Urmatoarele decizii CtEDO c. Moldovei adoptate n martie 2011

29 04 2011

n luna martie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a mai f?cut publice deciziile Gabur? c. Moldovei (cererea nr. 12197/08), Jomir c. Moldovei (cererea nr. 22740/07), Laguta c. Moldovei (cererea nr. 44712/06), Pasat c. Moldovei (cererea nr. 15594/06) ?i Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08).

***

n cauza Gabur?, reclamantul Valeriu Gabur? n perioada de referin?? lucra n poli?ia criminal? n Hnce?ti.

n urma unui denun? din partea lui I.F. la data de 02 februarie 2007 procuratura a ini?iat urm?rirea penal? mpotriva a ?apte persoane, inclusiv I.F. ?i reclamantul; ace?tia fiind acuza?i de furturi de bovine n raionul Hnce?ti.

La data de 7 februarie 2007 reclamantul a fost arestat, fiind suspectat de furt, care a cauzat prejudicii n propor?ii considerabile.

La data de 09 februarie 2007 judec?toria R?cani a admis demersul procurorului de arestare a reclamantului pentru un termen de 10 zile, invocnd urm?toarele:

…reclamantul este b?nuit de comiterea unei infrac?iuni deosebit de grave pentru care legea penal? prevede priva?iune de libertate pe un termen mai mare de doi ani de zile; poate s? se ascund? de organul de urm?rire penal?; poate mpiedica la stabilirea adev?rului n procesul penal; poate s? influen?eze alte p?r?i n procesul penal.

Reclamantul a cerut n repetate rnduri eliberarea din arest ?i/sau nlocuirea m?surii preventive din arest preventiv n obliga?ia de nep?r?sire a localit??ii. Prin deciziile din 15, 21 februarie, 14, 17 martie, 15 mai, 15 iunie, 6 iulie, 11, 20 octombrie, 22 noiembrie, 20 ?i 27 decembrie 2007 instan?ele na?ionale au respins demersurile reclamantului ?i au prelungit arestul, invocnd motivele re?inute anterior.

La data de 05 august 2008 reclamantul a fost condamnat de instan?a de fond.

La data de 08 martie 2010 Curtea a decis s? comunice Guvernului cererea reclamantului n temeiul art. 5 3 al Conven?iei.

Printr-o scrisoare din 02 iulie 2010 Guvernul a informat Curtea despre propunerea de a face o declara?ie n vederea solu?ion?rii preten?iilor naintate de reclamant, recunoscnd violarea drepturilor reclamantului garantate de art. 5 3 al Conven?iei din cauza omisiunii instan?elor na?ionale a aduce motive suficiente pentru dispunerea ?i prelungirea arest?rii preventive a reclamantului. Considernd c? atare recunoa?tere este suficient? pentru satisfacerea echitabil? a reclamantului, Guvernul a cerut radierea cererii de pe rol.

Printr-o scrisoare din 29 noiembrie 2010 Guvernul a expediat o alt? declara?ie, prin care a repetat recunoa?terea viol?rii drepturilor reclamantului garantate de art. 5 3 al Conven?iei, ?i de asemenea s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului suma de 3,500 Euro.

Printr-o scrisoare din 07 decembrie 2010, reclamantul a informat Curtea c? accept? condi?iile stipulate n declara?iile Guvernului, invit? Curtea s? examineze cererea Guvernului ?i s? radieze cererea de pe rolul s?u.

Lund act de declara?iile unilaterale ale Guvernului, Curtea a decis n unanimitate radierea cererii de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Dl V. Zama, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Jomir, reclamanta Parascovia Jomir este de na?ionalitate moldovean? ?i locuie?te n C?l?ra?i.

La data de 26 octombrie 2005 reclamanta a consumat ap? din robinetul din apartamentul s?u ?i n scurt timp s-a sim?it r?u. La data de 29 octombrie 2005 ea a fost internat? n spital cu diagnoza dizenterie acut?, n form? grav?.

