Cererea Radu Calancea comunicat? Guvernului Moldovei

06 10 2011

n luna septembrie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Radu Calancea c. Moldovei (cererea nr. 50425/11).

n aceast? cauz?, reclamantul, Radu Calancea, este cet??ean al Republicii Moldova care s-a n?scut n 1991 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 6 ?i 7 Aprilie 2009 a avut loc un protest, mpotriva presupusei fraude electorale, care s-a desf??urat n centrul Chi?in?ului. Protestul se petrecea ini?ial ntr-un mod pa?nic; ns?, dup? amiaza zilei de 7 Aprilie 2009 c?iva din protestatari au devenit violen?i. Au avut loc ciocniri dintre protestatari ?i poli?ie, de asemenea cl?direa Parlamentului ?i a Pre?edin?iei au fost deteriorate de pietrele aruncate de protestatarii violen?i. Un num?r mare de ofi?eri de poli?ie ?i protestatari au fost r?ni?i. La un moment dat for?ele de poli?ie, fiind dep??ite dup? num?r de c?tre protestatari, au abandonat cele doua cl?diri, permi?nd astfel ctorva sute de persoane s? intre. Persoanele respective au distrus si au jefuit cl?dirile, de asemenea au incendiat cteva por?iuni ale Parlamentului. n aceea?i noapte circa 200 de persoane au fost re?inute pentru dezordini n mas?. Opozi?ia a fost acuzat? de tentativ? de lovitur? de stat.

n seara de 7 Aprilie 2009 reclamantul participa la o manifestare pa?nic? n fa?a cl?dirii Guvernului. La ora 22.20 un grup de ofi?eri de poli?ie l-au re?inut ?i l-au b?tut cu bastoane, l-au lovit cu pumnii ?i picioarele pentru aproximativ zece minute. Mai trziu reclamantul a fost dus la Comisariatul de poli?ie Buiucani, unde a continuat maltratarea. La 9 Aprilie 2009 reclamantul a fost examinat de c?tre un medic care a constatat multiple semne de tortur? pe corpul ?i fa?a acestuia.

La data de 13 Aprilie 2009 reclamantul a depus o plngere la Procuratur? cu privire la maltratare.

La data de 16 Aprilie 2009 reclamantul a fost eliberat din deten?ie.

La data de 8 iulie 2009 Procuratura a respins plngerea reclamantului ca v?dit nentemeiat?, bazndu-se pe declara?iile date de ofi?erii de poli?ie, care au negat faptul maltrat?rii reclamantului. Reclamantul a atacat ordonan?a ?i, la o dat? nespecificat?, judec?torul de instruc?ie a anulat-o ?i a dispus reluarea urm?ririi penale.

La data de 25 mai 2010 Procuratura a dispus ncetarea urm?ririi penale pe motiv c? nu pot fi identificate presupusele persoane care au comis maltratarea. Reclamantul a contestat decizia argumentnd, inter alia, c? investiga?iile au fost incomplete.

La data de 12 Mai 2011 Judec?toria Buiucani a respins plngerea reclamantului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n baza articolului 3 CEDO de maltratare de c?tre ofi?erii de poli?ie, de condi?iile inumane ?i degradante de deten?ie, de lipsa asisten?ei medicale n timpul deten?iei, de lipsa asigur?rii cu hran? pentru o zi, de transportarea n portbagajul unui automobil ?i de lipsa efectu?rii unei investiga?ii eficiente pe marginea alega?iilor de maltratare. Reclamantul de asemenea s-a plns n temeiul articolului 13 CEDO c? a fost lipsit de un remediu eficient mpotriva pretinsei maltrat?ri.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost reclamantul supus relelor tratamente contrar art. 3 CEDO? (a se vedea, de exemplu, Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A no. 241 A)

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? n privin?a relelor tratamente conform art. 3 CEDO (a se vedea Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, 131, ECHR 2000-IV), n spe?? a fost efectuat? vreo anchet? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, a fost aceasta efectiv??

3. A dispus reclamantul de un remediu na?ional eficient n privin?a plngerii acestuia conform art. 3 CEDO, potrivit cerin?ei art. 13 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte copia dosarului integral n privin?a procedurilor penale intentate de procuratur? n ceea ce prive?te preten?iile de maltratare a reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postic?, P. Postic?, N. Hriplivii, L.Potang, avoca?i din Chi?in?u ?i de c?tre asocia?ia “Promo Lex.