantul, Grzegorz Garycki, a fost re?inut de c?tre autorit??ile poloneze pentru suspiciunea n comiterea unor infrac?iuni. Ulterior el a fost arestat ?i condamnat.

Examinnd la 30.10.2001 recursul la decizia de autorizare a arestului reclamantului (pn? la pronun?area sentin?ei penale), instan?a de recurs a notat c? [reclamantul] a comis infrac?iunile de care este nvinuit. n sus?inerea acestei concluzii instan?a a f?cut referire la probele dosarului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat, printre altele, violarea art. 6 2 al Conven?iei (prezum?ia nevinov??iei) deoarece instan?a care a examinat recursul reclamantului la 30.10.2001 a declarat c? reclamantul a comis infrac?iunile de care era nvinuit pn? la pronun?area sentin?ei pe marginea fondului nvinuirilor aduse lui.

Curtea European? a Drepturilor Omului a decis, n unanimitate, c? a avut loc violarea art. 6 2 al Conven?iei. Curtea a notat, n r?spuns la argumentul Guvernului precum c? judec?torii au avut n vedere temeinicia nvinuirii reclamantului ?i nu constatarea vinov??iei lui, c? exist? o distinc?ie fundamental? ntre declara?ia judiciar? precum c? o persoan? este suspectat? de comiterea unei infrac?iuni ?i cea precum c? persoana a comis o infrac?iune. Declara?ia n cauz? avea un caracter explicit ?i univoc, declarnd vinov??ia reclamantului, chiar dac? la acea dat? vinov??ia acestuia nu era dovedit? conform procedurilor legale.

Curtea a mai notat c? faptul c? reclamantul a fost ulterior g?sit vinovat nu poate nl?tura dreptul reclamantului de a se prezuma nevinovat pn? ce vinov??ia sa va fi dovedit? n mod legal. Ea a reiterat n acest sens c? art. 6 2 al Conven?iei se refer? la tot procesul penal indiferent de rezultatele urm?ririi penale.