Curtea European? pentru Drepturile Omului a ales Vice-Pre?edintele ?i Pre?edintele unei Sec?iun

20 09 2011

Curtea European? pentru Drepturile Omului a ales un nou Vice-Pre?edinte – Josep Casadevall (Andorra) ?i a ales un nou pre?edinte a Sec?iunii a Patra – Lech Garlicki (Polonia).

Ei au fost ale?i pe un termen de trei ani ?i vor prelua atribu?iile respective ncepnd cu 4 noiembrie 2011.

Curtea este compus? dintr-un num?r de judec?tori egal cu cel al statelor membre la Conven?ie (la momentul actual, n num?r de 47). Judec?torii activeaz? n cinci Sec?iuni. n cadrul Sec?iunilor sunt constituite Camere de ?apte judec?tori. Cererile pot fi examinate ?i n Marea Camer?, compus? din 17 judec?tori. Curtea are doi Vice-Pre?edin?i care prezideaz? Sec?iunile, celelalte trei Sec?iuni au cte un Pre?edinte.