Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n martie 2011

27 04 2011

n luna martie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Mudric c. Moldovei (cererea nr. 74839/10), Eremia ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 3564/11), Lady S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 39804/06), Business - Investitii pentru Toti SA ?i Boris Iampolschi c. Moldovei (cererea nr. 45682/07) ?i NORD-UNIVERSAL S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 29096/06).

***

n cauza Mudric c. Moldovei, reclamanta Lidia Mudric, cu o vrst? de 72 de ani, dup? divor?ul cu so?ul s?u, locuie?te n casa care i apar?ine att ei, ct ?i fostului so?.

Potrivit reclamantei, la data de 31 decembrie 2009, fostul ei so?, a p?truns n casa ei ?i a b?tut-o. El a procedat n acela?i mod la data de 19 februarie 2010, de atunci el s-a instalat permanent n casa reclamantei.

Reclamanta a ob?inut un raport medical, care confirma leziunile corporale cauzate. La data de 18 martie 2010 ea s-a plns la poli?ie ?i altor autorit??i. La fel ea s-a plns c? n pofida faptului c? poli?ia cuno?tea situa?ia dat?, nu a ntreprins nimic pentru a o proteja.

La data de 27 martie 2010, reclamanta din nou a fost b?tut? de c?tre fostul ei so?. La data de 30 martie 2010, reclamanta a fost informat? de autorit??i c? faptele care ea s-a plns s-au confirmat par?ial, ns? datorit? bolii psihice a fostului so?, acesta nu a putut fi sanc?ionat.

Autorit??ile au promis s? ia m?suri, iar la data de 22 iunie 2010 instan?a de judecat? a dispus evacuarea fostului so? al reclamantei ?i l-a obligat pe acesta s? stea departe de reclamant? ?i casa ei. ns?, aceast? hot?rre judec?toreasc? nu a fost executat?. La data de 17 iulie 2010 reclamanta iar??i a fost b?tut? de c?tre fostul ei so?. Ca r?spuns la noua plngere a reclamantei, instan?a de judecat? a emis o nou? hot?rre, similar? cu cea din 22 iunie 2010. La fel, aceast? hot?rre judec?toreasc? nu a fost executat?.

La data de 6 decembrie 2010, reclamanta iar??i a fost b?tut? de c?tre fostul ei so?. La data de 16 decembrie 2010 reclamanta a ob?inut a treia hot?rre judec?toreasc?, similar? cu celelalte dou? hot?rri judec?tore?ti emise anterior.

Pe parcursul perioadei relevante, reclamanta ?i avocatul ei au depus numeroase plngeri la comisariatul de poli?ie, procuratur?, ?i alte autorit??i, cernd protejarea reclamantei ?i pedepsirea fostului ei so?. La momentul depunerii prezentei cereri nici o m?sur? nu a fost luat? pentru a asigura c? fostul so? al reclamantei s? fie obligat s? urmeze un tratament a bolii sale.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul art. 3 al Conven?iei, de faptul c? autorit??ile au tolerat relele tratamente la care a fost supus? n casa sa, ?i c? au e?uat s? execute hot?rrile judec?tore?ti menite s? asigure protec?ia reclamantei. De asemenea, s-a plns n temeiul art. 14 combinat cu art. 3 ?i 8 al Conven?iei, n ceea ce prive?te discriminarea sa de c?tre autorit??i din cauza sexului ei, negnd dreptul ei de a tr?i o via?? f?r? violen??. n final, s-a plns n temeiul art. 17 al Conven?iei c? refuzul autorit??ilor de a-l sanc?iona pe fostul ei so?, ia permis s?-?i continue ac?iunile sale ilegale, ce a dus la distrugerea drepturilor reclamantei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A avut loc o violare a art. 3 al Conven?iei? n particular, dac? autorit??ile ?i-au onorat obliga?iile sale pozitive de protec?ie a reclamantei mpotriva violen?ei domestice ?i atragere la r?spundere a persoanei vinovate de aceast? violen???

2. A avut loc o violare a art. 8 al Conven?iei?

3. A avut loc o violare a art. 14 al Conven?iei n conjunc?ie cu art. 3 ?i/sau art. 8 al Conven?iei?

Reclamanta este reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre D. Str?isteanu, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Eremia ?i al?ii c. Moldovei, reclamantele, Lilia Eremia, Doina Eremia ?i Mariana Eremia, sunt n?scute n 1973, 1995 ?i 1997, ?i locuiesc n V?lcine?.

