Sec?ia de Filtrare accelereaz? procesarea cauzelor

26 07 2011

Sec?ia de Filtrare accelereaz? procesarea cauzelor mpotriva statelor cu cel mai mare num?r de cauze

Una din provoc?rile principale cu care se confrunt? Curtea este filtrarea eficient? a num?rului foarte mare de cereri inadmisibile introduse n fiecare an. Se estimeaz? c? aproximativ 90% din cererile nregistrate la Gref? sunt declarate inadmisibile. Pe parcursul anilor Curtea a ra?ionalizat progresiv aceast? etap? a procedurii, dar un impuls adi?ional a fost dat prin intrarea in vigoare a Protocolului Nr. 14 ?i constituirea institu?iei judec?torului unic. Aceasta nsemnnd c? un judec?tor, de unul singur, asistat de Jurist Raportor, poate declara inadmisibile cererile, n timp ce anterior era nevoie de trei judec?tori. ntru fructificarea ct mai ampl? a acestei noi proceduri ?i fiind ncuraja?i s? inoveze n aceast? privin?? de c?tre Conferin?a de la Interlaken din februarie 2010, Curtea a instituit o nou? Sec?ie de Filtrare, centraliznd gestionarea a cererilor venite de la cinci statelor cu cel mai mare num?r de cereri: Rusia, Turcia, Romnia, Ucraina ?i Polonia. n total, mpotriva acestor state sunt introduse la Curte mai mult de 50% din num?rul total de cereri.

Sec?ia de Filtrare func?ioneaz? de la nceputului anului 2011. Func?ia sa principal? fiind realizarea a unei cerneri aprofundate, juste ?i imediate a cauzelor pentru a asigura ca toate cererile sunt plasate pe o cale procedural? adecvat?, fie expediate Judec?torului Unic pentru o decizie prompt?, sau expediate s? a?tepte examinarea de c?tre un Comitet de trei judec?tori sau Camer?, n conformitate cu Politica de Prioritate a Cur?ii. Prin centralizarea resurselor ?i ra?ionalizarea metodelor de lucru, se inten?ioneaz? s? se minimalizeze timpul acordat pentru a r?spunde plngerilor reclaman?ilor ?i pentru a reduce restan?ele cauzelor neexaminate.

Dup? ?ase luni este deja clar c? crearea Sec?iei de Filtrare a dus la dezvoltarea ?i mp?rt??irea a celor mai bune practici, care au ajutat s? accelereze procesarea administrativ? ?i legal? a plngerilor parvenite.

Actualmente toate cazurile parvenite mpotriva Ucrainei ?i Poloniei sunt imediat distinse ?i plasate pe o anumit? cale. De la nceputul anului, de asemenea, s-au redus restan?ele cauzelor alocate Judec?torului Unic pentru Ucraina ?i Polonia, indicnd o diminuare global? cauzelor n a?teptarea deciziei forma?iunii respective pentru aceste state. n cazul Romniei procentul cauzelor care sunt procesate imediat este de 94%, pe cnd procesarea cauzelor pentru Rusia ?i Turcia, de asemenea, face progrese promi??toare. n total, pn? la sfr?itul lui iunie 2011, Sec?ia de Filtrare a procesat 21,859 de noi cereri parvenite. Dintre acestea, 11,369 au fost respinse de c?tre Judec?torul Unic, o cre?tere cu 42% comparativ cu 2010.

Urm?toarele amendamente n organizare ?i procedur? sunt preconizate pentru a doua jum?tate a lui 2011 pentru a mbun?t??i eficien?a n continuare.