Fi?e informa?ionale pentru fiecare Stat

18 10 2011

La data de 18 octombrie 2011 Curtea a publicat “fi?e informa?ionale pentru fiecare Stat membru a Conven?iei Europene a Drepturilor Omului. Aceste “fi?e con?in informa?ie ampl? n privin?a chestiunilor drepturilor omului, care au fost ?i vor fi examinat de c?tre Curte, n privin?a fiec?rui stat.

Informa?ia n privin?a Moldovei:

Judec?tor: Mihai Poalelungi

Judec?tori anteriori: Tudor Pan?ru (1996 - 2001), Stanislav Pavlovschi (2001-2008)

Cererile procesate

2008

2009

2010

2011

Cererile alocate unei forma?iuni judiciare

145

1321

945

587

Cererile comunicate Guvernului

126

216

135

93

Cererile solu?ionate:

516

423

463

309

- declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

(judec?tor unic)

0

0

230

230

- declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

(comitet)

412

360

142

9

- declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

(Sec?iune)

65

26

62

57

- solu?ionate prin hot?rre

39

37

29

13

M?suri provizorii:

3

4

7

5

- admise

0

0

0

0

- refuzate

3

4

7

5

 

Cererile pendinte n fa?a Cur?ii la 21 iulie 2011

 

Cererile pendinte, n total*

4331

 

Cererile pendinte n fa?a unei forma?iuni judiciare:

4095

 - Judec?tor unic

3048

- Comitet (3 judec?tori)

133

- Sec?iune (7 judec?tori)

913

- Marea Camer? (17 judec?tori)

1

 * inclusiv cererile pentru care nc? nu au fost primite formularele completate.

 Pn? la 31 decembrie 2010, Curtea a adoptat 196 hot?rri mpotriva Moldovei, din care n 178 a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, n primul rnd Articolul 6, dreptul la un proces echitabil ?i Articolul 1 Protocolul Adi?ional, protec?ia propriet??ii, ?i n una nu s-a constatat nici o violare.