Prima reclamant? este c?s?torit? cu un ofi?er de poli?ie (A). A doua ?i a treia reclamant? sunt fiicele lor. Potrivit reclamantelor, A. deseori venea acas? n stare de ebrietate, ?i agresa prima reclamant?, uneori n prezen?a fiicelor sale. n luna iulie 2010 prima reclamant? a depus a cerere de divor?, dup? care, A. a devenit mai violent, lovind ?i insultnd pe prima reclamant? ?i pe fiicele sale. Pe 18 septembrie 2010 A. a fost sanc?ionat administrativ de c?tre instan?a de judecat?. Pe 30 septembrie 2010 A. a fost avertizat de c?tre Ministerul Afacerilor Interne s?-?i nceteze comportamentul s?u violent.

La data de 5 noiembrie 2010 A. a venit acas? beat ?i a b?tut-o pe prima reclamant?. La data de 6 noiembrie 2010 prima reclamant? a depus o plngere la procuratur?.

La data de 11 noiembrie 2010 A. iar??i a lovit-o pe prima reclamant? n prezen?a fiicelor sale. El a procedat n acela?i mod la data de 12 noiembrie 2010, aceasta sufocndu-se, dup? care ea (prima reclamant?) ?i-a pierdut vocea pentru o zi ?i jum?tate.

La data de 29 noiembrie 2010, avocatul primei reclamante a solicitat Judec?toriei C?l?ra?i s? aplice o m?sur? preventiv? fa?? de A. La data de 9 decembrie 2010 A. a fost obligat s? p?r?seasc? casa n care locuia mpreun? cu reclamanta pe un termen de 90 de zile ?i i s-a interzis s? se apropie de reclamante la o distan?? de 500 m. ?i s? le contacteze. Avocatul a informat poli?ia, procuratura ?i autoritatea pentru protec?ia social? despre ncheierea judec?toreasc? privind aplicarea m?surii preventive respective.

La data de 10 decembrie 2010, Comisariatul de poli?ie din C?l?ra?i a pus n aplicare ncheierea judec?toreasc? emis? la data de 9 Decembrie 2010.

La data de 14 decembrie 2010 A. a fost avertizat de c?tre Comisariatul de poli?ie din C?l?ra?i s?-?i nceteze comportamentul violent, fiind confirmat n scris faptul aducerii la cuno?tin?a lui A. a ncheierii judec?tore?ti emis? pe data de 9 Decembrie 2010. La fel, poli?ia local? a confirmat c? A. a p?r?sit casa n care locuia cu familia sa, ?i a trecut cu traiul ntr-o cl?dire care se afl? n proprietatea autorit??ii publice locale.

La data de 16 decembrie 2010, A. observnd-o pe prima reclamant? n strad? a urm?rit-o, a insultat-o ?i ncercnd s? o opreasc?. La fel A. a continuat s? procedeze n acela?i mod ntr-un magazin n care reclamanta a ncercat s? se refugieze.

La data de 19 decembrie 2010 A. a intrat n casa n care locuia familia lui, nc?lcnd restric?iile impuse prin ncheierea judec?toreasc? respectiv?. El a lovit-o ?i a insultat-o pe prima reclamant?. La data de 23 decembrie 2010, prima reclamant? s-a plns la poli?ie privind incidentele ap?rute pe 16 ?i 19 decembrie. Majoritatea plngerilor depuse la diferite autorit??i competente au fost transmise procuraturii C?l?ra?i.

La data de 10 ianuarie 2011 reclamantele au fost invitate la comisariatul de poli?ie s? depun? declara?ii ntru sus?inerea plngerilor lor mpotriva lui A. n ceea ce prive?te prima reclamant?, ea a fost nevoit? s?-?i retrag? plngerea, deoarece antecedentele penale ?i pierderea locului de munc? a so?ului s?u s-ar fi reflectat negativ asupra educa?iei fiicelor lor ?i asupra perspectivelor carierei. O alt? ntlnire, de aceast? dat? mpreun? cu A. a fost stabilit? pe 11 ianuarie 2011. Pe parcursul acestei ntlniri prima reclamant? ?i-a exprimat dorin?a de a divor?a ?i ea a sus?inut c? nu a dorit s?-i cauzeze probleme so?ului s?u.

