Hot?rrile Haritonov c. Moldovei ?i Dan c. Moldovei

07 07 2011

La data de 5 iulie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrile Haritonov c. Moldovei (cererea nr. 15868/07) ?i Dan c. Moldovei (cererea nr 8999/07).

***

n cauza Haritonov, reclamantul este Ghenadie Haritonov ?i este de na?ionalitate ucrainean.

La data de 24 mai 2006 reclamantul a fost re?inut n Chi?in?u, fiind acuzat de posesia actelor de identitate false. Poli?ia a descoperit, inter alia, n apartamentul prietenei acestuia, acte de identitate false cu fotografii ale reclamantului ?i ale prietenei sale. Mai trziu, reclamantul a fost acuzat de apartenen?? ?i conducere a unei bande criminale, specializat? n falsificarea documentelor ?i n traficul de persoane.

Reclamantul a fost arestat, fiind periodic adus n fa?a instan?ei de judecat? pentru prelungirea deten?iei pentru perioade de 30 de zile. Motivele arest?rii erau c?, reclamantul era acuzat de o crim? foarte periculoas?, este str?in ?i nu are domiciliu permanent sau familie n Moldova, exist? riscul ca el s? se ascund?. Mai mult dect att, exista riscul ca el ar putea s? manipuleze investigarea cazului ?i s? s?vr?easc? alte infrac?iuni.

La data de 7 ianuarie 2007, la expirarea termenului de deten?ie prev?zute n ultimul mandat de arest, reclamantul a solicitat s? fie eliberat, dar f?r? nici un rezultat. La data de 9 ianuarie 2007 reclamantul a fost adus n fa?a instan?ei de judecat?, care i-a prelungit termenul de deten?ie pentru 90 de zile. Reclamantul a contestat ncheierea ?i la data de 17 ianuarie 2007 Curtea de Apel a casat ncheierea primei instan?e ?i a dispus eliberarea reclamantului. Instan?a a constatat c? motivele de prelungire a arest?rii reclamantului au fost nc? valabile, cu toate acestea, avnd n vedere ca deten?ia acestuia era contrar? articolului 5 1 din Conven?ie, el urma s? fie eliberat.

La data de 9 februarie 2007, n timpul ?edin?ei de judecat?, procurorul a solicitat din nou ca reclamantul s? fie arestat deoarece, inter alia, exista riscul ca el s? se ascund?. Instan?a de judecat? a admis demersul procurorului ?i a dispus arestarea reclamantului.

Pentru data de 16 februarie 2007 de c?tre Curtea de Apel a fost fixat? examinarea cererii de recurs a reclamantului. Cu toate acestea, completul de judecat? a decis s? se ab?in? de la examinarea recursului, pe motive de lips? de impar?ialitate obiectiv?, deoarece judec?torii respectivi au examinat recursul anterior al reclamantului, dispunnd eliberarea lui.

La data de 21 februarie un nou complet de judecat? a examinat recursul reclamantului, a casat ncheierea primei instan?e, ?i a dispus eliberarea reclamantului din deten?ie. Dup? eliberarea sa, reclamantul a p?r?sit Moldova ?i nu a mai revenit pn? n prezent.

n timpul deten?iei sale, reclamantul a fost de?inut n perioadele 24 mai - 2 august 2006 ?i 23 august - 6 septembrie 2006 n izolatorul de deten?ie al Direc?iei Generale de Combatere a Corup?iei ?i Crimei Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, n perioadele 2 - 23 august 2006 ?i 06 septembrie 2006 - 17 ianuarie 2007 n Penitenciarul nr. 13 ?i n perioada 9 - 21 februarie 2007 n izolatorul de deten?ie a Comisariatului General de Poli?ie din Chi?in?u.

Reclamantul a sus?inut c? celulele erau supraaglomerate, cu viermi, mncarea era de proast? calitate, de?inu?ilor li-se permitea s? fac? du? doar o singur? dat? pe s?pt?mn? cte 2 minute ?i au avut plimb?ri de 15-20 minute de dou? sau de trei ori pe s?pt?mn?.