La data de 26 octombrie 2005 reclamanta a fost externat? din spital, dup? care aceasta a naintat o ac?iune mpotriva furnizorului de utilit??i, o companie de stat, cernd suma de 100,000 lei moldovene?ti.

La data de 01 martie 2006 judec?toria C?l?ra?i a admis ac?iunea, adjudecnd suma de 10,000 lei moldovene?ti. Instan?a a constatat c? numeroasele rapoarte sanitare, medicale ?i tehnice au indicat c? n apropierea blocului locativ a reclamantei ?evile de canalizare erau situate deasupra ?evilor cu ap? potabil? ?i erau scurgeri. La data de 26 octombrie 2005 ?eava s-a spart ?i apa de canalizare s-a infiltrat n ?eava cu ap? potabil?. Instan?a, de asemenea, a stabilit c? ?evile au fost folosite ncepnd cu 1977 ?i c? ciclu aproximativ de via?? a fost de 15 ani. n total cinci persoane, toate care au b?ut ap? din aceea?i ?eav? de ap?, au fost interna?i n spital cu aceea?i diagnoz?, n aceea?i perioad? ca ?i reclamantul.

P?r?ile au depus apel. La data de 26 aprilie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul reclamantului ?i a admis n parte apelul furnizorului, reducnd suma la 5,000 lei moldovene?ti, considernd-o exagerat?.

P?r?ile au depus recurs. La data de 25 octombrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia din 26 aprilie 2006, constatnd c? instan?ele inferioare au luat n considera?ie caracterul ?i seriozitatea suferin?ei morale cauzate reclamantei, de asemenea ?i gradul de vinov??ie a prtului.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns c? suma mica adjudecat? cu titlu de compensa?ie constituie o violare a art. 8 al Conven?iei.

La data de 30 noiembrie 2009 cererea reclamantei a fost comunicat? Guvernului, care a expediat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. La data de 10 mai 2010 observa?iile au fost expediate reclamantei, care a fost invitat s? expedieze propriile observa?ii. Sec?ia Gref? nu a primit nici un r?spuns.

Printr-o scrisoare din 07 decembrie 2010, trimis? cu po?t? recomandat?, reclamanta a fost notificat? despre expirarea termenului pentru prezentarea observa?iilor ?i despre lipsa cererii de extindere a acestui termen. Reclamantei i s-a adus la cuno?tin?? faptul c? Curtea poate radia o cerere de pe rolul s?u dac? circumstan?ele indic? c? reclamantul/a nu inten?ioneaz? s? men?in? cererea. Reclamanta a primit aceast? scrisoare la data de 30 decembrie 2010, ns? nu a r?spuns la aceasta.

Curtea a considerat c?, n aceste circumstan?e, poate fi considerat c? reclamanta nu mai dore?te men?inerea cererii, astfel Curtea a decis s? scoat? cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Dna Olga Jomir, fiica reclamantei.

***

n cauza Laguta, reclamanta Maia Laguta este de na?ionalitate moldovean? ?i locuie?te n Chi?in?u.

La data de 17 august 2006 reclamanta a depus o cerere la Consiliul Municipal Chi?in?u n vederea organiz?rii unei demonstra?ii mpreun? cu un grup de persoane n fa?a cl?dirii Guvernului la 18 septembrie 2005 pentru a protesta mpotriva politicii sociale a Guvernului.

La 13 septembrie 2005 Consiliul Municipal Chi?in?u a adoptat o decizie prin care a autorizat organizarea protestulu n fa?a Circului din Chi?in?u.

La 8 noiembrie 2005 reclamantul a mai depus cerere de autorizare a unei demonstra?ii la Consiliul Municipal Chi?in?u pentru a efectua un protest mpreun? cu un grup de persoane n fa?a Guvernului la 23, 24 ?i 25 noiembrie 2005.

