Hot?rrea n cauza Oculist ?i Imas c. Moldovei

28 06 2011

La data de 28 iunie 2011 CtEDO a adoptat hot?rrea Oculist ?i Imas c. Moldovei (cererea nr. 44964/05).

n aceast? cauz?, reclaman?i sunt Iosif ?i Evghenia Oculist, cet??eni ai Republicii Moldova ?i Ilia Imas, cet??ean rus, care locuiesc n Leipzig, Petah-Tikva ?i Novomoskovsk.

n anul 1998, reclaman?ii au naintat o ac?iune mpotriva Prim?riei Chi?in?u, solicitnd redobndirea dreptului de proprietate n privin?a unui imobil din Chi?in?u, care a apar?inut familiei acestora pn? la 28 iunie 1940.

Printr-o decizie definitiv? din 6 decembrie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins ac?iunea respectiv? ca nefondat?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins c? la examinarea ac?iunii la nivel na?ional nu s-a respectat principiul termenului rezonabil, contrar art. 6 1 CEDO. Perioada relevant? a nceput la data de 24 septembrie 1998 ?i s-a finisat la data de 6 decembrie 2006. Prin urmare aceasta a durat 8 ani, 12 luni ?i 14 zile. De asemenea, reclaman?ii s-au plns c? n urma acestui proces au fost lipsi?i de proprietatea lor, contrar art.1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

n temeiul art. 37 CEDO, printr-o declara?ie unilateral? din 5 decembrie 2008 Guvernul Moldovei a cerut radierea cererii de pe rolul Cur?ii. Guvernul a recunoscut c? examinarea tardiv? a cauzei a dus la violarea art. 6 CEDO ?i a oferit suma de EUR 2 500 cu titlu de satisfac?ie echitabil?.

Reclaman?ii s-au opus ofertei Guvernului ?i au solicitat Cur?ii pronun?area hot?rrii.

Curtea a respins declara?ia unilateral? a Guvernului n temeiul art. 37 1 c) CEDO ?i a continuat examinarea admisibilit??ii ?i fondului cauzei.

Lund n considerare toate probele prezentate ?i jurispruden?a sa, Curtea a considerat c? durata procedurilor n spe?? este excesiv? ?i nu corespunde exigen?elor “termenului rezonabil.

Curtea a constatat c? reclaman?ii au ncercat s? ob?in? un drept de proprietate asupra unui imobil, care a apar?inut rudelor acestora. Din moment ce la momentul naint?rii ac?iunii, bunul nu se afla n patrimoniul lor, procedura nu se refer? la un “drept existent al reclaman?ilor.

n ceea ce prive?te, dac? reclaman?ii au putut pretinde n continuare la o “speran?? legitim? de a ob?ine restituirea bunului n litigiu, Curtea a constatat c? nu a g?sit probe, prin care ar putea concluziona, c? hot?rrea Cur?ii Supreme de Justi?ie ar fi fost una arbitrar? ?i ilegal?. Curtea a concluzionat c? reclaman?ii nu au putut avea o “speran?? legitim? s? ob?in? restituirea bunului n litigiu.

n final, Curtea a notat c? acest cap?t din cerere este incompatibil rationae materiae cu art. 35 3 CEDO ?i urmeaz? a fi respins n temeiul art. 34 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au solicitat 494,000 EURO cu titlu de prejudiciu material, 10,000 EURO, pentru fiecare, cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,810 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli suportate n fa?a instan?elor na?ionale, precum ?i n fa?a Cur?ii.

Curtea a cordat 1,600 EURO fiec?rui reclamant cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre T. Ovcharenko, avocat din Moscova.