CtEDO a declarat admisibile cauzele privind investiga?ia inadecvat? a masacrului de la Katyń

27 07 2011

Curtea European? a declarat admisibile dou? cauze privind investiga?ia inadecvat? a masacrului de la Katyń

Curtea European? pentru Drepturile Omului a declarat admisibile 2 cauze privind investiga?ia penal? n anii ’90 a decesului a 12 polonezi n masacrul de la Katyń.

Janowiec ?i al?ii v. Russia, cererile nr. 55508/07 ?i 29520/09, au fost introduse de 15 rude ale victimelor.

Aceste 12 persoane erau ofi?eri de poli?ie ?i armat?, un medic militar ?i un director a unei ?coli primare. Ei au fost duse n lag?re sovietice ?i ulterior au fost ucise/prezumate ucise f?r? judecat?, mpreun? cu al?ii 21,000, n aprilie ?i mai 1940, n Kharkov (la moment Ucraina), Katyń ?i Tver (ambele n Russia).

Investiga?iile privind victimele deceselor au nceput n 1990. Totu?i, investiga?iile penale n privin?a acestor 12 persoane au fost ncetate, deoarece corpurile acestora nu au fost identificate, n cadrul ultimelor investiga?ii, chiar dac? ace?tia era nregistra?i ca prizonieri n lag?rele respective, perioadele de referin??, ?i corpurile unora din ace?tia au fost identificate n cadrul unei exhum?ri n 1943. Reclaman?ii au contestat, ns? f?r? succes.

La 26 noiembrie 2010 Duma ruseasc? a adoptat o declara?ie despre tragedia de la Katyń, n care a reiterat c? exterminarea n mas? a cet??enilor polonezi pe teritoriul URSS n cadrul celui de al 2-lea R?zboi Mondial a avut loc n baza ordinelor lui Stalin ?i c? e necesar s? continue verificarea listelor victimelor, restabilirea bunului nume a celor pieri?i n Katyń ?i alte locuri, ?i descoperirea circumstan?elor tragediei ….

Curtea de declarat admisibile plngerile reclaman?ilor, n temeiul Articolului 2, dreptul la via??, din Conven?ie, precum c? autorit??ile ruse au e?uat s? efectueze o investiga?ie adecvat? ?i efectiv? asupra circumstan?elor care au dus ?i n care au avut loc decesele rudelor acestora. Totu?i, ea a conexat examinarea fondului cauzei ?i chestiunea jurisdic?iei ratione temporis, cu alte cuvinte, dac? Curtea poate examina compatibilitatea unei investiga?ii a unor evenimente ce au avut loc pn? la ratificarea de c?tre Rusia a Conven?iei.

De asemenea, Curtea a declarat admisibile plngerile reclaman?ilor, precum c? modul n care autorit??ile ruse au reac?ionat la solicit?rile ?i demersurile acestora constituie rele-tratamente, n sensul articolului 3, interdic?ia tratamentului inuman ?i degradant.