La data de 13 ianuarie 2011, A. a mers la casa familiei lui, violnd restric?iile impuse prin ncheierea judec?toreasc? respectiv?. De asemenea, el a lovit-o ?i a insultat-o pe prima reclamant?, simulnd strangularea ei, ?i amenin?nd-o ca o va omor pe ea ?i pe m?tu?a ei dac? prima reclamant? va continua s? depun? plngeri mpotriva lui. La data de 14 ianuarie 2011, medicul a depistat leziuni pe gtul reclamantei.

La data de 17 ianuarie 2011 a fost pornit? urm?rirea penal? mpotriva lui A.

n fa?a Cur?ii reclamantele s-au plns, n temeiul art. 3 al Conven?iei, de faptul c? autorit??ile au fost inactive n vederea protej?rii mpotriva violen?ei domestice ?i atragerii la r?spundere a f?ptuitorului. De asemenea s-au plns, n temeiul art. 14 al Conven?iei combinat cu art. 8 ?i art. 3, c? autorit??ile au e?uat s? aplice legisla?ia na?ional?, menit? s? protejeze victimele violen?ei domestice, datorit? unor idei preconcepute referitor la rolul femeii n familie. n final, ele s-au plns, n temeiul art. 17 al Conven?iei, c? din cauza refuzului de a aplica legisla?ia na?ional? ntru protejarea reclamantelor mpotriva violen?ei domestice, autorit??ile distrug deliberat drepturile garantate de Conven?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A avut loc o violare a art. 3 al Conven?iei? n particular, dac? autorit??ile ?i-au onorat obliga?iile sale pozitive de protec?ie a reclamantelor mpotriva violen?ei domestice ?i atragere la r?spundere a persoanei vinovate de aceast? violen???

2. A avut loc o violare a art. 8 al Conven?iei?

3. A avut loc o violare a art. 14 al Conven?iei n conjunc?ie cu art. 3 al Conven?iei?

Reclamantele sunt reprezentate n fa?a Cur?ii de c?tre D. Str?isteanu, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Lady S.R.L. c. Moldovei, reclamanta este o companie cu sediul Moldova, mun. Chi?in?u.

La data de 08 iunie 1999, compania reclamanta a achizi?ionat un apartament cu o suprafa?? de 37 m.p. situat pe adresa: strada P.R., 55A, mun. Chi?in?u.

La data de 13 decembrie 2002, Prim?ria mun. Chi?in?u a dat n arend? companiei reclamant? spa?iile situate pe aceea?i adres?, cu o suprafa?? total? de 244,5 m.p.

La data de 15 ianuarie 2004, compania reclamant? ?i Prim?ria mun. Chi?in?u au semnat un contract de vnzare – cump?rare a sediului respectiv.

n cadrul unui proces intentat de o a treia companie mpotriva Prim?riei mun. Chi?in?u, Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus prin decizia din 24 mai 2004, evacuarea Prim?riei din nc?perile ocupate, printre altele, ?i cele de pe adresa: strada P.R., 55A, mun. Chi?in?u. Unul din motivele invocate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie a fost c? lotul de teren de pe strada P.R. a fost transmis companiei S. pentru demolare printr-o decizie a Prim?riei mun. Chi?in?u din data de 24 iulie 1997. Compania reclamant? nu a fost citat? n leg?tur? cu acest proces judiciar.

Ulterior, compania S. a intentat o ac?iune cernd, printre altele, declararea nulit??ii contractului de vnzare-cump?rare din 15 ianuarie 2004 ?i evacuarea nc?perilor ocupate pe adresa : strada P.R., 55A, mun. Chi?in?u.

La data de 13 februarie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a admis ac?iunea integral, referindu-se, printre altele, la decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 27 mai 2004 ?i decizia Prim?riei mun. Chi?in?u din 24 iulie 1997.

Compania reclamant? a naintat recurs, invocnd c? nc?perile procurate de pe strada P.R., 55A, mun. Chi?in?u nu au fost vizate de decizia Prim?riei mun. Chi?in?u ?i nici de decizia CSJ din 27 mai 2004.

Prin decizia din 06 aprilie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea de recurs ?i a men?inut solu?ia instan?ei de fond, re?innd urm?toarele:

prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 24 mai 2004 a fost stabilit, valoare de lucru judecat, c? cl?direa nr. 55A … situat? pe teren din strada P.R., mun. Chi?in?u a fost transmis? companiei S., n rezultat, terenul a fost vizat de decizia Prim?riei mun. Chi?in?u din 24 iulie 1997 …

Prin urmare, actele juridice contestate contractul de vnzare-cump?rare din 15 ianuarie 2004 au fost ncheiate f?r? a lua n considera?ie drepturile preferen?iale de posesie ?i folosin?? a companiei S.