Curtea a reiterat c? principiile generale cu privire la condi?iile de deten?ie au fost stabilite n cauza Ostrovar c. Moldovei (nr. 35207/03, 76 - 79, 13 septembrie 2005). n ceea ce prive?te deten?ia reclamantului ntre 24 mai 2006 ?i 17 ianuarie 2007, Curtea constatat n cauza Ţurcan c. Moldovei (nr. 10809/06, 19, 27 noiembrie 2007) nc?lcarea articolului 3 din Conven?ie n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie a reclamantului n Penitenciarul nr. 13 n perioada februarie - septembrie 2006.

Curtea a considerat c? greut??ile ndurate de c?tre reclamant pe perioada deten?iei n perioada 24 mai 2006 - 17 ianuarie 2007 au dep??it nivelul inevitabil al deten?iei ?i a atins un pragul severitate, contrar articolului 3 al Conven?iei. n consecin??, a fost violat articolul 3 din Conven?ie.

Reclamantul a sus?inut c? el ?i-a p?strat statutul de o victim? n privin?a nc?lc?rii articolului 5 1 din Conven?ie, n pofida constat?rii n decizia Cur?ii de Apel din 17 ianuarie 2007, motivnd c? nu i s-a acordat compensa?ii pentru prejudiciul moral.

Guvernul a admis c? deten?ia reclamantului ntre 7 ?i 9 ianuarie 2007 a fost ilegal? n sensul articolului 5 1 din Conven?ie, dar a sus?inut c? reclamantul a pierdut calitatea de victim?, ca urmare a deciziei Cur?ii de Apel din 17 ianuarie 2007.

Curtea a constatat c? eliberarea prompt? a reclamantului, mpreun? cu recunoa?terea expres? de c?tre Curtea de Apel a ilegalit??ii deten?iei acestuia, a acordat reclamantului o satisfac?ie, care l priveaz? de statutul de victim?. n consecin?? acest cap?t din plngere urmeaz? s? fie declarat ca inadmisibil, n conformitate cu articolul 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

Curtea, de asemenea, a declarat ca inadmisibile capetele din plngere privind violarea articolelor 5 3 ?i 5 4 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a solicitat 25,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,038 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de 4,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,200 de Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre H. Yakovyshyn, avocat din Mamaevtsy.

***

n cauza Dan, reclamantul este Mihail Dan, care la momentul evenimentelor, era directorul unui liceu din Chi?in?u.

Potrivit instan?elor judec?tore?ti na?ionale, la o dat? nespecificat?, reclamantul a fost contactat de c?tre C., care a solicitat ca un elev s? fie transferat n liceul, unde reclamantul activa n calitate de director. ntruct reclamantul a solicitat o mit? n schimbul transferului, C. a contactat poli?ia ?i la data 14 ianuarie 2004 a fost organizat? o opera?iune sub acoperire. n acest scop, C. a fost instruit de a accepta cerin?ele reclamantului ?i de a-i transmite banii marca?i cu un praf special.

C. l-a contactat pe reclamant ?i a convenit s? se ntlneasc? n parcul central din Chi?in?u. Scena a fost filmat? n secret de c?tre ofi?erii de poli?ie. Cu toate acestea, mai trziu poli?ia a sus?inut c?, din motive tehnice nu a fost filmat? transmiterea propriu zis? a banilor. Evenimentele care au avut loc n timpul ntlnirii reclamantului cu C. a fost disputate de p?r?i n cadrul procesului penal.

Potrivit reclamantului, el a fost contactat de c?tre C., atunci cnd mergea la Ministerul Educa?iei, ?i a fost de acord s?-l ntlneasc? n scurt timp ntr-un parc, n imediata apropiere a Ministerului. Dup? o scurt? discu?ie, reclamantul a sugerat ca ei s? se a?eze pe o banc?, pentru a putea scrie. Reclamantul a pus dosarul s?u ntre el ?i C. ?i a scris pe o foaie de hrtie o list? de documente necesare pentru transferul elevului. Reclamantul, c?ruia i lipse?te un ochi, nu l-a v?zut pe C. punnd banii n dosarul s?u. Cnd a fost re?inut, el a aruncat fi?ierul. Banii respectivi au fost colecta?i de pe sol de c?tre un ofi?er de poli?ie.