La 18 noiembrie 2005 Consiliul Municipal Chi?in?u a adoptat decizia de autorizare de a petrece protestul la 23 noiembrie 2005 n fa?a Circului Chi?in?u.

La o dat? nespecificat? reclamanta a contestat deciziile Consiliului municipal din 13 septembrie ?i 18 noiembrie 2005. ns?, ac?iunile reclamantei au fost respinse, inclusiv ?i de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 25 ianuarie ?i 8 februarie 2006.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 6 al Conven?iei pentru un proces echitabil deoarece instan?ele na?ionale incorect au aplicat legisla?ia na?ional? relevant?. De asemenea reclamanta a invocat art. 9 al Conven?iei deoarece i-a fost nc?lcat dreptul la libertatea gndirii ?i con?tiin?ei. n final reclamantul a invocat violarea art. 11 al Conven?iei deoarece dreptul s?u la libertatea ntrunirii pa?nice a fost nc?lcat.

La data de 14 februarie 2010 Curtea a primit o declara?ie de la Guvern, potrivit c?reia acesta accept? violarea art. 11 al Conven?iei ?i se ofer? s? pl?teasc? suma de 3,000 Euro reclamantei, ntru solu?ionarea amiabil? a cauzei respective.

La data de 21 februarie 2010 Curtea a primit o declara?ie semnat? de reclamant?, potrivit c?reia, reprezentantul reclamantei lund not? de condi?iile din declara?ia Guvernului, a informat c? reclamanta accept? propunerea respectiv? ?i ?i retrage toate preten?iile formulate n cerere.

Lund act de declara?iile respective, Curtea a decis n unanimitate radierea cererii de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Dnl O. Mancevschi, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Pasat, reclamantul Valeriu Pasat este de na?ionalitate moldovean? ?i locuie?te n Chi?in?u.

1. arestul reclamantului ?i procedurile penale mpotriva acestuia

La data de 11 martie 2005 reclamantul a fost arestat de poli?ie. El a fost acuzat de autorizarea n octombrie 1997, n calitate de Ministrul al Ap?r?rii, vnz?rii a 21 de avioane de lupt? MIG-29 ?i echipament relevant Statelor Unite ale Americii (SUA), pentru un pre? mai mic dect cel oferit de al?i poten?iali cump?r?tori din Iran ?i Republica Yemen. De asemenea, el a fost acuzat de autorizarea vnz?rii echipamentului de artilerie unei companii din Slovacia pentru un pre? mai mic dect valoarea real?.

Reclamantul a declarat c? arestarea sa este motivat? politic ?i c? dosarul penal este fabricat de conducere (n perioada de referin?? Partidul Comuni?tilor din Moldova (PCM)), ?i c? Dnl V. Voronin (?eful PCM ?i Pre?edintele Moldovei) este responsabil personal.

La data de 14 martie 2005 judec?toria Buiucani a eliberat un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 10 zile, motivele fiind urm?toarele:

reclamantul este suspectat de comiterea unei infrac?iuni pentru care legea prevede nchisoare de la 3 la 8 ani; el poate, s? se ascund?, pentru a evita r?spunderea penal? ?i poate obstruc?ionat

Aparent aceast? decizie nu a fost contestat?.

La data de 17 ianuarie 2006 judec?toria Buiucani l-a g?sit vinovat pe reclamant de faptele incriminate, stabilind pedeapsa sub forma nchisorii ?i interdic?ia de a ocupa anumite func?ii pe un termen de 5 ani.

La data de 08 reclamantul a depus apel. La data de 20 martie 2006 el a cerut suspendarea execut?rii sentin?ei. Curtea de Apel a respins cererea de suspendare.

La data de 20 martie 2006 reclamantul a cerut nlocuirea arestului cu o alt? m?sur?, din cauza s?n?t??ii. n aceea?i zi Curtea de Apel Chi?in?u a respins aceast? cerere, indicnd c? reclamantul a nu ar?tat c? are nevoie de asisten?? medical?, care nu ar fi disponibil? n spitalul din penitenciar n care era de?inut.

