A fost f?cut public raportul pentru 2010 privind executarea hot?rrilor CtEDO

17 05 2011

La 19 aprilie 2011, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al patrulea raport privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Anul 2010 a fost marcat de o serie de evenimente importante pentru Conven?ia European? a Drepturilor Omului, n particular Conferin?a de la Interlaken ?i intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14. De asemenea n acest an a fost nregistrat cel mai mare num?r de cazuri noi transmise Comitetului de Mini?tri, din momentul cnd ?i-a nceput func?ia sa de supraveghere a execut?rii - 1 710 cazuri noi. Cu toate acestea num?rul de cazuri finalizate a ajuns la 455 (240 n 2009), ?i num?rul total de cauze aflate pe rol a fost de 9 325 (7 880 n 2009). n 2010 compensa?iile acordate victimelor nc?lc?rilor n cazurile noi a ajuns aproape la 64 de milioane de euro (54 milioane de euro n 2009).

n observa?iile lor introductive la raport, pre?edin?ii succesive ale Comitetului de Mini?tri reuniuni speciale privind drepturile omului n 2010, au subliniat eforturile importante ntreprinse pentru a r?spunde num?rului mare de cazuri, att de c?tre Curte ct ?i de c?tre Comitetul de Mini?tri.

Directorul general al drepturilor omului ?i afaceri juridice a Consiliului Europei, Philippe Boillat, a insistat asupra importan?ei noilor metode de lucru adoptate de Comitetul de Mini?tri, n vigoare de la 1 ianuarie 2011. Acestea ar trebui s? permit? o supraveghere mai eficient? ?i mai transparent? a execut?rii ?i, de asemenea, un r?spuns mai adecvat la problema persistent? a cazurilor clone ?i repetitive.

Pornind de la cre?terea semnificativ? ?i continu? a num?rului de cazuri sub supravegherea Comitetului de Mini?tri, directorul general a subliniat necesitatea de a mbun?t??i att implementarea Conven?iei la nivel na?ional ct ?i a procesului de executare.

Raportul include statistici detaliate care eviden?iaz? principalele tendin?e de evolu?ie a procesului de executare n 2010 ?i o prezentare tematic? a celor mai importante evolu?ii n executarea cauzelor aflate pe rol n fa?a Comitetului de Mini?tri.

La data de 31 decembrie 2010 num?rul hot?rrilor contra Moldovei pendinte n fa?a Comitetului de Mini?tri era de 167, dintre care 53 (31.74 %) sunt hot?rri importante, iar 114 (68.26%) sunt hot?rri clone/repetitive sau izolate. Acest num?r reprezint? 1.79% dintre toate hot?rrile pendinte, pe primul loc situndu-se Italia cu 26.61%, dup? care urmeaz? Turcia cu 16.59% ?i Federa?ia Rus? cu 10.32%. Dup? num?rul hot?rrilor executarea c?rora este monitorizat? de CM, Moldova este pe locul 12.

Num?rul hot?rrilor contra Moldovei care au devenit definitive n 2010 este de 40, dintre care 12 (30%) sunt hot?rri importante, iar 28 (70%) sunt hot?rri clone/repetitive sau izolate. Acest num?r reprezint? 2.34% dintre totalul de hot?rri devenite definitive n 2010. Pe primul loc s-a pozi?ionat Turcia cu 20.58%, Rusia cu 12.98%, ?i Romnia cu 9.12%. Dintre hot?rrile importante noi transmise Comitetului de Mini?tri n 2010, 12% au sunt ndreptate contra Moldovei.

Moldova a fost obligat? la plata a EUR 713.537. Pe primul loc se pozi?ioneaz? Turcia obligat? la plata a EUR 24.541.838, urmat? de Romnia obligat? la plata a EUR 7.443.189, ?i Rusia obligat? la plata a EUR 7.409.391.

 

Raportul Comitetului de Mini?tri pe anul 2010 privind supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO (n limba englez?)