Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iunie 2011

26 07 2011

n luna iunie 2011, CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Bigea c. Moldovei (cererea nr. 21867/09) ?i Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08).

***

n cauza Bigea c. Moldovei, reclamantul Ionel Bigea este un cet??ean romn care locuie?te n Brlad, Romnia. El este preot n cadrul Mitropoliei Basarabiei ?i a fost desemnat s? slujeasc? la biserica din satul Vadul lui Isac, n sudul Moldovei, pentru ultimii ?aisprezece ani.

n anul 2007, Vladimir Voronin, pe atunci pre?edinte al Republicii Moldova, a declarat c? el nu recunoa?te Mitropolia Basarabiei. Ulterior, autorit??ile na?ionale au ncercat, f?r? succes, s? expulzeze reclamantul din Republica Moldova ?i au creat numeroase obstacole n activitatea sa de preot. n anul 2008, n urma unei proceduri judiciare, reclamantul a ob?inut un permis de ?edere ?i un permis de munc? valabil pn? n august 2009.

La 9 aprilie 2009, autorit??ile Republicii Moldova au introdus regimul de vize cu Romnia. La 11 aprilie 2009, reclamantul a ncercat s? traverseze frontiera Romnia - Republica Moldova cu permisul s?u de ?edere, ns? a fost interzis? intrarea sa pe teritoriul Republicii Moldova, pe motiv c? nu avea viz?.

Reclamantul a contestat refuzul la Curtea de Apel Chi?in?u, ?i la 24 aprilie 2009, a ob?inut o hot?rre definitiv? privind obligarea serviciului de gr?niceri de a permite reclamantului s? intre pe teritoriul Republicii Moldova n baza permisului s?u de ?edere.

n aceea?i zi, reclamantul a mai f?cut o ncercare, f?r? succes, de a intra n Republica Moldova n baza permisului s?u de ?edere ?i a hot?rrii judec?tore?ti. Poli?ia de frontier? a refuzat s? se conformeze hot?rrii ?i a insistat c? reclamantul are nevoie de viz?.

Reclamantul a repetat ncercarea la 25 aprilie 2009, dar din nou f?r? succes.

Din cauza refuzului autorit??ilor de a permite reclamantului intrarea n Republica Moldova, el a fost n imposibilitatea de a se afla de Pa?te cu congrega?ia sa, un eveniment religios foarte important n Republica Moldova.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns c? refuzul autorit??ilor de a se conforma cu hot?rrea Cur?ii de Apel din 24 aprilie 2009 a constituit o nc?lcare a drepturilor sale garantate de articolele 6, 8, 9 ?i 2 din Protocolul nr. 4 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea vie?ii sale private ?i de familie, n sensul art. 8 1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a n conformitate cu legea ?i necesar? n sensul art. 8 2?

2. A existat vreo restric?ie privind dreptul reclamantului la libertatea de circula?ie, garantat de art. 2 1 din Protocolul nr. 4 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A.Postic?, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Jubirca c. Moldovei, reclamantul este Ruslan Jubirca ?i locuie?te n B?l?i.

La momentul evenimentelor, reclamantul era managerul unei companii de construc?ii. n octombrie 2005, reclamantul a fost acuzat de o infrac?iune de nc?lcare a normelor de securitate a muncii, ceea ce a dus la moartea unei persoane. n special, el a fost acuzat c? unul dintre muncitorii angaja?i de compania sa, P.P., a c?zut de la n?l?ime, de la etajul doi ?i a decedat. Potrivit acuz?rii, muncitorul n cauz? nu avea careva echipament de securitate. Reclamantul a contestat acuza?ia ?i a sus?inut c? nici un muncitor cu numele P.P. nu a lucrat pentru compania sa ?i c? nu a avut loc nici un accident la vreun ?antier al companiei.

La 13 decembrie 2006, Judec?toria B?l?i a achitat reclamantul. Dup? audierea martorilor acuz?rii ?i ap?r?rii, instan?a a ajuns la concluzia c? nu exist? nici o prob? c? P.P. a fost angajat de c?tre compania reclamantului ?i c? accidentul n care este implicat P.P. a avut loc pe ?antierul companiei reclamantului.

La 13 decembrie 2008, Curtea de Apel B?l?i a admis apelul depus de c?tre Procuratur? ?i a casat sentin?a primei instan?e. n acest sens, Curtea de Apel nu a audiat din nou martorii, ci s-a bazat doar pe declara?iile acestora, date n fa?a instan?ei inferioare. Reclamantul a fost g?sit vinovat ?i condamnat la doi ani de nchisoare, cu suspendare pentru o perioad? de un an de zile. Reclamantul a depus un recurs ?i a sus?inut, inter alia, c? Curtea de Apel a e?uat s? examineze probele ?i s? audieze martorii nainte de a ajunge la concluzia sa.

La 7 mai 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat inadmisibil recursul reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul art. 6 1 ?i 3 CEDO, c? procesul nu a fost echitabil, deoarece Curtea de Apel B?l?i l-a condamnat f?r? a examina probele ?i nu a audiat martorii. De asemenea, reclamantul invoc? violarea art. 14 CEDO combinat cu art. 6 CEDO, deoarece a fost victim? a discrimin?rii, n m?sura n care Curtea Suprem? a dat o solu?ie diferit? de alte cauze similare. n special, reclamantul a prezentat mai multe exemple de cauze, unde Curtea Suprem? de Justi?ie a statuat c? o persoan? nu poate fi condamnat? printr-o nou? hot?rre, potrivit modului stabilit, pentru prim? instan??, f?r? o re-examinare complet? a probelor.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A avut reclamantul un proces echitabil n determinarea acuza?iei penale mpotriva sa, n conformitate cu art. 6 1 CEDO? n particular, a fost condamnarea reclamantului de c?tre Curtea de Apel B?l?i, f?r? audierea martorilor ?i examinarea probelor, compatibil? cu aceast? prevedere?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre G. Malic ?i I. Oancea, avoca?i din Chi?in?u.