La data de 10 aprilie 2006 reclamantul a cerut anularea m?surii de arest preventiv, pe motiv c? aceasta este contrar? Articolului 5 al Conven?iei. El a invocat c? a fost ?inut n deten?ie pentru o perioada nedeterminat? de timp. Avnd n vedere c? Curtea de Apel Chi?in?u a cerut autorit??ilor judiciare din SUA efectuarea anumitor ac?iuni de investiga?ie ?i lipsa tratatului de asisten?? reciproc? ntre dou? ??ri n aceast? privin??, deten?ia acestuia ar putea dura pentru o perioada nedeterminat? de timp, pn? la efectuarea ac?iunile respective SUA. Reclamantul a ad?ugat c? nici o instan?? nu a adus suficiente motive pentru deten?ia acestuia ?i c? starea s?n?t??ii sale impunea tratament medical special, care nu era disponibil n spitalul din penitenciar.

n aceea?i zi Curtea de Apel Chi?in?u a respins demersul constatnd nu a fost prezentat? nici o dovad? privind necesitatea tratamentului medical n afara spitalului din penitenciar. Mai mult ca att, Curtea de Apel Chi?in?u urmeaz? s? stabileasc? anumit? dat? pentru ?edin?a viitoare, pe cnd toate celelalte argumente au fost deja examinate n cererile anterioare. n ceea ce prive?te pretinsa insuficien?a motivelor pentru deten?ia reclamantului, acestea pot fi rev?zute doar n procesul examin?rii apelului reclamantului mpotriva hot?rrii instan?ei de fond.

Reclamantul a naintat cereri habeas corpus la 12 mai, 2 ?i 30 iunie ?i 4 septembrie 2006. Toate acestea au fost respinse de c?tre instan?e pe motive similare, ?i anume, nu ap?rut nici o circumstan?? nou? impunnd o re-examinare a necesit??ii deten?iei reclamantului.

La data de 16 octombrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut n parte condamnarea reclamantului, achitnd-ul n privin?a acuza?iei de vnzare a avioanelor de lupt?.

La data de 03 mai 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat hot?rrea din 16 octombrie 2006 ?i a dispus rejudecarea cauzei de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u. Instan?a, de asemenea a decis s? men?in? aceea?i m?sur? preventiv? care era deja impus? – arest preventiv.

La data de 25 iunie 2007 reclamantul a naintat o cerere habeas corpus, invocnd c? nici o instan?? nu a motivat suficient arestul acestuia. Mai mult ca att, anularea hot?rrilor instan?elor inferioare automat nseamn? c? m?sura preventiv? ?i-a pierdut validitatea ?i aceasta nu putea fi men?inut? de c?tre instan?a suprem?, pe cnd o nou? m?sur? nu a fost dispus?. Instan?a nu a examinat aceast? cerere la ?edin?a din 25 iunie 2007, ?i la 26 iunie 2007 reclamantul a repetat-o.

La data de 09 iulie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a re-examinat cauza ?i l-a achitat pe reclamant n privin?a unei acuza?ii (vnzarea avioanelor de lupt?), ?i a men?inut condamnarea n privin?a vnz?rii echipamentului militar. Dispunnd pedeapsa nchisorii pentru 5 ani, instan?a a constatat aplicabilitatea legii cu privire la amnistie ?i l-a eliberat de la executarea pedepsei, dispunnd eliberarea imediat?.

Dup? eliberare, reclamantul s-a ntors la munc? n Moscova, unde era consilier n cadrul unei companiei energetice n Rusia.

La data de 02 aprilie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus rejudecarea cauzei de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u.

La data de 17 iulie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u l-a achitat pe reclamant pe toate acuza?iile mpotriva acestuia, solu?ia fiind men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie.