Potrivit reclamantului, n timpul arest?rii, ofi?erii de poli?ie au folosit violen?? nejustificat?, ca urmare el a suferit dureri la ncheieturile minilor.

ntre 2004 ?i 2005, Ministerul Afacerilor Interne a emis mai multe comunicate de pres? n care a fost declarat, inter alia, c? reclamantul a luat mit? de la un p?rinte. Mai mult ca att, mass-media, inclusiv postul na?ional de televiziune, au preluat ?tirea. Aparent reclamantul nu a ini?iat vre-o ac?iune mpotriva institu?iilor mass-media sau a Ministerului Afacerilor Interne.

n cadrul examin?rii dosarului, Judec?toria Buiucani a audiat reclamantul, ?apte martori ?i un expert medico-legal. De asemenea, a fost vizualizat? nregistrarea video a opera?iunii sub acoperire, s-au examinat ?i alte probe, cum ar fi plngerea lui C. la poli?ie, nregistrarea video de marcare a banilor cu praf special, un raport de expertiz? care a constatat c?, n urma re?inerii sale, reclamantul a avut pe degete urme de praf special. Instan?a a men?ionat, de asemenea, c? nregistrarea video a opera?iunii sub acoperire nu ar fi fost util?, deoarece, din motive necunoscute, filmarea fost ntrerupt? exact n cursul discu?iei dintre reclamant ?i C.

Prins sentin?a din 24 ianuarie 2006 Judec?toria Buiucani a achitat reclamantul. Acesta a concluzionat c? urm?rirea penal? nu a reu?it s? furnizeze dovezi fiabile n sprijinul faptului c? reclamantul a solicitat bani de la C. ?i c? reclamantul a fost con?tient de faptul c? C. a plasat banii n dosarul s?u.

Procuratura a naintat apel mpotriva acestei sentin?e.

La data de 23 martie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a audiat reclamantul, avocatul acestuia ?i procurorul. Instan?a a admis apelul depus de c?tre procuror ?i a inversat solu?ia primei instan?e. Curtea de Apel nu a audiat din nou martorii, ns? s-a rezumat la reevaluare a m?rturiilor acestora date n instan?a de fond.

Reclamantul a fost g?sit vinovat ?i a fost condamnat la o amend? penal? de 60.000 de lei moldovene?ti (MDL) (aproximativ 3,350 euro (EUR)) ?i la cinci ani de nchisoare, cu suspendare pentru doi ani. Reclamantului i-a fost, de asemenea, interzis s? ocupe orice post administrativ pentru o perioad? de trei ani.

Reclamantul a depus un recurs mpotriva deciziei, sus?innd c? m?rturiile care au stat la baza condamn?rii sale nu au fost credibile. n special, el a sus?inut c? C., care a organizat opera?iunea sub acoperire, era cercetat penal de c?tre poli?ie n dou? cazuri separate. De asemenea, el a sus?inut c? to?i martorii acuz?rii au fost ofi?erii de poli?ie. Reclamantul a sus?inut c? poli?ia a ?ters o parte din nregistrarea video a opera?iunii sub acoperire, deoarece aceasta nu a fost favorabil? pentru urm?rirea penal?.

La data de 21 iunie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul reclamantului n absen?a p?r?ilor ?i l-a declarat ca inadmisibil.

Curtea notat c? reclamantul nu s-a plns n mod expres n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie cu privire la omisiunea Cur?ii de Apel de a audia din nou martorii. Ea a notat c? Curtea Suprem? de Justi?ie a avut o obliga?ie n temeiul articolului 441 din Codul de procedur? penal? s? examineze, din oficiu, toate aspectele legate de caz, dar nu numai chestiunile ridicate de c?tre reclamant.