Curtea Suprem? de Justi?ie, de asemenea, a dispus restitutio in integrum n rezultatul anul?rii contractului de vnzare-cump?rare din 15 ianuarie 2004. n ceea ce prive?te apartamentul procurat de compania reclamant? la 08 iunie 1999, instan?a a constatat c? apartamentul respectiv nu a fost obiect al litigiului.

La o dat? necunoscut?, compania reclamant? a naintat o cerere de revizuire la decizia din 27 mai 2004, invocnd c? nefiind citat? n proces nu a putut prezenta dovezi pentru a-?i ap?ra drepturile sale n litigiu imobiliar. Prin decizia din 29 iunie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins revizuirea ca inadmisibil?, notnd c? decizia din 27 mai 2004 nu s-a pronun?at n privin?a drepturilor companiei reclamante.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns n temeiul art. 6 al Conven?iei, c? nu a putut s? se apere n mod rezonabil n fa?a instan?elor na?ionale, c? Curtea Suprem? de Justi?ie la adoptarea deciziei din 06 aprilie 2006 s-a bazat pe hot?rrea din 27 mai 2004, adoptat? n urma unui proces la care nu a fost citat?. De asemenea decizia din 06 aprilie 2006 nu s-a bazat pe fapte reale ?i stabilite n mod obiectiv. n ceea ce prive?te art. 1 din Protocolul nr.1, compania reclamant? sus?ine c?, n calitate de cump?r?tor de bun?-credin?? a fost lipsit de proprietatea sa - apartament de 37 m.p. ?i sediul de 244.5 m.p. – f?r? respectarea garan?iilor oferite de aceast? norm?. Ea sus?ine c? nu a primit compensa?ii echitabile pentru anularea contractului de vnzare - cump?rare, n special avnd n vedere c? nu au fost rambursate sumele pl?tite pentru achizi?ionarea nc?perilor respective ?i banii investi?i n reabilitarea acestora.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost procesul cu privire la drepturile ?i obliga?iile companiei reclamante echitabil, n conformitate cu art. 6 1 din Conven?ie? n particular, a fost respectat principiul egalit??ii armelor?

2. A avut loc o interferen?? n drepturile companiei reclamante n respectarea propriet??ii, n sensul art. 1 Protocolului nr. 1, prin anularea contractului de vnzare-cump?rare din 15 ianuarie 2004?

P?r?ile au fost invitate s? precizeze dac? a avut loc restitutio in integrum dispus? prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 06 aprilie 2006.

Compania reclamanta este reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre J. Hanganu, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza BUSINESS - INVESTITII PENTRU TOTI SA ?i Boris IAMPOLSCHI c. Moldovei primul reclamant, Business – Investi?ii pentru To?i S.A., este o societate comercial? din Moldova cu sediul la Chi?in?u. Al doilea reclamant, Boris Iampolschi, este un resortisant rus, n?scut n 1923 ?i care locuie?te n Moscova.

La data de 16 iunie 2000, al doilea reclamant a deschis la Businessbank Bank S.A. (Banca B) un cont bancar ?i a f?cut un depozit de 201 mii dolari SUA (USD). Primul reclamant este succesorul de drept al b?ncii n cauz?.

La data de 20 decembrie 2005, centrul pentru combaterea crimelor economice ?i corup?iei (CCCEC) a ini?iat o urm?rire penal? suspectnd sp?lare de bani prin contul nominalizat mai sus.

La data de 16 februarie 2006, judec?torul de instruc?ie de la judec?toria Buiucani a admis demersul procurorului de autorizare a confisc?rii banilor depu?i n cont.

La data de 17 februarie 2006, CCCEC a confiscat de la banca B. suma de 242 615 USD, inclusiv depozitul ini?ial f?cut de al doilea reclamant, plus dobnd?. Banii au fost transfera?i n contul unei alte b?nci.

Ulterior, banca B. a cerut n zadar diverselor autorit??i anularea deciziei de ini?iere a urm?ririi penale ?i a sechestrului.

La data de 17 noiembrie 2006, banca B, n proces de lichidare, a efectuat modific?ri n statutul s?u, fiind excluse activit??ile bancare ?i schimbat? denumirea, astfel devenind primul reclamant.