2. asisten?a medical? pe perioada deten?iei

La data de 25 aprilie 2006 reclamantul a cerut permisiunea s? fie examinat de c?tre o comisie medical? independent?, avnd n vedere suspiciunile c? ar fi avut probleme medicale, care nu pot fi identificate ?i tratate de c?tre medicii din spitalul din penitenciar.

La data de 27 aprilie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea ?i a autorizat examinarea reclamantului de c?tre comisia medical? men?ionat? n cererea acestuia.

La data de 5 mai 2005 Departamentul Institu?iilor Penitenciare (DIP) a refuzat cererea reclamantului de a permite unei comisii medicale independente examinarea acestuia, notnd c? atare acces poate fi permis dup? investiga?iile medicale de c?tre medicii din Spitalul Militar.

La data de 15 mai 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a permis din nou examinarea reclamantului de c?tre o comisie medical? independent?. Astfel, o echip? de medici practicieni din Ucraina au fost invita?i n Moldova pentru data de 27 mai 2006 ?i DIP a fost informat despre aceast? vizit?.

La data de 22 mai 2006 o comisie creat? de c?tre Ministerul S?n?t??ii a stabilit c? reclamantul sufer? de 19 diverse boli. Acestuia i-a fost prescris investiga?ii suplimentare.

La data de 23 mai 2006 DIP a informat reclamantul c? refuz? accesul comisiei medicale independente n penitenciar, din cauza c? nu exist? dovezi c? medicii au dreptul de a practica medicina n Moldova.

La data de 31 mai 2006 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 13. Potrivit reclamantului, acest transfer a avut loc nainte de a urma vreun tratament n spitalul militar ?i nainte de a avea loc toate examin?rile prescrise de c?tre medici la data de 22 mai 2006.

La data de 2 iunie 2006 reclamantul a depus o plngere la Curtea de Apel Chi?in?u, invocnd c? transferul prematur n Penitenciarul nr. 13 constituie o violare a art. 3 al Conven?iei. De asemenea, el s-a plns n partea refuzului DIP de a permite examinarea sa de c?tre o comisie medical? independent?, n pofida a dou? decizii judec?tore?ti n acest sens. n aceea?i zi, instan?a a admis plngerea reclamantului ?i a obligat DIP s? permit? examinarea reclamantului de c?tre o comisie medical? independent?. Instan?a, de asemenea, a dispus transferarea reclamantului napoi la spitalul militar, astfel ca toate examin?rile prescrise de medici la 22 mai 2006 s? aib? loc, n lipsa ofi?erilor de poli?ie.

Potrivit reclamantului, pe perioada deten?iei n Penitenciarul nr. 13 el a fost ?inut ntr-o celul? separat?, situat? ntr-o anex?, unica intrare fiind prin curte. Astfel, el nu avea mijloace de comunicare cu cei din interiorul penitenciarului ?i nu putea fi auzit de c?tre paznici n caz c? era o urgen?? medical?. Mai mult ca att, el niciodat? nu a fost vizitat de vreun medic. Urmare a plngerii privind condi?iile de deten?ie, a fost tergiversat? transferarea la spitalul militar, pentru ?ase zile.

Printr-o scrisoare din 31 martie 2010 Guvernul a informat Curtea c? a f?cut o declara?ie unilateral? ntru rezolvarea chestiunilor abordate de reclamant n urm?toarele condi?ii:

“…2. Aparent circumstan?ele spe?ei ?i chestiunile abordate de reclamant pot fi subiectul unei practici a Cur?ii bine stabilite

3. Guvernul, dup? analiza practicii Cur?ii, formuleaz? urm?toarea declara?ie unilateral?:

Guvernul recunoa?te c? autorit??ile na?ionale au e?uat s? acorde reclamantului asisten?? medical? pe perioada deten?iei, potrivit st?rii s?n?t??ii acestuia, violnd art. 3 al Conven?iei.

De asemenea Guvernul recunoa?te c? a avut loc o violare a drepturilor reclamantului garantate de art. 5 1(c) al Conven?iei, n particular c? arestarea acestuia nu a avut o baz? legal? dup? expirarea termenului stabilit n fiecare decizie judec?toreasc? privind deten?ia acestuia.

Mai mult ca att, dac? Curtea va considera necesar s? examineze chestiunea pretinsei viol?ri n temeiul 5 3 ?i 5 4 al Conven?iei, n pofida recunoa?terii Guvernului a viol?rii drepturilor reclamantului garantate de art. 5 1(c) al Conven?iei, declar?m urm?toarele:

Guvernul recunoa?te c? n cazul reclamantului instan?ele na?ionale au e?uat s? aduc? motive suficiente ?i relevante, violnd articolul 5 3 al Conven?iei, de asemenea instan?ele au nc?lcat drepturile reclamantului, prev?zute de articolul 5 4 al Conven?iei, din cauza termenului nerezonabil de examinare a cererilor acestuia habeas corpus.

4. Recunoa?terea de c?tre Guvern a nc?lc?rilor drepturilor reclamantului men?ionate mai sus nseamn? c? este necesar de a-i adjudeca acestuia anumite sume b?ne?ti, menite s? acopere pretinsul prejudiciul moral, costuri ?i cheltuieli.

5. n aceast? privin??, avnd n vedere criteriile stabilite de practica Cur?ii, Guvernul consider? c? toate faptele men?ionate mai sus ?i n particular recunoa?terea viol?rii drepturilor reclamantului ar servi cel pu?in o satisfac?ie par?ial? a prejudiciului moral.

6. Considernd circumstan?ele spe?ei ?i avnd n vedere evolu?ia procedurilor penale mpotriva reclamantului, Guvernul accentueaz? c? reclamantul a fost achitat pe deplin de c?tre instan?ele na?ionale pe cauza n leg?tur? cu care a fost arestat … mai mult ca att, toate procedurile penale mpotriva reclamantului pendinte la procuratura au fost ncetate … astfel reclamantul este n drept n temeiul Legii nr. 1545 s? cear? compensa?ii pentru deten?ie ilegal? ?i acuza?ie ilegal?.

7. Avnd n vedere caracterul extrem de sensibil a cererii ?i atitudinea emo?ional? a reclamantului privind faptele anterioare ?i circumstan?ele cauzei, Guvernul este gata s? evalueze cuantumul ce trebuie acordat reclamantului cu titlu de compensa?ie pentru prejudiciul material ?i moral, costuri ?i cheltuieli. Corespunz?tor, las? chestiunea privind cuantumului satisfac?iei echitabile la discre?ia Cur?ii.

Printr-o scrisoare din 24 mai 2010 avocata reclamantului a exprimat satisfac?ia clientului s?u n raport cu recunoa?terea pretinselor viol?ri. Ea a cerut 2,5 milioane Euro cu titlu de compensa?ii a prejudiciului cauzat clientului s?u, referindu-se la caracterul unic a cazului, care include motiva?ia politic? a persecut?rii ?i arestarea a unui fost Ministru ?i membrul Academiei de ?tiin?e a Moldovei. Mai mult ca att, cazul acestuia a primit o aten?ie din partea mass mediei din Moldova ?i n rapoartele privind drepturile omului. So?ia acestuia ?i fiica au fost umilite la vizitarea acestuia n penitenciar ?i suferin?a acestuia fiind accentuat? de refuzul investiga?iilor medicale independente, n pofida autoriz?rii judiciare a acestor investiga?ii.