Curtea a men?ionat c? modul de aplicare a Articolului 6 n procedurile n fa?a instan?elor de apel depinde de caracteristicile specifice procedurii n cauz?; trebuie s? se ?in? cont de totalitatea procedurilor n ordinea de drept intern? ?i de rolul Cur?ii de Apel. (a se vedea Botten v. Norvegia, 19 februarie 1996, 39, Culegere 1996-I). n cazul n care o instan?? de apel este chemat? s? examineze un caz ?i s? fac? o evaluare complet? a chestiunii vinov??iei sau nevinov??iei reclamantului, aceste chestiuni nu pot fi stabilite, ca o chestiune a unui proces echitabil, n mod corespunz?tor f?r? o evaluare direct? a probelor (a se vedea Popovici c. Moldovei, nr 289/04 ?i 41194/04, 68, 27 noiembrie 2007; Constantinescu v. Romnia, nr 28871/95, 55, ?i Marcos Barrios v Spania, nr.17122/07, 32, 21 septembrie 2010).

Curtea a notat c? principalele probe mpotriva reclamantului au fost declara?iile martorilor, ?i anume c? el a solicitat si a primit mit? ntr-un parc. Restul probelor au fost indirecte, care nu ar putea, de sine st?t?tor, determina condamnarea reclamantului. Prin urmare, m?rturiile martorilor ?i ponderea acestora au fost de o importan?? major? pentru judecarea cauzei.

Prima instan?? a achitat reclamantul, deoarece nu a avut ncredere n martori, dup? ce i-a audiat n persoan?. La re-examinarea cazului, Curtea de Apel nu a fost de acord cu prima instan?? n ceea ce prive?te credibilitatea declara?iilor martorilor ?i a condamnat reclamantul. n acest sens, Curtea de Apel nu a audiat din nou martorii, ci doar s-a bazat pe declara?iile lor, a?a cum sunt fixate materialele cauzei.

Curtea nu a fost convins? c? problemele care urmeaz? s? fie stabilite de c?tre Curtea de Apel la condamnarea reclamantului - ?i, n acest sens, anularea achit?rii acestuia ar putea, ca o chestiune a unui proces echitabil, fi examinate n mod corespunz?tor, f?r? o evaluare direct? a probelor furnizate de c?tre martorii acuz?rii. Ea a considerat, c? cei care au responsabilitatea de a decide vinov??ia sau nevinov??ia unui acuzat ar fi trebuit, n principiu, s? fie n posibilitate s? audieze martorii n persoan? ?i s? evalueze credibilitatea acestora. Evaluarea ncrederii a unui martor este o sarcin? complex?, care, de obicei, nu poate fi realizat? printr-o simpla lectur? a declara?iilor.

Desigur, exist? cazuri cnd este imposibil de a audia un martor n persoan? la proces, deoarece, de exemplu, el sau ea a murit, sau n scopul de a proteja dreptul martorului de a nu se auto-incrimina (a se vedea Craxi c. Italiei (nr. 1), nr 34896/97, 86, 5 decembrie 2002). Totu?i, n spe??, aparent nu ar fi fost cazul.

Curtea a constatat c? a avut loc o nc?lcare a articolului 6 1 din Conven?ie.

De asemenea, reclamantul s-a plns n temeiul articolului 3 al Conven?iei, c? poli?ia a folosit for?a excesiv? mpotriva sa n timpul re?inerii, ?i n temeiul articolului 6 2 din Conven?ie, c? dreptul s?u de a fi prezumat nevinovat a fost nc?lcat. Cu toate acestea, se observ? c? reclamantul nu a folosit nici o cale de atac intern?. n special, acesta nu a ncercat s? ini?ieze o procedur? mpotriva ofi?erilor de poli?ie, care l-ar fi maltratat, ?i mpotriva Ministerului Afacerilor Interne, care se presupune c? a nc?lcat dreptul de a fi prezumat nevinovat. Avnd n vedere cele de mai sus, aceste plngeri urmeaz? s? fie declarate inadmisibile, n temeiul articolului 35 1 ?i 4, din cauza omisiunii de a epuiza interne c?ile de atac.

n fa?a Cur?ii reclamantul a pretins 20.000 EUR cu titlu de prejudiciul moral ?i 3,799 euro cu titlu costuri ?i cheltuieli suportate n fa?a instan?elor na?ionale ?i n fa?a Cur?ii.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2.000 EUR cu titlu de prejudiciul moral ?i 3.000 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de Gh. Ulianovschi, avocat din Chi?in?u.