La data de 07 februarie 2007, al doilea reclamant a comunicat primului reclamant inten?ia sa de a nchide contul respectiv ?i a recupera suma depus?, plus dobnd?. Prin scrisoarea din aceea?i zi, a fost comunicat? imposibilitatea accept?rii cererii, din cauza sechestrului pus pe contul respectiv.

La data de 14 februarie 2007, reclaman?ii au depus un recurs mpotriva ncheierii din 16 februarie 2006, prin care a fost autorizat? confiscarea a contului, solicitnd restituirea banilor.

Prin decizia din 3 aprilie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca inadmisibil, invocnd, pe de o parte, c? ncheierea din 16 februarie 2006 nu poate fi atacat? cu recurs ?i, pe de alt? parte, c? reclaman?ii nu au calitate procesual? n cadrul cauzei penale respective ?i c? ace?tia ar putea fi considerate p?r?i n proces.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns n temeiul art. 6 al Conven?iei, c? sp?larea banilor nu a fost o crim? n momentul deschiderii contului, c? nu sunt ntrunite elementele infrac?iunii ?i c? urm?rirea penal? a avut loc ntr-o perioad? excesiv de lung?. Primul reclamant, de asemenea, sus?ine c? din cauza sechestrului aplicat pe contul celui de al doilea reclamant, este n imposibilitate de a rambursa banii depu?i ?i fiind impus? obliga?ia de a continua plata dobnzii. Aceasta ncalc? dreptul s?u la respectarea bunurilor n temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1. Al doilea reclamant s-a plns, n temeiul art. 6 1 din Conven?ie, c? Curtea de Apel Chi?in?u, n decizia sa din 03 aprilie 2007 nu s-a pronun?at corespunz?tor asupra recursului ?i a examinat numai argumentele ce se refer? la primul reclamant. n temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1, de asemenea, el sus?ine c? sechestrul nejustificat pe bani ncalc? dreptul s?u la respectarea bunurilor.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost nc?lcat dreptul reclaman?ilor la respectarea propriet??ii lor, n sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1? n particular, aceast? ingerin?? impune o povar? excesiv? asupra reclaman?ilor (a se vedea Immobiliare Saffi c. Italiei [MC], nr. 22774/93, 59, CEDO 1999-V)?

Reclaman?ii sunt reprezenta?i n fa?a Cur?ii de c?tre J. Hanganu avocat n Chi?in?u.

***

n cauza NORD-UNIVERSAL S.R.L. c. Moldovei, compania peti?ionar? este o societate cu r?spundere limitat? moldav?, nregistrat? n Chi?in?u.

n urma unul control efectuat de c?tre Inspectoratul Fiscal de Stat, prin decizia din 29 aprilie 2005, compania reclamant? a obligat? s? pl?teasc? statului 11,760 lei moldovene?ti TVA, 1,319 lei moldovene?ti dobnzi de ntrziere ?i 3,984 lei moldovene?ti n calitate de amend?.

Compania reclamant? a contestat la Curtea de Apel Chi?in?u decizia din 29 aprilie 2005, invocnd cu titlu principal vina furnizorului, compania L.

La 27 octombrie 2005 Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea companiei peti?ionare ca nefondat?. Compania reclamant? a declarat recurs la aceast? hot?rre.

Prin decizia din 11 ianuarie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul ?i a men?inut hot?rrea instan?ei de fond. n decizia respectiv? au fost abordate chestiuni de fapt ?i de drept, printre altele, faptul c? compania reclamant? poate s? nainteze o ac?iune de desp?gubire mpotriva companiei L. De asemenea instan?a a remarcat c?, de?i au fost legal citate, persoanele interesate nu au participat la ?edin??. Potrivit companiei reclamante, Curtea Suprem? de Justi?ie nu a citat-o pentru ?edin??.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns n temeiul art. 6 al Conven?iei, c? instan?ele na?ionale au examinat cauza superficial, contrar normelor materiale ?i procedurale. De asemenea, c? examinarea n lipsa acesteia a cauzei n ordine de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie. Invocnd, art. 1 Protocolul nr. 1 c? decizia din 29 aprilie 2005 a Inspectoratului Fiscal de Stat a nc?lcat dreptul s?u la respectarea bunurilor sale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost violat dreptul la un proces echitabil, n sensul art. 6 al Conven?iei? n particular, a fost citat? corespunz?tor compania reclamant? la Curtea Suprem? de Justi?ie?

Compania reclamanta este reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre V. Zama, avocat n Chi?in?u.