Printr-o scrisoare din 09 decembrie 2010 Guvernul a prezentat o urm?toare declara?ie, prin care amenda declara?ia anterioar?. Referindu-se la recunoa?terea viol?rilor drepturilor reclamantului n declara?ia anterioar?, s-a obligat s? pl?teasc? suma de 12,000 Euro cu titlu de prejudicii materiale ?i morale, costuri ?i cheltuieli. n continuare cernd Cur?ii radierea cererii de pe rolul s?u.

n scrisoarea din 09 februarie 2011 avocatul reclamantului a argumentat c? suma propus? de Guvern nu constituie satisfac?ie echitabil? suficient? pentru suferin?ele clientului ?i nu creaz? un efect deterent mpotriva unor viitoare nc?lc?ri similare.

Avnd n vedere con?inutul declara?iei Guvernului din 31 martie 2010 ?i din 09 decembrie 2010, de asemenea ?i cuantumul compensa?iei propuse, Curtea a considerat c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii ?i a decis n unanimitate radierea cererii de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Dna J. Hanganu, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Ionel, reclamantul Gheorghe Ionel n perioada de referin?? fiind primarul satului Vorniceni.

La data de 12 octombrie 2007 reclamantul a fost arestat, fiind acuzat de trafic de fiin?e umane. Reclamantul a fost plasat n deten?ie, fiind eliberate mandate de arestare pentru o perioad? de 46 de zile, pn? n 26 noiembrie 2007.

Instan?ele na?ionale au respins, f?r? nici o motivare, contesta?ia reclamantului precum c? nu exist? b?nuial? rezonabil? c? ar fi comis infrac?iunea imputat?, avnd o motivare politic? ?i c? nu existau motive suficiente ?i relevante pentru deten?ia reclamantului. Motivele re?inute de instan?e pentru arestarea reclamantului au fost c? reclamantul a comis o infrac?iune pentru care legea prevede o pedeaps? mai mare de 2 ani, etc.

Pe perioada deten?iei reclamantul a fost ?inut ntr-o celul? solitar?, cu suprafa?a de 4 m.p., care nu avea ferestre ?i podul era jos, astfel c? o persoan? matur? nu putea s? stea n picioare, etc.

La data de 19 iulie 2009 reclamantul a fost achitat de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie.

La data de 6 mai 2010 Guvernul a informat Curtea c? propune s? fac? o declara?ie pentru rezolvarea chestiunilor abordate de reclamant. n particular, Guvernul recunoa?te c? a avut loc o violare a art. 3 al Conven?iei, din cauza condi?iilor de deten?ie, fiind tratament degradant. n acela?i timp, a avut loc violarea drepturilor reclamantului garantate de art. 5 3 al Conven?iei, etc. n final Guvernul a men?ionat s? este dispus s? propun? o anumit? sum? de bani cu titlu de satisfac?ie echitabil? pentru prejudiciul material, costuri ?i cheltuieli, imediat dup? ce reclamantul v? prezenta observa?iile sale.

Printr-o scrisoare primit? de Curte la data de 14 iunie 2010 unul din reprezentan?ii reclamantului a reiterat pozi?ia c? n cazul de fa?? a avut loc o violare a art. 3 ?i 5 3 al Conven?iei ?i a cerut 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,700 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Ea nu s-a referit n nici un fel la pretinsa violare a art. 5 1 al Conven?iei.

La data de 01 septembrie Guvernul a reiterat declara?ia unilateral? a sa ini?ial? ?i a propus s? pl?teasc? reclamantului suma de 6,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 600 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli, notnd c? reclamantul nu insist? asupra plngerii sale ini?iale n temeiul 5 1 al Conven?iei.

Reclamantul i s-a cerut n repetate rnduri, inclusiv o dat? cu post? nregistrat?, s? comenteze sumele propuse de Guvern, ns? acesta a e?uat s? fac? acest lucru.

Curtea a decis n unanimitate s? radieze de pe rolul s?u cererea reclamantului, considernd c? nu este justificat? continuarea examin?rii acesteia.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre Dna A. Ursachi ?i Dna A. Balan, avoca?i n Chi?in?u.