Alegerea a doi judec?tori noi la Curtea de la Strasbourg

20 04 2011

La 12 aprilie 2011 Asambleea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales doi judec?tori noi n numele Norvegiei ?i Elve?iei.

Erik Møse, Norvegia, a fost ales pe un termen de nou? ani de zile ncepnd cu 1 septembrie 2011, succedndu-l pe judec?torul Sverre Erik Jebens.

Helen Keller, Elve?ia, a fost ales pe un termen de nou? ani de zile ncepnd cu 4 octombrie 2011, succedndu-l pe judec?torul Giorgio Malinverni.

Judec?torii sunt ale?i de Asambleea Parlamentar? a Consiliului Europei dintr-o list? de trei candida?i nominaliza?i de c?tre fiecare Stat Contractant a Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale.