Consiliul Europei a anun?at concursul pentru angajarea unui jurist moldovean la CtEDO

23 02 2007

Consiliul Europei a anun?at despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Cur?ii (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioad? determinat?.

Juristul va fi responsabil de un anumit num?r de dosare, pe care le va gestiona n limba francez? sau englez? n conformitate cu Conven?ia European? a Drepturilor Omului ?i a procedurilor Cur?ii Europene. El va avea ?i alte responsabilit??i.

Principalele criterii profesionale naintate fa?? de candida?i sunt:

  • studii universitare complete n domeniul dreptului;
  • experien?? profesional? de cel pu?in doi ani n domeniul juridic n Moldova sau n organiza?ii interna?ionale;
  • cunoa?terea aprofundat? a sistemului de drept moldovenesc ?i aptitudini de a solu?iona chestiuni ce ?in de alte jurisdic?ii na?ionale;
  • cunoa?terea dreptului constitu?ional ?i interna?ional;
  • cunoa?terea limbii de stat a Republicii Moldova ?i a limbii ruse (la nivel de limb? matern?);
  • cunoa?terea foarte bun? a unei limbi oficiale a Consiliului Europei (engleza sau franceza) ?i cunoa?terea bun? a celeilalte. Cunoa?terea altor limbi europene constituie un avantaj;
  • capacitatea de a redacta cu claritate ?i precizie texte juridice n limba englez? sau francez?;
  • aptitudini de utilizare a calculatorului;
  • s? aib? cet??enia unui din statele membre ale Consiliului Europei.

Pentru mai multe detalii despre criteriile naintate fa?? de candida?i accesa?i pagina web a Consiliului Europei.

Cererile de participare, redactate n limba englez? sau francez?, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei pn? la 3 aprilie 2007.

Candidatul ales va fi angajat n baza unui contract pe un termen de 2 ani, care va constitui o perioad? de prob?. n func?ie de presta?ia angajatului pe perioada de prob?, contractul va fi prelungit pe o durat? nedeterminat? sau determinat? (dar nu mai mult dect pe o perioad? total? de cinci ani).

Consiliul Europei tinde s? asigure o reprezentare paritar? a femeilor ?i b?rba?ilor. Conform acestei politici, la egalitate de merite, dispun de prioritate candida?ii sexului subreprezentat.

Consiliul Europei ncurajeaz? prezentarea candidaturilor tuturor persoanelor care corespund calific?rilor cerute indiferent de sex, handicap, origine rasial?, etnic? sau social?, de culoare, religie, de convingeri sau orient?ri sexuale.

La ziua de ast?zi la Grefa CtEDO lucreaz? 3 juri?ti moldoveni.